OBSERWACJA

Mamy się nauczyć przez obserwację jednej rzeczy – przyjąć prawdę i odkryć prawdę bez emocji, bez pasm przenoszących te informacje, by to wszystko właściwie widzieć. Dopóki obserwacja nie będzie właściwa będziemy żyć iluzją poprawności widzenia i odnajdywania się w rzeczywistości. Podkast OBSERWACJA – czyta Mariusz Dardziński. Definicję – na podstawie wiedzy i nauk Zbigniewa Jana Popko – opracowała Anna Mularska.

Pierwsza rzecz, której uczą u Góry to obserwacja, ma ona 3 poziomy:

  1. Przyjęcia treści- informacja stanowi ją w 50 %, a energie ją przenoszące też 50 %, przez co często po energiach błędnie odczytujemy wartość informacji (nie wierzymy wrogowi, a komuś lubianemu tak, choć same informacje mogą przeczyć energetycznym odczuciom). Gdy chodzi o myśli ta sama informacja ma 15 %, 80 % to energie, a reszta różne inne.
  2. Odrzucenia energii – bezwzględnie trzeba odrzucić energie złączone z informacjami bądź im towarzyszące, by rozszerzyć pasmo tzw. halo informacyjnego spoza określonego poziomu (będąc w energiach nie podejmować życiowych decyzji, ani nie przyjmować treści informacji, bo nie są właściwe, 40 % obserwacji, 50 % kodowania informacji w przestrzeni, 5 % analizy, 5 % podejmowania decyzji).
  3. Stopienia – wpisanie informacji w indywidualne tło informacji ( osobista biblioteka wiedzy – tu nie może być iluzji, zawsze trzeba wiedzieć, kiedy i gdzie i w jakiej przestrzeni życiowej owa informacja stanowi opis energetycznej sytuacji).

Mamy się nauczyć przez obserwację jednej rzeczy – przyjąć prawdę i odkryć prawdę bez emocji, bez pasm przenoszących te informacje, by to wszystko właściwie widzieć. Dopóki obserwacja nie będzie właściwa będziemy żyć iluzją poprawności widzenia i odnajdywania się w rzeczywistości. Obserwacja jest utrudniona u człowieka pozostającego w świetle i niemal niemożliwa dla osoby fizycznej żyjącej w morzu przytłaczających go energii, przez co
obce, różnorodne energie nakładają się na energie przenoszące informacje – przez co zostaje zaburzony mechanizm właściwego odczytania informacji. Tym nadaje się poszukiwaną wartość, co umacnia iluzja.

Sprawdź : w jakim stopniu poprawnie postrzegasz rzeczywistość, ludzi i sytuacje, a pojmiesz jak trudno Ci działać w ciemnym lesie.

Pamiętaj też, że człowieka w ciemnym lesie warunkują programy energetyczne (wszystko, co działa na poziomie energii jest programowane i jak się na tym bazuje to już tu będzie się żyć iluzją własnej wolności, dochodzenia do szczęścia) modulujące, ustawiające umysł, jak i energetycznie podporządkowujący ludzką energetykę spływu energii przeciwnej i odcinające człowieka od światła, co jest jedynym sposobem na wstępne tworzenie własnej biblioteki wiedzy.

Bez udziału świadomości – która odrzuca aż 70 % energetycznego tła – właściwe odnalezienie się w morzu energii nie jest możliwe. Proszę też pamiętać, że nisko wibracyjne tło samo jest czymś w rodzaju ogólnoludzkiego programu, które ma w narzuconym im, czyli współbrzmiącym istotom ludzkim, wyznaczony sposób wymiany treści. Będąc od dziecka ich energetyczną kołyską sprawia, że człowiek czuje się nieswojo próbując istnieć w wyższych wibracjach, gdyż zawarte w nich treści różnią się od istniejących niżej, a co warunkuje sposób egzystencji wymuszając zmiany, do których można być gotowym dopiero po odrobieniu lekcji w Świątyni Serca. Cały energetyczny zgiełk kończy się dopiero wtedy, gdy ostatnia ludzka cząstka zaczyna wibrować w pasmach mocy z 13-ego poziomu duchowego w EJ lub 11 w Mocy Światłości.

Dlatego żaden człowiek niebędący w Kanale nie jest w stanie właściwie odczytać rzeczywistości, a gdy to już się stanie podczas duchowego uniesienia nie jest w stanie poprawnie zastosować zdobytych informacji, gdyż treść je zawierająca swoją energią zaczyna znów obezwładniać człowieka, gdy tylko ów wyjdzie poza obszar duchowych uniesień. Ma wówczas przeświadczenie istnienia pewnych praw, założeń i danych, ale miotany energiami nie jest w stanie ich wcielić w życie. Bez ugruntowania się w świetle nie jest w stanie nawet o nich pamiętać. Bardzo ważnym jest stosowanie Praktyki Uważności w pozyskiwaniu informacji, zapisywanie ich (osobista Księga Wolności). Proponujemy także
odnotowanie, którego poziomu przestrzeni życiowej się tyczą, bo jeśli wyższego od obecnego, to są ledwie zapowiedzią możliwości, a nie jej przejawem: ” to, co nie jest nie pisze się w rejestr”.

Ważne, by nie zapominać, że do poziomu:

  • 6-ego istnieje człowiek fizyczny,
  • od 6 – 9 fizyczno-umysłowy,
  • umysłowy do 13-ego,
  • umysłowo-duchowy do 15-16-ego

Co oznacza, że programowe prawidła psychologiczne słabną znacznie, dopiero u kresu duchowego budzenia się, pozwalając widzieć świat oczyma przesiąkniętej duchem Duszy. Tylko taki człowiek nie podlega burzom energetycznym i moralnym ocenom. Na swych niższych poziomach im ulega, pozwalając kierować sobą, gdzie zaprogramowany umysł poprzez hołubienie „ego” każe mu wierzyć, że jego sprzeczne z duchem założenia (myśli, słowa, czyny) są poprawne, a nawet go wynoszące, Taki człowiek nigdy nie będzie w stanie odrzucić energii przenoszących i utrzymujących informacje, gdyż tak naprawdę, to one jego całego stanowią. Dlatego odrzucenie „ego” i umysłu jest pierwszym krokiem na drodze do
wyzwolenia od iluzji (od niewłaściwego pojmowania świata) i zapanowania nad sobą przez oddzielenie własnych cząstek energetycznych od innych przez nie przyjmowanie innych wibracji poza tymi warunkowanymi przez DNA o czym mówi energetyczny model człowieka oparty na Krysztale Życia i ludzkich czakramach, model warstw z kuli. Gdy pracujemy nad sobą to wejdziemy na wyższy poziom i będziemy mogli więcej osiągnąć (dążenie). Dopóki obserwacja nie jest niemożliwa, dopóki tłumią ją obce energie, dopóty człowiek musi starannie pozyskiwać informacje, spisywać je, kodować i ustawiać w odpowiednich modelach przestrzeni życiowych.

Cały proces obserwacji wyznaczają techniki pomocnicze:
I. Modlitwy – czyli odnalezienie się w wyższych wymiarach przez co potęguje się zdolność sprawczą, która kształtuje człowieka o wyższych poziomach tej i innej rzeczywistości, (czyli, jak my w modlitwie coś przerabiamy, to jest w nas coraz więcej nowego, inna jest też wibracja, inaczej możemy przyjmować też informacje, musimy być na wysokich wibracjach by przyjąć info bez energii, bo przyjmując info z energiami, przyjmujemy pasma, które tę informację przyniosły i nas stanowią) i wtedy nie przyjmujemy informacji z wyższego poziomu.
II. Zdystansowania – przez co człowiek jest w stanie oglądać sytuację bez udziału energii wymuszających programowe oceny i tworzących systemy (całkowity dystans, przyjmowanie info bez pasm energetycznych, które je przenoszą, szczególnie nisko wibracyjnych).
III. Załamania – gdzie przyjęcie najgorszego wariantu i przeżycie go niweluje część energii podpiętych pod sytuację, przez co jakiś problem lub założenie wydaje się lżejsze, czyli pozbawione części energii ( strachu), co pozwala ujrzeć nowe treści, czyli informacje podpięte pod inne pasma wibracyjne. Ta technika zdystansowania jest bardzo ważna – wiele programów tak jak program samozagłady działa w człowieku dopóty dopóki istnieją w
człowieku wibracje. Jak człowiek umiera, nie ma kogoś, kto je podtrzymuje i problem znika. Przez technikę założenia przeżycia najgorszego sprawiamy, że osiągniemy taki stan poziomu wibracji, że te programy, które nas uwalały, przestają działać, nie ma ich. Przeżyj to, czego się boisz, wejdź w ten stan przyszłości – lęk, strach, śmierć i programy się kasuje (przestają działać niszczące nas energie).
IV. Nadbudowy – gdzie ujrzenie najdoskonalszego wariantu pozwala być receptywnym na halo informacyjne w obszarach, które były dotychczas blokowane. Pozwala dostrzec kolejne zależności, kolejne nici tworzące sytuacje, a mogące być ujrzanym tylko przy wchodzeniu danej sytuacji w wyższe obszary stawania się ( wejście w wyższe wibracje oddala nas od tego, co było i ukazuje nowe elementy, informacje przenoszone przez pasma, które w tej chwili nie są dostępne, jesteśmy w wielu miejscach i możemy wybrać przynajmniej mechanizm działania).

Te cztery techniki mówią o wspieraniu techniki obserwacji. Bez umiejętnej obserwacji nie ma trafnej oceny sytuacji, a bez trafnej oceny nie istnieje podjęcie właściwej decyzji, od której zależą pożądane zmiany w danej przestrzeni życiowej.

Obserwacja i dystans to ważne lekcje przetrwania i budowania siebie w tej rzeczywistości.

Astralna Skala nr 14 – POKORA, poziomy wolności… Nauka wahadełkowania – https://youtu.be/f9iUxh0Gw9o