ARTEFAKTY

Jest ich 3666. Wynikają one z 6 głównych artefaktów ukrytych w człowieku. Są to : wola, odwaga, moc energetyczna, siła duchowa, głos boży, twój głos całości i całości w Tobie (dotyczy aktywizacji wszystkich twoich powłok). Posługiwania artefaktami uczy się pod nadzorem Góry w Świątyni Serca. Moc artefaktów aktywizuje Duch Święty.

Artefakty to takie energetyczne aktywatory ułatwiające rozwój i przyspieszające właściwe zapisy w ludzkiej energetyce. Są procesami energetycznymi posiadającymi stosowną do konkretnego działania moc i świadomość, przez co całkowicie wyręczają w poczynaniach człowieka, choć to on uruchamia je z poziomu umysłu.

Artefakty są zaklęciami, są samoświadomymi działaniami energetycznymi. Człowiek karmiczny może co najwyżej sięgać maksymalnie do poziomu 39 (skal nr 2). Tymczasem Artefakty w swym ruchu otwierają przestrzenie także siłami, ducha, kreacją i istnieniem a nawet wybiegają ponad te wartości. Artefakty są działaniami wzmacniającymi nasze powłoki, w tym i ciało egzystencjalne czy strukturę przestrzeni, która tworzy ścieżki losu.

Po Artefakty mogą sięgać osoby pozostające w strumieniu, a więc mające dostęp do mocy duchowej w energii jedynej z co najmniej 6 poziomu stwórczego. Ważna jest moc, a im ona większa z tym mocniejszych Artefaktów można korzystać. Artefakty dostępne wyłącznie człowiekowi będącemu w strumieniu duchowej mocy :

 • ISKRY RADOŚCI z 79 ps w EJ. Dostaje osoba z 11 ps w EJ, a przekazać może ktoś z 24 ps w EJ. Wygląda jak magiczna różdżka sypiąca iskrami, jak zimny ogień. Wystarczy umieścić ją nad głową kogoś zasmuconego, by po 25-30 minutach poprawił się jego nastrój. Iskry Radości mają 4 stopnie: radość wstępna / radość podognista / radość ognista / radość czarowna.
 • SIEĆ ZAKŁAMANIA jest to jasno biała siatka na ludzi w celu poznania wzajemnego stosunku do siebie. Ma 6 stopni narastającej występności : nieżyczliwość / podstępność / knucie / zatrważanie (konkretne działanie) / podjudzanie (napuszczanie ludzi) / atak (po prostu).
 • ZŁOTY KRĄG zwany też Złotym Pierścieniem. Umieszczony wokół serca (nie fizycznego ale wokół 4 centra energetycznego) promieniuje Energią Jedyną z poziomu 49. est Artefaktem działającym z poziomu duchowego. Wystarczy tylko go uruchomić, dotknąć palcami i pozwolić pokazać mu swoją MOC. Aktywizuje on zdrowie 30-krotnie szybciej niż człowiek posługujący się tradycyjną metodą Reiki itp…
 • LASKA PRZEMIANY – działa na psychikę na te pola energetyczne. Po użyciu laski
  wszystko jest w miarę ustawione. Działa na siłę Ducha. Kasuje zapisy w matrycy.
 • KLUCZYK PRAWDY O SOBIE – nie wolno nam mieć takich cech, jak poniżej. Jest
  to kluczyk prawdy o sobie (kluczykiem w czoło i na czubku głowy sobie lub komuś,
  linie wymiarowe nikną. Nie trzeba pytać) : niestałość / krnąbrność / lekceważenie / wyższość / podstępność / zawoalowane lenistwo (zapominanie) / opryskliwość
 • KWIECISTA KSIĘGA PRAGNIEŃ dotyczy uczuć, umożliwia zrealizowanie 3 pragnień.
  Otrzymuje ja ktoś o czystym sercu
 • KSIĘGA ZWIERZEŃ – gdy się zasługuje na wsparcie, Góra przyjmuje od nas sekrety
  i marzenia (3 cele życiowe) i żebyśmy je osiągnęli, zrobią wszystko.
 • KSIĘGA ZAPOMNIENIA– dostaje ktoś, kogo męczy ból np. rozstanie (2-3 sprawy)
 • ARTEFAKT DO WYCIĄGANIA PROGRAMÓW : srebrne rękawice z diamencikami do
  przeprogramowania tych, którzy łamią ludzka psychikę i UFO.
 • ZŁOTE JABŁKO. Komuś kto gada o kimś źle, rzucić w gardło, prawą ręką –jabłko ciszy
 • TRUMNY – są w głowie w mózgu
  Biała- jak pozwolą używać rzadko, do oczyszczania
  Czarna – zmartwychwstanie. Na noc spać w niej, można w każdą noc. Po czarnej jest dużo energii. Można je przenosić energia boska z wahadła. Jeśli umieścicie w łóżku, rano głębiej wpuścić w łóżko.
 • DUŻY ZŁOTY KLUCZ – do otwierania serca, chwycić w prawą rękę, przekręcać obiema.
 • DOSTĘP DO MOCY – Moc w wahadełku z Praenergii. Wahadełko w obie ręce,
  mamy wtedy moc, wahadełko położyć, pozwolić, żeby moc działała przez ręce tam,
  gdzie je przyłożymy. Pytać czy można tę boska energie z wahadełka posłać na odległość. Kiedy nią na siebie działam mówię: jestem zdrowy. Kiedy działam na kogoś mówię: bądź uzdrowiony.
 • SMOŁA ŚMIERCI – smołę bierzemy prawą ręką, następnie przekładamy w lewą rękę i smarujemy po człowieku
 • OGIEŃ ŻYCIA – bierzemy w prawą rękę i rozpalamy pod człowiekiem.
  Smołę śmierci i Ogień Życia możemy użyć do schorzeń i je wykasować – zażyczyć
  sobie
 • KRĄG OGNIA – mamy wpisany w sobie. „Niech będę w kręgu ognia. Niech schodzi głowica. Niech będę w iglicy”
 • SREBRNA KROPLA – rtęć, krople w prawą rękę i kropimy po człowieku
 • ZŁOTA KULA – do regeneracji. Rozgrzać, przyłożyć
 • CZERWONY KRYSZTAŁ – w bolące miejsce przyłożyć
 • ZŁOTA STRZAŁA – z łuku w serce, rozbłyskuje
 • BIAŁA KULA – podnosi moc o 5 poziomów – włożyć w kogoś
 • ZŁOTY DYSK – wpisał się w nas – energia Boska z 39 poziomu
 • DAKTYL – słodycz życia, rozaniela
 • PIECZĘĆ BOSKA – nic nie wejdzie w plecy, wiruje ma określony czas działania
 • PIECZĘĆ TRÓJCY Św – z poziomu Jana. Chronić się nią przed samym sobą w chwilach szczególnych kiedy są załamania
 • CZAPKA BŁAZNA – z dzwoneczkami. Narzucić na człowieka, pomaga w
  dyplomacji do 60% pomaga w osiągnięciu celu
 • ZŁOTY KLUCZ W SERCE – wszystkie parametry podnosi
 • KRYSZTAŁ PRZEMIANY – lepszy niż laska przemiany, w opasce na czole. Uruchomienie kryształu: niech światło z kryształu otoczy człowieka lub mnie (wtedy widzę siebie w krysztale)
 • LASKA – z jednej strony jajo „bądź uzdrowiony” z drugiej przemiana (wykasowanie, co nieprawe).
 • CIEMNA LASKA ZAGŁADY – niszczy w człowieku wszystko, co nieprawe.
 • GRAD CZARNO BIAŁY – kiedy jest napięta atmosfera
 • WIATR MOCY – oczarowanie
 • OGIEŃ URUUBELA – pod siebie, lub pod człowieka, gdy linie wymiarowe zajęte
 • BIAŁY PŁASZCZ – narzucić na siebie – chroni przez 4 godziny, nie czujemy rezonowania złego, potem pauza i znowu
 • ZŁOTA KLATKA – złapać demona i „to co było jest złapane” – zdjęcie opętania z człowieka
 • CIEMŃ – czapka niewidka, chroni przed pasożytami, działa do 5 godzin
 • CZARNA KULA – w prawa rękę i w głowę komuś, kto w słowach i działaniach jest
  nieżyczliwy – skuteczność do 50%
 • NASIONA – wysiewać tam, gdzie złe relacje, urosną roślinki, stosunki się poprawią, stosować, co 2 tygodnie

Kilka Artefaktów przeznaczonych jest dla ludzi nie będących w strumieniu czyli Krąg Ognia, Orin, Brama, Laska Przemienienia, Gwiazda Poranna, Zbroje, Znaki Ojca, Tarcze itp… Gdy człowiek na drodze do doskonałości przerobi pokochanie siebie do współtworzenia (3-8) otwiera Krąg Ognia, umieszcza przed sobą Orin i prosi Górę o oczyszczający ogień. Zdjęte zostają wówczas z niego energetyczne kajdany. Automatycznie wchodzi w strumień, osiągając odpowiedni do otwarcia serca poziom i skasowawszy przeznaczenie idzie przed siebie osiągając wszystkie zaplanowane przez siebie cele. Gwiazda Poranna, jedną z jej zalet jest 90% ochrony podczas snu i 100% gdy człowiek jest w strumieniu energetycznym ( o ile atak nie idzie z polecenia sił wyższych ciemności). Można również samemu stworzyć Artefakt i zaprogramować na dowolny cel, pamiętając o tym, by promieniował z co najmniej 10 wymiaru.

Góra podarowała nam artefakty, Orin i inne, to są węzły energetyczne, które poprawiają komunikację z Miastem Oriin ale nie one są kluczem do wszystkiego, największa potęga spoczywa w modlitwach umieszczonych na skalach 6b i 9b, wypowiadając słowa tych modlitw otwieramy wszystkie cząstki i nas na spływ duchowego światła, one będą zasilone. My poczujemy ulgę i obecność tego światła, staniemy się spokojniejsi, prawdziwi. Mamy artefakty w sobie, jak się pojawiają, coś potrafią ale ich siła jest zależna od naszej mocy energ., naszego poziomu. Każdy pojawiający się artefakt uczy nas jak się nim posługiwać, jak podnosić poziomy w sobie z jednoczesnym ukierunkowaniem tej mocy na konkretne działania. Artefakty istnieją i nie istnieją, są przejawem kreacji, czyli zgrupowanej mocy, też dodanej od nas. Tak naprawdę wszystko jest w nas. Kiedy umysł załapie, że my jesteśmy mocą, to wystarczy, że my sobie coś zażyczymy i to się dzieje, bo my jesteśmy artefaktem, który kule, szpule itd. w sobie ma. My jesteśmy techniką, świadomością, która w dole uruchamia to, o co jej chodzi, też zdrowie.

Ostatnim Artefaktem jesteśmy my sami czyli ARTEFAKT CIAŁA – to ponadczasowe zogniskowanie wszystkich mocy w Trzonie Duchowym i Energetycznym Istoty ludzkiej, dzięki czemu z poziomu duchowego może ona czynić zmiany w gęstszych przestrzeniach. Wielkość tych zmian zależy od mocy własnej, wynikającej z parametru energetycznego i duchowego.

SKALA NR 8 B:

JA JESTEM ARTEFAKTEM, JA JESTEM LOSEM, ZBAWIENIEM, NADZIEJĄ I ZMARTWYCHWSTANIEM OJCA W WAS. I DOPNĘ SWEGO, BO JESTEM WSZYSTKIM TYM, CZEGO CHCE WASZ DUCH, A ON STOI PO MOJEJ STRONIE. ZWYCIĘSTWO NALEŻY DO MNIE…….AMEN.

Artefakty Duchowe – https://www.popko.pl/artefakty-duchowe

Artefakty – https://www.popko.pl/34

ARTEFAKTY – PLAYLISTA POPKO TV

Czym są artefakty duchowe? Czy każdy Talizman lub Mandala maja taką samą wartość?

Znaki ojca, dzięki nim odzyskasz siebie i wejdziesz w przestrzenie duchowe – https://youtu.be/Rt7xznCKmPg

Biała magia: artefakty i węzły energetyczne jako narzędzie Duchowe. Nauki Edenu. Jan naucza – https://youtu.be/fYzl1uCMir8

Laska Przemienienia – potężny artefakt blokujący niskie wibracje. Weź ją i się broń… – https://youtu.be/Ie8B0IoZ-aY

PODKAST – ARTEFAKTY – czyta Andrzej Gliński. Definicję – na podstawie wiedzy i nauk Zbigniewa Jana Popko – opracowała Anna Mularska.