ODZYSKIWANIE KODU ADAMA

VIDEOBLOG „… ODZYSKIWANIE KODU ADAMA”.
By poznać prawdę trzeba obudzić ludzkie serce i wejść do ukrytej w DNA Biblioteki Wiedzy, ma ona 6 poziomów poznania i 5 poziomów działania. Świadomość wyświetla samą siebie i schodzi w głąb siebie, także mózg potrzebny do funkcjonowania w materialnej powłoce. To co pozornie wyświetlone podąża ku górze, ku głównemu Projektorowi. Wszystko jest jednym wielkim Hologramem i zawartym w jednym krysztale, czyli w jednym punkcie.

Po przekroczeniu Progu Samostwarzania (5,5 wymiar) – tu mamy do czynienia z przejawianiem się działań wynikłych z obecności Nadrzędnej Świadomości. To co powstaje jest zmienne tylko w sobie (przeżywające i powielające własne pomysły – siła Egregoru) i żyje własnym życiem. Trzeba się wznieść ponad poziom już stworzonego, by w pozornej całości coś zmienić, by stało się nowe i zostało przyjęte przez cząstki świadomości zbiorowej i jednostkowej. Każda cząstka zawiera w sobie wszystko, choć korzystanie z tego wszystkiego warunkuje jej aktualny stan świadomości. Wszystko co świadomość dotknie myślą, słowem i czynem, natychmiast się z nią łączy i ją wypełnia (stan kochania i wybaczenia pozwala świadomości zjednoczyć się z obiektem akcji a stan troski, opieki i miłości pozwala pozyskać ją do współpracy i przemiany.

Wielka Kreacja steruje wszystkim za pomocą Dyrektyw ukrytych w DNA (to jest klucz). Świadomość najpierw budzi się, a potem uczy się funkcjonować. Gruntowanie siebie to stan budzenia aktywnego DNA (stan możliwości). Wszystkie instrukcje pozwalające użyć mocy zmian zawarte są na poziomie ugruntowanego stanu obecności świadomości na określonym poziomie istnienia, które nazywamy Całością. Znajdujące się na tym poziomie aktywne DNA pozwala uruchomić siłę sprawczą (ludzką). Na poziomie 10-13 zawarta jest wiedza i umiejętności pozwalające na stworzenie społeczeństwa opartego na zasadzie współtworzenia, współodczuwania, współodpowiedzialności i współkomunikacji. Tu ukryto wszystkie narzędzia służące wyjściu z planetarnego getta śmierci.

Ludzie funkcjonują na wielu poziomach świadomości i wielu wymiarach. Wszystko czego doświadczają zostaje zapisane w ich DNA jako wartość nadrzędna. Rozbicie Zapisów w Archiwum Zrodzenia mówi o jakości naszego DNA. Jeśli rozbicie jest 90% – to zamknięta jest już droga do Nieba. Mamy 4 obszary – boski, duchowy, energetyczny i fizyczny. Trzeba ustalić w jaki sposób struktura przestrzeni nas wspiera (a to zależy od naszego człowieczeństwa). Jak my wzrastamy to nasze zdegradowane DNA fizyczne może być naprawiane przez nasze DNA energetyczne, ono nakłada się na to DNA fizyczne i kiedy my to dłużej utrzymujemy tworzy się zrost lub nawet odtwarzają się fragmenty Dna fizycznego. Problemem jest niskowibracyjne środowisko i jedzenie zmodyfikowane genetycznie. Ludzie, którzy nas przenikają swoją energetyką sprawiają, że w obszarze naszej energetyki ich nakładające się wzorce DNA cały czas niszczą to co jest. Ludzie powinni zadawać się z takimi jakimi są, by utrzymać swoją energetyczną charakterystykę. A jednostki duchowe powinny się izolować.

Ludzie średnio odłączani są od swoich powłok od 1-4 razy dziennie, tracąc świadomość rzeczywistości na 3-7 minut. I wtedy nasze DNA jest modyfikowane. Wszystko co zdołaliśmy zapisać przy tych odłączeniach zostaje z nas wykasowywane i nie ugruntowywuje się w DNA. Dopiero człowiek na poziomie 13-15 w całości swojej istoty potrafi to przejmowanie kontroli nad sobą zablokować znacznie, przez to zwiększając wpływ na własny rozwój i swoje życie.

Człowiek cały czas modyfikuje własną psychikę, ugruntowywane zmiany są zapisywane w pamięci umysłu i w energetycznym jego DNA, do którego dusza czyli psychika nie ma dostępu. Ugruntowana zmiana postawy wyraża się we wszystkich okolicznościach życiowych. Zmiany mogą być i w PWW i PTP – jest to odnotowywane w rejestrze duszy i zapisane w naszym DNA, co stanowi podstawę naszego reagowania, jeśli ten zapis będzie powielony. Negatywne zmiany czyniące z człowieka istotę upadłą są gruntowane bez problemu, a pozytywne zmiany wynoszące człowieka ponad jego słabości są systematycznie wymazywane z powodu czego tzw. pozytywne zdarzenia (przemyślenia i doświadczenia emocjonalne) nie mogą odcisnąć swojego piętna na zmianie istoty ludzkiej nawet wtedy, gdy pojawiają się jedno po drugim. I właśnie w chwilach naszego wyłączenia pozytywne zmiany zostają wymazywane. Dzieje się tak przez Śniących nami, którzy nie pozwalają by żadne pozytywne nasze doświadczenia nie naruszyło głównych Dyrektyw egzystencjalnych praw systemowych. Dawniej śniono nami średnio 40 minut dziennie, dzisiaj jest trochę mniej. Bez zablokowania wymazywania z pamięci umysłu pozytywnych przemian praca nad sobą staje się niemal niemożliwa (mało kto jest w stania utrzymać określone stany energetyczne przez długie dni).
Księga Wolności jest pierwszą próbą wprowadzenia do umysłu nowych ustawień. Gdy widnieje w przestrzeni fizycznej jako słowo i obraz stale przypomina o potrzebie utrwalania nowych wzorców w tworzeniu ścieżek losu. Ten kto zjednoczy się z Domem Swym, kto pojmie iż on sam jest narzędziem wszelkich zmian, ten może się pokusić o wyrwanie ze snu siebie jako Syna Bożego, w którym są zawarte niemodyfikowalne przez zło zapisy całego pakietu DNA.

Efekt usypiania jednostek ludzkich można dostrzec po zachowaniu ludzi będących w konflikcie z otoczeniem lub pozostających pod wpływem mocniejszych jednostek. Ludzkie zło nie tylko wymazywuje z pamięci podległych sobie jednostek chwile zdobywania cennych doświadczeń, ale także pompuje w pola energetyczne niskowibracyjny strach. Ten kto zrozumie mechanizm warunkowania ludzkich przemyśleń i postaw, kto pojmie wartość pamięci emocjonalnej duszy, ten nie tylko dużo poprawniej odnajdzie się w szponach systemu, ale i przyspieszy własny rozwój energetyczno-duchowy. Wystarczy 1 raz na 4 dni odnowić procedurę rozświetlania pamięci duszy, by na przyzwoitym poziomie utrzymać pozycję w grze o lepsze życie i uniknąć oprogramowań i degradacji własnego DNA.

W normalnych przemienieniowych ustawkach gruntowanie zmian w DNA trwa całymi tygodniami. Podczas gdy stosowanie rozświetlanie DNA przez pasma duchowe skraca ten czas wielokrotnie. (medytacja, modlitwa). Gdy człowiek rozświetla swoje DNA systematycznie co 4 dni już po miesiącu siła iluzji maleje z 70-35/20%, a po 5 miesiącach potrafi spaść nawet do 0%. Ogóle informacje są zapisywane w chemicznej pamięci mózgu w 80% i 20% w umyśle. Z kolei przeżycia umysł zapisuje w 80% a mózg w 20%, co oznacza iż dusza zabiera z sobą po śmierci nie proste dane opisujące ten świat, ale istotne wydarzenia modyfikujące jej naturę. Teoretyczna baza danych umiera wraz z ciałem a funkcjonujący w polu elektromagnetycznym umysł kopiuje swoje dyski do psychiki, po czym sam się rozpada zabierając wraz z sobą resztkę informacyjnego tła powstałych za życia duszy wydarzeń.

https://youtu.be/PrNc4-wIWLY
Medytacja „Jestem Sobą”. Uruchomienie Genu ADAMA. Słowo o mądrości i utraconej potędze.
https://youtu.be/EHQFAKvEb7E
Jaki jest cel systemowej destrukcji DNA. Odzyskanie kodu ADAMA to jedyna droga do wolności – https://youtu.be/EHQFAKvEb7E

Podkast – ODZYSKIWANIE KODU ADAMA – czyta Irena Chojnacka. Definicję – na podstawie Akademii Wiedzy Duchowej, wiedzy i nauk Zbigniewa Jana Popko – opracowała Anna Mularska.