BLOKI PAMIĘCI

Bloki pamięci to wielopoziomowe i wielowymiarowe, będące w stałym ruchu, organicznie energetyczne samodzielne struktury, które są wypełnione informacjami i tworzą coś na wzór kryształów pamięci wszechświata. Człowiecza rzeczywistość dodaje tu informacje z przestrzeni 1-2 wymiaru. Kodowanie dotyczy tylko jednej płaszczyzny. Podkast BLOKI PAMIĘCI – czyta Irena Chojnacka. Definicję – na podstawie wiedzy i nauk Zbigniewa Jana Popko – opracowała Anna Mularska.

Bloki pamięci to wielopoziomowe i wielowymiarowe, będące w stałym ruchu, organicznie energetyczne samodzielne struktury, które są wypełnione informacjami i tworzą coś na wzór kryształów pamięci wszechświata. Człowiecza rzeczywistość dodaje tu informacje z przestrzeni 1-2 wymiaru. Kodowanie dotyczy tylko jednej płaszczyzny. Pamięć energetyczna, czyli pamięć emocjonalnych przeżyć, zapisuje się w wymiarze 2, w dwóch płaszczyznach, co oznacza iż przeżywanie tzw. zwyczajnego życia (1-2 wymiar) nadaje jej ponadczasową wartość. Nagle zwyczajna piła do cięcia drewna staje się symbolem cierpienia, bo nią kogoś dwie godziny cięto, lub symbolem zwycięstwa, gdy dzięki niej na czas utorowano sobie drogę przez knieje. Wymiar 4,1-5,7 to trzypłaszczyznowy obszar pamięci astralnej, pamięci roju. Dostępny jest wyłącznie osobom będącym w stanie osobowego uniesienia. Tu nie ma przesuwających się wobec siebie bloków pamięci. To jedno morze rozproszonych, pozbawionych wpływu emocji, myślenia i potrzeb, informacji.

Bloki przemieszczają się kręcąc się w płaszczyźnie w prawą stronę. Tworzą trwałe grupy między sobą, jak i trwałe związki z innymi blokami. Tu informacje pochodzące od zmysłów fizycznych, jak i będące opisem świata, łączą się z blokami pamięci emocjonalnie, tworząc silne zrosty. Ruch całości w prawą stronę oznacza iż obszar mentalny (myślenie) dobrze scala całą konstrukcję. Widać po kierunku ruchu, że człowiek określił świat jednoznacznie i nie zamierza w swoich przyzwyczajeniach niczego zmieniać. W przypadku spadku doprogramowania, gdy struktura zaczyna zwalniać lub kręcić się w lewo, co świadczy o gwałtownej zmianie poglądów, powstaje chaos, który musi być jak najszybciej opanowany. Nie ma tu znaczenia, czy poprzez rytualizację nastąpi powrót do traconych wartości, czy też dokona się przełom i nastąpi proces wkodowywania nowych wartości. Znaczenie ma jak najszybsze odzyskanie wewnętrznej harmonii.

Potrzeby to bloki, które szukają wszystkich rodzajów informacji po to, by zaistnieć i się spełnić. Są kruche jak lód, nietrwałe i czasem powolne, ale krótkotrwale potężne i na ślepo przed siebie pędzące. Niszczą wtedy na swojej drodze wszystko, co się im nie przydaje. Przemieszczają się ukośnie, tnąc wszystko jak nóż. Gdy zapiszą się w pamięci emocjonalnej, to tworzą z jej blokami mocne związki, nierzadko rozsypujące się dopiero w chwili śmierci ciała fizycznego, a nawet energetycznego.

Twór emocjonalno-potrzebowo-informacyjny (blok pamięci zachowań) – to z niego sczytujemy charakter człowieka. Bloki pamięci ułatwiają życie – stabilizują człowieka. Dzięki nim człowiek nie musi się często doprogramowywać, ani zabiegać o pozyskanie nowych informacji na temat badań naukowych, o zmianach w religijnych dogmatach czy też o tym, jak ma wyglądać jutrzejszy dzień. Wszystko jest pewne, stabilne, nie wymagające zmian. Stabilizacja na „1000%”.

By go rozbić, by go napełnić nowymi informacjami, trzeba najczęściej zmienić całe otoczenie, jak i dopisać nowe informacje. Rzecz w tym, że nie można niczego nowego dopisać, dopóki banki pamięci są w pełni zapisane. To jak z czasem, który po brzegi jest wypełniony codziennymi zajęciami. Tak właśnie sekty formują przyzwyczajenia robotów – 24 h na dobę, utrzymują ich w konkretnym, wspartym konkretnymi informacjami, doświadczeniu (sekta Moone’a), nagradzając za wypełnienie narzuconych obowiązków, krótką chwilą odpoczynku czy przyjaznym spojrzeniem.

Gdy transformację wspiera istniejący egregor i sformalizowana rytualizacja, łamanie psychiki, by przyjęła nowy światopogląd i nowy zakres obowiązków, staje się dziecinnie proste – sukces osiąga się już za pomocą wszelkiego rodzaju inicjacji i po zapoznaniu robota z dogmatem, z regulaminem otwierającym drzwi na określone pole życiowych doświadczeń. Wojskową, kościelną, ezoteryczną, sportową itd. Rytualizację można tu śmiało podsumować obraźliwym słowem „sekciarstwo” lub zamknąć w akceptowanej nomenklaturze – „organizacja”. Wtedy człowiek przyjmuje na siebie ciężar nowych obowiązków, dostaje do ręki nową świętą księgę, oraz przyjmuje za prawdę „moralność”, którą powoli zaczyna wykorzystywać dla podporządkowania sobie słabszych jednostek.

Wymiary 4,1-5,7 to luźne, z niczym nie powiązane informacje, przedstawiające określoną scenę, liczbę, zapach itd. Problem zaczyna się wtedy, gdy podczas ich obserwowania (napływu), włącza się zaprogramowany umysł, emocje, myśli, bądź potrzeby. Wówczas ich odczytywanie uruchamia mechanizm funkcyjny (tworzą go bloki pamięci), który sprawia, że człowiek reaguje w z góry określony sposób. To obserwacyjne odnalezienie się w kronice Akasza, Budda nazwał fałszywym oświeceniem. By wniknąć w ten obszar, wystarczy się odprężyć, wyciszyć i stać biernym obserwatorem. Kontrola oddechu i bicie serca nieźle w tym pomaga. OOBE tez tu zagląda, ale w swej pyszałkowatości uznaje iż zagląda w przestrzenie duchowe. Znajdujące się tu dane są rozsypane i z niczym nie powiązane. Trzeba niebywałej wprawy, by na ich podstawie ustalić, czy pochodzą z tzw. przeszłości, przyszłości, czy też należą do kształtującego się czasu teraźniejszego.

Gdy człowiek na stałe osiągnie wyższy poziom wibracji i zapanuje nad emocjami, myślami i potrzebami, oraz się przeprogramuje w osobowym, wtedy łączy się ze świadomością energetyczną, która podpowiada mu, jak bez napięcia skorzystać z powszechnego pola informacji. Na dodatek, jak zostaną spełnione określone wymogi, włącza się jaźń, pozwalając psychice na stworzenie stałego pomostu ze świadomością energetyczną, która zawiaduje przecież całym człowiekiem energetycznym. Wtedy już każdy wie, jaki system i wzór społecznych rozwiązań należy zastosować, by ludzkość wyszła z epoki zamordyzmu i zaczęła stawiać domy w obszarze wzajemnego poszanowania i wspólnego bogactwa. Robot to narkoman energetyczny. Przy zmianie informacji w blokach pamięci pojawia się lęk, agresja, depresja i rozżalenie z powodu własnej niedoskonałości, która nagle jest widoczna. To szybko doprowadza do wycofania się z poznania prawdy. Człowiek woli trwać w starszej, niedoskonałej wersji świata, bowiem przetarł w niej swoje szlaki. Nowa, nieznana wersja, budzi przerażenie i wywołuje bunt wobec wszystkiego, co mówi o modernizacji starych wzorców. By nie oszaleć, zaczyna się zaprzeczanie podjętej wcześniej decyzji o obudzeniu świadomości i gwałtowne zwiększenie dawnej rytualizacji. Ukazywanie oczywistych prawd, zakłamania itd. Nic tu nie da, bo bloki pamięci są wypełnione po brzegi zrobotyzowaną wersją systemowego człowieka.

Larwa – człowiek fizyczny, czy też systemowy.

Poczwarka – człowiek energetyczny (od momentu otwierania się na nowe rozpoczyna się pierwsze stadium przeobrażania się)

Motyl – świadomość duchowa.

Na początku drogi trudno poczwarce wytrwać w starym świecie, ale jeśli zastosuje w nim przeobrażanie się, wtedy z wolna staje się kimś innym, jednostką silniejszą niż dotychczas, która własną wolą i własnym rozumem zaczyna przebudowywać także własne środowisko, w którym się znajduje, oraz poszukiwać podobne sobie poczwarki, jak i korzystać z obecności larw. Kto powiedział, że dla obopólnej korzyści nie można sięgnąć po znajdujące się w umyśle larw oprogramowanie?

Gdy bloki pamięci są wypełnione, ich właściciel uważa się za pełnego, mądrego, mocnego i stwórczego. Staje się dla innych wzorem pewności. Pewność to mocny stan energetyczny, który w przestrzeni wyjątkowo silnie akcentuje daną osobowość. Nie ma tu znaczenia czy promuje się larwa czy tez poczwarka. Tak powstają czarni jak i biali liderzy, watażkowie i przywódcy. Zwyczajne wyobrażanie sobie czegoś to wymiar 1-3 Fantazjowanie to 3-5 Marzenia to wymiar 5-8 Czyste marzenia ,wymiar 9-12 Eden, wymiar 6-19 Mózg (umysł) Ojca, wymiar 13.

Bloki pamięci. Oddziel informacje, emocje i potrzeby od umysłu. Nauki Edenu. Materiał dla wszystkich zainteresowanych rozwojem duchowym – https://youtu.be/PwXt4cC3TYk

Warsztaty rozwoju duchowego – Wejście w Pole Zmian cz.1 WEBINAR 2020-04-25 – https://youtu.be/5H_3HJqrkZI