KRYSZTAŁOWA KOLUMNA

KRYSZTAŁOWA WIEŻA (KOLUMNA) – to Matryca Tworzenia (gigantyczny rezonator, który uruchamia harmonia), w której doświadcza się stanu „bycia” co pozwala uświadomić sobie, że jest się dla siebie i swoich doświadczeń. Zrozumienie tego tworzy potężne Indywidualne. Tutaj są zawarte kody uniwersalnego człowieka. Podkast KRYSZTAŁOWA WIEŻA (KOLUMNA) – czyta Irena Chojnacka. Definicję – na podstawie wiedzy i nauk Zbigniewa Jana Popko – opracowała Anna Mularska.

KRYSZTAŁOWA WIEŻA (KOLUMNA) – to Matryca Tworzenia (gigantyczny rezonator, który uruchamia harmonia), w której doświadcza się stanu „bycia” co pozwala uświadomić sobie, że jest się dla siebie i swoich doświadczeń. Zrozumienie tego tworzy potężne Indywidualne. Tutaj są zawarte kody uniwersalnego człowieka.

Światło Zbawienia wynika ze złączenia trzech sił , symbolami ich są: Biała Kolumna czyli potężny rozwój duchowy, gdzie Stwórca jest wszystkim, bo stworzył duszę, Złota Kolumna gdzie jest Bóg Twórca, który stworzył Ducha i Kryształowa Kolumna, gdzie ukryta jest cała maszyneria, która tym wszystkim steruje. Kiedy kochasz masz moc, a puszczając tę falę trzy Kolumny tworzące z tobą Światło Zbawienia zmieniają to, o co ci chodzi w człowieku.

Modlitwa Kryształowa Kolumna
Jesteście dziećmi tego samego Boga, synami tej Matki, Oni nie istnieją ale są dokładnie tym, co te słowa zawierają. W was zawarte jest wszystko, niebo i piekło, deszcz i ogień. Wszystko co istnieje w nas jest zawarte, ale nie dostrzegamy tego, bo nie moglibyśmy normalnie funkcjonować. Jest to z nas wyrzucone, w ten sposób powstało wszystko. Bóg tworzył świat będąc cząstką Syna Bożego, poprzez Niego i w Nim zawarł wszystko, a od nas zależy jakie światy budujemy i co nas spotka w tych cząstkach. Pod tym wszystkim istnieje biologia, co nazywamy Polem Kryształków, które wyświetla wszystkie prawa rządzące tym światem. Tworzy też cząstki, które ten świat budują, fizyczny i energetyczny. Pole Kryształków jest podstawą wszystkiego, jest ono zawarte w istocie ludzkiej. Gdy człowiek był czysty, był cząstką tego co nazywamy wspólnością. Pole Kryształków jest świadomością zmian, a Pierwszy Kryształek był zawarty w Bogu i nazywał się Punktem Zero, do którego dotarł Budda, a Jezus nazwał Swoim Ojcem. My jesteśmy echem tego powstania, nasza czysta świadomość była w Polu Kryształków zawarta, ale z nas to wymazano, to połączenie w naszym DNA przestało w nas istnieć nawet na poziomach duchowych, a nawet Ojca i PraOjca i tylko Stwórca może owo przywrócić. Teraz będą w nas odradzane pierwotne zapisy. Biała i Złota Kolumna w nas żyje, one przygotowały w nas zmianę DNA, możemy wchodzić w przemiany, to reset wszystkiego co w nas zostało niewłaściwie zapisane choć właściwym już było. Będzie w nas coś odradzane, odzyskamy to co w nas być powinno. To, co zostało wyrzucone w zapisie do nas powróci. Zeus to Bóg człowieczy, który uzyskał władzę nad materią i światem energetycznym. Do tego każdy może dojść, o ile będzie miał dostęp do prawdziwej wiedzy i czas do wprowadzenia przemian. Powiedział, wszystko jest we mnie zawarte, ponieważ to co z Niego zostało wyrzucone, było jego pozawnętrzem, On w tej Całości był obecny. Teraz to do nas wróci i też możemy powiedzieć, że wszystko jest w nas zawarte, to co było, jest i będzie. Odczujemy ciszę, w niej znajdują się wszystkie stany, które chcemy, by się w nas wyświetliły. Stan odczucia z żywymi to jest stan miłości, odczucia istnienia z Całością, to jest kreacja, wyświetlamy nowe wzory. Mając powłoki musimy wyświetlać też to, co utrzymuje powłoki w jedności i pozwala człowiekowi istnieć. Odradzać się będziemy na poziomie fizyczno-duszebnym, coś będzie w nas odtwarzane. Biały Kryształ zapisuje się w powłokach do poziomu 6-go, potem i tak istnieje. Będąc zamkniętą w 4 kręgach ludzkość by tam nie sięgnęła (próg samo-stwarzania 5,5 przejęła ciemność). Ten Kryształ zawiśnie na naszej szyi. Oriin pomnożył się na Pole Kryształków, wszystkie skale, Dziuple zostaną z tym Kryształkiem połączone. Będzie to potężniejsze, zsynchronizowanie ze sobą narzędzie, będzie utrzymywać na wyższym poziomie Dom Swój, co powoli zmieni mieszkających z nami, jeśli zło ich nie przejęło, będą podążać ku Bogu.
Pozwólmy, by to „coś” się stało, odtworzyło. Fala miłości przenosi nasze działanie, to co uruchamiasz wolną wolą, w to „coś” się zmienia. To światło tu już jest tworzone przez wyświetlanie go przez Pole Kryształów. Prawa, które to tworzą zawarte są w maszynerii, która jest biologią. Pozwólmy, by się zapisy odtworzyły i były utrwalone, byśmy umieli efektywniej je wykorzystać w doświadczeniach. Wyglądamy kolorowo, jak hinduscy i egipscy Bogowie. Zaczynamy bardziej kolorowo widzieć, poprawniej. Operacja zaczyna się od energetycznego serca. Chcąc zmiany wprowadzać, wyświetlimy ten Kryształ i to się stanie w jakimś wymiarze. W środku Kryształu wszystko to co w innych, jeden zawiera to co pozostałe. Z Kryształka wynika moc zwycięstwa. W kryształkach zawiera się świadomość Całości, naszych wszystkich powłok a ostatnia z powłok, Ducha Całości zawiera się w Oceanie Ducha Świętego. Ta świadomość wspólnego odczuwania w każdej chwili w nas się budzi, dzięki temu patrząc na cokolwiek będziemy we współczuciu, trosce, opiece, w rozumieniu i fali miłości, ciszy, miłość jest ciszą, działania wzrosną. Świadomość łączy się z umysłem i mózgiem, bo tu są zapisy nas, jacy jesteśmy. To wszystko się łączy, też z obecnością powłok i ich charakterem. To budzenie jednej wielkiej świadomości, bez wchodzenia w stany, bo one będą w nas zawarte, wyświetlane przez Pole Kryształków. To co się w nas rodzi jest zbiorową świadomością, w działaniu nie ma wysyłania energii, moc tam się objawia a świadomość, wspólna, wie jak to zrobić. Moc sprawcza, moc zwycięstwa się rodzi. Biała Kolumna, to odnalezienie się w czystości, Złota Kolumna to dodanie mocy, a Kryształowa Kolumna to złączenie świadomości z obecnością w naszym ludzkim wymiarze.
Wszystkie cząstki w nas wypełniane są świadomością. Będziemy odczuwać wszystko co się dzieje w nas i wokół nas i właściwie reagować samą wolą. Kryształki są obudzone, możliwość zmian wzrosła, im kto doskonalszy, tym lepiej będzie szło. Przywrócenie zapisów oznacza, że dużo się w nas na lepsze zmieniło. Jest stan włączonej świadomości, ona wie co zrobić, by harmonii w nas nie przeszkadzać. Uzupełnili Białą i Złotą Kolumnę o naszą świadomą w nich obecność.

Jak zejdą płaszczyzny, na które ludzie mogliby wchodzić, to wyznaczeni (poniżej 4% ciemności) będą mogli wprowadzać w swoje przestrzenie ład i porządek i będą mieli dostęp do tego. U tych osób będzie kotwiona Kryształowa Kolumna. Siedzisz w Kolumnie a twoje cząstki wypowiadają: „Jesteśmy Prawdą, jesteśmy….”. Powstaje wtedy wibracja, która zostanie u tych, którzy nie spadną niżej, a to oznacza całkowitą nietykalność energetyczną. Wszystko do czego sięgamy myślą, słowem i czynem jest naszą cząstką, drzewo może należeć do wielu. U reszty też będą zachodzić zmiany na różnym poziomie, zależy to od tego, co przepuszczamy, od naszego otwarcia, każdemu według jego zasług, taka jest Sprawiedliwość Boża. Musi być czystość, musimy zagwarantować sobą, że się to utrzyma. Dlatego jak kanał duchowy otwieramy, to dopiero jak jest ugruntowany, czyli na poziomie 10-tym zaczynają wprowadzać w kanale zmiany. Schodzą Istoty, tworzą różne rzeczy, otwierają inne wymiary. Dzisiaj chodzi o zespojenie przestrzeni aktywnych. Dotychczas było obecnych siedem płaszczyzn, ale aktywnych tylko dwie a obecnie może być 40 i wszystkie mogą być aktywne. To by oznaczało 80%-we dojście do biologii. W Kryształowej Kolumnie zdrowieje się, nie może być dysharmonii. Ciemność nie przekracza pięciu płaszczyzn, ale całą iluzję tu umieścili. By wpływać na ludzkie myśli potrzeba 30 płaszczyzn, na emocje 20, ale na całość 40 płaszczyzn, czyli można programować ludzi. Można kodować korzystne wzorce. Takich poruszających się po 40 płaszczyznach, o ile wytrwają w sobie i będą robić to co Góra mówi wystarczy 40, żeby zmieniać losy kraju i to jest do osiągnięcia.

Złączenie 3 kolumn SWIATŁO ZBAWIENIA LATARNIA ZBAWIENIA. Tworzenie mocy (2017-03-22) – https://youtu.be/bZaiGRwOnmc
Kryształowa Kolumna (2017-01-18) – https://youtu.be/0l_mqL6m8xs