EMENGEN

EMENGEN to jest coś mistycznego, jego członkowie chcą tworzyć na tej scenie wspólny świat. To braterstwo po krwi energetycznej i duchowej, czyli połączenie się dusz wszystkich ludzi w jednym zaśpiewie. Podkast EMENGEN – czyta Irena Chojnacka. Definicję – na podstawie wiedzy i nauk Zbigniewa Jana Popko – opracowała Anna Mularska.

EMENGEN to jest coś mistycznego, jego członkowie chcą tworzyć na tej scenie wspólny świat. To braterstwo po krwi energetycznej i duchowej, czyli połączenie się dusz wszystkich ludzi w jednym zaśpiewie.

EMENGEN – to nieformalne zjednoczenie braci i sióstr (w znaczeniu duchowym) mających podobne widzenie świata, jasnowidzących, jasnowiedzących, podróżujących duchowo i pobierających tam nauki i będących w sobie w kilkunastu wymiarach aktywnym. To ludzie łączący się sercem i chcący obudzić się w prawdzie o samym sobie.

To ludzie, którzy od lat pracują zarówno nad swoją duchową czystością, nad własnym człowieczeństwem, jak i nad podnoszeniem poziomu mocy, wynikającej właśnie z duchowej czystości. Nadchodzą czasy budzenia się zbiorowej świadomości, czasy gdy ludzkie znieprawienie i systemowe oprogramowanie w coraz mniejszym stopniu będą tłumić ludzką inteligencję, energetyczną moc i duchową ekspresję. Członkowie Emengen są cząstką cywilizacji, która się budzi, a budząc się chce pracować na rzecz pozostałej części wielkiej, ludzkiej rodziny, która jest w stanie pomóc każdemu w odnalezieniu się w tym świecie, w odzyskaniu zdrowia fizycznego i psychicznej równowagi, w odbudowaniu zarówno więzi międzyludzkich, jak i upadającej egzystencji.

Wolni ludzie, nadchodzący reżyserzy i scenarzyści nowego jutra, będą mieć pełne ręce roboty, ale by ich wysiłek dał efekty, sami muszą wpierw wzrosnąć w człowieczeństwie i mocy, jak i stworzyć potężną grupę, która – znając zasady gry – będzie wreszcie w stanie wyrżnąć w przestrzeni samostwarzania nowy obraz świata. Pustym gadaniem niczego się tu nie osiągnie, co najwyżej upiecze swoją bułeczkę przy starym ogniu.

Członkowie Emengen rozumieją czemu ci, którzy nie widzą, nie słyszą i nie odczuwają tamtego świata zakładają, że on nie istnieje, a więc i że nie ma on wpływu na ludzkie zdrowie i zachowanie. Nie wdzięczna ta ich rola, bo wiedząc jak prawda wygląda, widzą też jak ezoteryczny biznes oszukuje ludzi, jak prefabrykuje się prawdy i ludzkie potrzeby, a szukającym ducha wmawia się istnienie tego, czego nie ma. Wiedzą oni zarówno to czym jest regresing, jak i to że ledwie jedna na dwieście osób potrafi wejść jedynie w krótką chwilę swego poprzedniego wcielenia. Widzieli oni osoby, które przełamały te granice i na zawsze straciły równowagę psychiczną. Widzą jakie energie pozytywnie kształtują ludzki obraz energetyczny, a jakie je niszczą, które Artefakty dławią wręcz ludzką egzystencję, a które je wspierają. Ich wiedza przeczy wielu ugruntowanym poglądom i nie każdemu się to podoba.

Celem Członków z Emengen nie jest zmuszanie ludzi do radykalnej zmiany wewnętrznych przekonań, bo nie są na to gotowi, ale pomaganie im w cierpieniu.

Egregor Edeński, który już powstał, jest na ten czas potężniejszy nawet od Egregoru Chrześcijańskiego, a to dopiero początek zmian… Tacy ludzie należący do Egregoru Edeśkiego wierzą w szczęście, dobrostan i dbają o to by przestrzegano prawa do wolnostojeństwa i wolnostanowienia, do kochania i bycia kochanym, czyli do ogólnego dobrostanu. Edeńczyk to człowiek, który każdemu poda rękę, ale on będzie też wiedział czy temu co podaje rękę, nie wciąga go w pułapkę. Każdy w tym wspólnym Egregorze musi być zdrowy, musi znacznie dłużej żyć, musi być mądry i musi łapać czym jest ruch ku przyczynie i kierunek tendencji – to jest obrona przeciwko systemowi.

Lwy Edenu. Społeczność EDENU – Sprawy organizacyjne – https://youtu.be/gyxSKAX3qxs
Medytacja przygotowująca dla uczestników webinaru 7 marca – 24.20 sek – https://youtu.be/Xpho309RcRQ
Zdrowie, Szczęście, Rodzina 09.03.2021 godz. 18:00 [Transmisja na żywo] – https://youtu.be/YG7i3btq9DA
Współtworzenie – duchowy stan pozwalający wejść w Horyzont Zdarzeń. Idzie Nowe – https://youtu.be/uwmbDksAO74
Wspólne Pole Potencjału to wymiana zdrowia, inteligencji i innych zdolności – https://youtu.be/3b9cnxC3eg8