JEDYNE JA

NA POCZĄTKU BYŁ BÓG I NIC WIĘCEJ.

Wizja Zbyszka :
,,Ujrzałem Istotę, która niczego nie pragnie, do niczego nie dąży, dla której czas i przestrzeń nie mają znaczenia, bo są jedynie wytworem jej wyobraźni.
Ta Istota była jak Bóg. Mogła Tworzyć światy ograniczone czasem i przestrzenią, jak i światy, które takich elementów były pozbawione, a przy tym Istota ta w ogóle nie była uzależniona od swojego dzieła. Była wszystkim, jak i niczym zarazem w tym co Tworzyła i czemu przeczyła. A jednak także częścią Stworzenia, kiedy objawiała się stworzonym elementom np. mnie jako Obecność . Była Artystą, który doświadczał własnego dzieła. Pomyślałem nawet o tym ,że świat jest Łonem, takim Legowiskiem, w którym część tej Istoty przebywa, ta Pradawna Istota istniała nim powstał Bóg, ona tylko bawiła się tzw. wewnętrznym życiem, marzeniem, zamysłem czy też ukrytą kreacją. Była Twórcą niezliczonej ilości światów. To ona wydzieliła z siebie Nadrzędną Inteligencję (Duch Święty ), za pomocą której Stworzyła Kosmiczne Łono, Matrycę, Rzeczywistość odmienną od jej własnej natury i pewnie o to chodziło, o nową grę, którą mogła uruchomić i w której mogła doświadczać czegoś nowego, bardziej pikantnego i zabawnego. Oprócz Inteligencji, czyli Nadrzędnego Umysłu Stworzyła także Świadomość, czyli Boga Indywidualnego, wszystko pojmującego, poprzez którego mogła uczestniczyć w grze w życie. Powstałą w ten sposób Rzeczywistością steruje Mechanizm Funkcjonujący, jaki w Matrycy Tworzenia uruchomiła Osobowa Nadrzędna Inteligencja. To on – ten Mechanizm wszystko napędza i wszystkim porusza według własnych ustalonych z góry reguł „.

Droga zejścia Jedynego Ja:

Jedyne Ja stworzyło w tym celu Boga i Ducha Świętego, czyli Nadrzędną Świadomość(Bóg) i Nadrzędną Inteligencję (Duch Święty). Zaś Nadrzędna Obecność = JEDYNE JA.

Zadaniem Nadrzędnej Inteligencji, czyli Nadrzędnego Umysłu(Duch Święty) , stało się stworzenie znanej nam rzeczywistości opartej na wibracji i na słowie.
Nadrzędna Inteligencja według zamysłu Jedynego Ja, który przejawił się w części zwanej Bogiem, stworzyła 3 Rzeczywistości w Prawie Wolnego Wyboru i trzy Rzeczywistości w Prawie Totalnego Podporządkowania. Wszystkie one oparte na dobru i wszystkie zawierające nieskończoną ilość multiwersów, z których każde zawiera kilka Wszechświatów z których każde zawiera kilka Wszechświatów.
W naszym Wszechświecie stworzonym w Prawie Wolnego Wyboru życie fizyczne i energetyczne uformowano w pierwszych 7-iu wymiarach.
Jedyne Ja doświadcza go za pomocą Świadomości Boskiej w człowieku fizycznym.
To prawdziwy autor i aktor gry w Życie. My postrzegamy go pod postacią Boga i Ducha Świętego, którymi w tej Rzeczywistości rzeczywiście jest.

CZYM JEST: Jedyne Ja to początek wszystkiego.Wszystko jest w Jedynym Ja stworzone .

Jedyne Ja Tworzy Wszystkie Rzeczywistości. Każdą z Rzeczywistości jaką tworzy, Tworzy sobą. JEDYNE JA wymyśliło grę w genialnego projektanta, czyli Boga powołało, który jest częścią Jedynego Ja, po za którym niczego nie ma co tworzy i co wie. Bóg stworzył robota, czyli Nadrzędną Inteligencję, która to wszystko tworzy i tu jest konkretny mechanizm. Tym mechanizmem jest właśnie Bóg i Nadrzędna Inteligencja, którzy łączą z Jedynym Ja. Poprzez odczuwanie tego możemy powoli iść do Góry. Czyli trzeba jedno i drugie ująć w sobie jak najlepiej, poprzez wyobrażanie sobie, że jest się dzieckiem. Wtedy Bóg z jednej strony bierze nas za rękę, a z drugiej strony najwyższa Inteligencja i nas prowadzą, idziemy z nimi w przód.
Nadrzędna Inteligencja niczego zmieniać nie może, natomiast Bóg ma swoje kody, może wchodzić w tę rzeczywistość za pomocą różnych sił, które reprezentuje i w których jest też obecny, dzięki czemu może zmienić to, co uzna za wadliwe. My Boga postrzegamy jako jedyną Siłę Najwyższą, która jest w naszej rzeczywistości, bo to ona będąc cząstką Jedynego Ja tworzyła wszystko to, co Jedyne Ja chciało żeby powstało. Jedyne Ja to manifestacja potęgi Boga i Ducha Świętego, czyli nieskończonej siły i mądrości, które w ten sposób PRZEJAWIA SIĘ światu, ale nasz umysł nie potrafi tego ujrzeć. Należy też pamiętać o tym, że Jedyne Ja tworzy także inne gry, które są oparte na innych zasadach i w których nic nie jest podobne temu co znane. Wszystkie Rzeczywistości są zawarte w Jedynym Ja, lecz ludzie nie są w stanie zrozumieć czym jest Jedyne Ja, istniejące poza naszym światem.
Jedyne Ja chce być szczęśliwe , to manifestacja nieskończonej siły i mądrości, doświadcza
życia za pomocą świadomości boskiej w człowieku fizycznym.

KONTAKT Z JEDYNYM JA:

mechanizmem jest Bóg i Nadrzędna Inteligencja – oni łączą z Jedynym Ja .

My łączymy się z Jedynym Ja poprzez Ducha Świętego i Boga, którzy jako siła prowadząca naszą Rzeczywistość prawdopodobnie występują tylko w naszej Rzeczywistości, w świecie wibracji.

Pełne odnalezienie sie w Bogu i Duchu Świętym jest gwarantem tego, że nasz kontakt z Jedynym Ja jest wciąż aktywny.

TEN KTO SZUKA SWOJEGO JEDYNEGO JA TEN ZAWSZE JEST PRZEZ JEDYNE JA DOSTRZEŻONY I BUDZONY W ŚWIADOMOŚCI WŁASNEGO ISTNIENIA.
Świat został stworzony przez Statyczną Obecność. Światło i ruch pojawiły się potem. To samo dotyczy kreatywności i kreacji. Obecność uruchomiła to wszystko w inny sposób, co oznacza, iż jej prawdziwą naturą jest dla nas odczuwanie jej jako Statyczność, jako coś istniejącego i pogrążonego w kamiennym śnie.
Światło zawiera w sobie magię, która wszystko zmienia, daje dojście do całości,
a intencja jedna : ja chce być szczęśliwy i zwycięski, a to nigdy się nie stanie jeśli
ludzie tacy nie będą. My musimy być najpierw jacyś, żeby to samo, co jest w nas zawarte było skopiowane w innych. My musimy stać się światłem, w którym wszystko jest zawarte. Trzeba stawiać na cudowność i moc: na to by mieć prawo do wszystkiego, bo to wy jako jedno (bo istnieje tylko jedno, czyli Jedyne Ja, które przez nas jest pomnożone tam na dole), wy wszyscy ludzie tam na dole to jest jedna istota.
W tym stanie istnieją mechanizmy zmieniające prawa fizyki.

Fragment przekazu dotyczącego Jedynego Ja:

,,EDEN TO KRAINA BOGÓW CO LUDZKIE CIAŁA NOSZĄ.
ZROZUMIENIE I ODCZUCIE JEDNOŚCI – W MAŁOŚCI (BO JESTEŚMY OGRANICZENI)SAMEGO SIEBIE POZWALA JEDYNEMU JA KORZYSTAĆ Z UROKÓW ŚWIATA fizyczno-energetycznego w 100%.
Oto sens powróconych cząstek Jedynego Ja , ale żeby ten stan utrzymać trzeba się przeistoczyć ,,z małpy” w taką formę człowieka w której Jedyne Ja zechciałoby wszystkiego w świecie fizycznym doświadczać.”

ŚWIAT SIĘ ZAWIERA W JEDYNYM JA:

Można wejść w tryb Małego Boga – ,,Staraj się odczuć Jedyne Ja, które nie ma w sobie nic człowieczeństwa, nic nie znanego, ale to właśnie nas stworzyło. Ten genialny informatyk na chwilę przyjął formę informatyka, czyli Boga i Ducha Świętego, jeden stworzył Matryce, drugi potrafi wprowadzać zmiany ponad to, co Duch Święty – Nadrzędny Umysł, tworzy i przy okazji wszystkiego doświadcza
…. a wiec szukaj drogi do Jedynego Ja …tu nie ma słów opisujących…jest prowadzenie… najważniejsze jest jedno to, że nasza wibracja jest podniesiona.

Stany zawarte w Jedynym Ja (czyli to na czym mu zależy) :
dobro (wymiar 13,1-13,2)
szczęście (W 13,2-13,3)
prawda (W13,3-13,4)

Jedyne Ja sprawia, że pojawia się pustka i jesteś tylko ty.
Jeśli nie ma pokochania i wybaczenia -NIE MA JEDYNEGO JA.

Bóg Stwórca z 13 lub powyżej 13-go wymiaru (13-13,1), wydzielił z siebie Jedyne Ja,
ono jeszcze bardziej może przedłużyć życie i na dodatek nieco cofnąć biologiczny czas. Przeistoczenie znajduje się w tym wymiarze, tj. ten słynny Ogień Przemiany gdzie powstaje.
Ogień Przemiany jest zawarty w Jedynym Ja, które Tworzyło Boga, już intencją zawarło się w jego zamyśle i Bóg to realizował.
Jedyne Ja w wymiarze 13 jest dobrem w 50%, ono warunkuje i wspiera to wszystko czemu zależy na wibracji jedności.
Ogień Przemiany ma doprowadzić, by w dobru w nas zawartym powstała jedność ze wszystkim.

Światło Zbawienia w wymiarze 13-13.1 dużo potrafi, ale nie wszystko. Tu Jedyne Ja jest dobrem w 50%, dzięki niemu właśnie JEDYNE JA warunkuje to wszystko , czyli wpływa i pomaga temu wszystkiemu czemu zależy na wibracji JEDNOŚCI.
A WIĘC OGIEŃ PRZEMIANY DZIĘKI DOBRU W NAS ZAWARTEMU MA DOPROWADZIĆ, BY POWSTAŁA JEDNOŚĆ ZE WSZYSTKIM, co poprzez Jedyne Ja zostało stworzone, by miało te same parametry. Bo dzięki temu i z nim poprzez Boga będzie połączone.
TO CO SIŁĄ TWOJEJ INTENCJI ZOSTANIE W JEDYNYM JA POWOŁANE, tu za pomocą Światła Zbawienia zostanie zamanifestowane.
,,Ty jesteś JEDYNYM Ja”, które w Stworzonej przez siebie Rzeczywistości doświadczasz życia jako człowiek .

Dobro okupujące wymiar 13.1-13.2 potrafi Pełną Harmonią Jedności doprowadzić do 100% przemiany, podczas gdy Wibracja Zbawienia jest 70% siłą (choć ona jest pełna ) Wibracji Jedności.
Harmonia Jedności jest mocniejsza od Wibracji Harmonii Zbawienia.
Słowa Góry : ,, Zbawiam Cię od ograniczeń. – A po co ? – Żebyś był w Jedności ze wszystkim, w tym i ze swoim Stwórcą i Bogiem”.
Zbawiam od ograniczeń jest słabsze od czynienia czegoś Jednym ze Źródłem . Tu Jedyne Ja jest dobrem w 100 %.
Przeistaczanie dobra w falę tworzącą Szczęście (dzięki jedności) następuje w wymiarze 13.2-13,3. Szczęście jest kluczem i jest stanem duchowym.

Słowa opisujące wizję Zbyszka gdy się pierwszy raz znalazł w Jedynym Ja :
,,Zniknęły emocje, zniknęły potrzeby, zostało jakieś mgliste wspomnienie ciała.
Ja dawny, Ja człowiek przestałem niemal istnieć, było to straszne uczucie porównywalne z ostateczną agonią i wtedy w ostatnim przebłysku niknącej inteligencji pojąłem, że jeśli nawet za chwilę dotknę Jedynego Ja, to i tak nie będę o tym pamiętać, bowiem pamięć należy tylko do Rzeczywistości stworzonej w słowie. Jakiekolwiek doświadczenia związane z bezpośrednim kontaktem z Jedynym Ja, wychodzące poza Boga i Ducha Świętego, nie mogły być przeze mnie ujrzane. Jednak efekt tego kontaktu na pewno zostanie zarejestrowany w dna moich wibracyjnych ciał. Faktycznie świadectwem jego zajścia okazuje się przecież pełniejsze połączenie z Bogiem i Duchem Świętym, jak i większa przemiana odnotowana na poziomie biologii”.

Jedyne Ja wspiera nas zawsze, nawet wtedy gdy nie zdajemy sobie z tego sprawy, że byliśmy w Domu Swym, w miejscu swego zamieszkania jako Jedyne Ja. To my jesteśmy częścią Boga i Ducha Świętego, jak i Oni są częścią samych siebie i o tym trzeba pamiętać.

Jak posłużyć się Światłem Zbawienia. Jak Bóg prowadzi ludzi ku mocy i mistrzostwu. Nauki Jana. https://youtu.be/nVPChFoVW7s
https://youtu.be/xEPo81fd38M
Medytacja wprowadzająca w 13 wymiar. Spotkanie z Twórcą Wszechrzeczy. Poznanie losu duszy. https://youtu.be/xEPo81fd38M
https://youtu.be/BRsGqcq3Ypk
Medytacja – „Dotknięcie Jedynego Ja”. Inicjacja na Króla. Uaktywnianie KREACJI. https://youtu.be/BRsGqcq3Ypk
https://youtu.be/uV1o4jow1sg
„Jedyne Ja” – Osobista medytacja Jana, który z Bogiem rozmawia i tego samego uczy. Szokująca Prawda. https://youtu.be/uV1o4jow1sg

JEDYNE JA – podkast czyta Ania Dardzińska. Definicja opracowana na podstawie materiałów Akademii Wiedzy Duchowej Zbigniewa Jana Popko.