PARAGRAFY

Pełnia odczucia Ojca daje nam wolność, a przy ograniczeniach nie ma wolności. Należy odtworzyć połączenia i zjednoczyć się z Ojcem. Paragrafy, które stanowią o połączeniu z Ojcem:

 1. Paragraf Świętości – otwarcie serca – człowiek święty świadomie chce, by drugiemu było lepiej, oprócz własnej korzyści dąży do korzyści drugiego. Święty to jeszcze nie Uświęcony.
 2. Paragraf Energii – jeśli chcemy cokolwiek w nas uruchomić jak jesteśmy żywi, to musimy posłużyć się jakąś energią, albo z poziomu ciała albo myśli, uruchomić energię, budulec musi być. Tutaj właśnie są ograniczenia. Ciało fizyczne i energia są tutaj ograniczone i bez właściwego ustawienia ich nie osiągnie w działaniu czegoś powyżej poziomu 179, bo tam jest Duch. Tu musi być szlak, droga otwarta i jest to tzw. „Wyświęcony Ruch Wewnętrzny Energii Ku Przyczynie” (tzn. przy otwarciu serca kierujemy się ku Górze – czyli jest to „Wyświęcony Ruch ….). Przez ten ruch spalają się dolne, balastowe pasma i człowiek lżejszy wznosi się ku Światłu. Nas trzyma tu ciemna energia, nieprzepracowanie, a jak to wyczyścimy to człowiek zaczyna się unosić.
 3. Paragraf Poznania – czyli serce i mądrość. Jest to odnalezienie wiedzy w pasmach poziomych. Jak wspinamy się na kolejne pasma poziome, to podnosi się nasza wiedza i świadomość. Jak patrzymy na świat z poziomu Duszy, nagle wszystko wygląda inaczej i widzimy więcej. Jak otwieramy się na kolejne pasma, znowu rośnie wiedza i świadomość. Dzięki temu możemy dotrzeć do Ojca i zrozumieć jak wygląda nasza wewnętrzna przestrzeń idąca ku Przyczynie.
  Te poziomy to :
 • poziom fizyczności
 • poziom duszy
 • poziom świadomości energetycznej (50%)
 • poziom świadomości duchowej (50%)
 • poziom Ducha
 • poziom Istoty
  To jest zespolenie z wiedzą całości. Nasz Duch na tamtym poziomie zespala się z wiedzą tamtego poziomu i wie wszystko, co tam jest. Człowiek rozpoczynający drogę otwiera serce i to jest początek. Tu w tym naszym życiu o naszej mocy stanowi kilka cech:
 • odwaga i strach (brak odwagi to strach)
 • pracowitość i lenistwo
 • litość i bestialstwo (słaby się lęka, nie ma litości i wchodzi w bestialstwo, atak na drugiego człowieka)
 • twardość i słabeuszostwo matka utrzymuje synka pijaczka – trzeba umieć mówić NIE, włączyć mądrość.
 • ufność i zwątpienie – ufność w Boga, przy braku ufności włącza się oprogramowanie, zniewolenie, pojawia się ludzkie prawo moralne.

Ufność składa się z trzech elementów:

 • miłość – nienawiść
 • namiętność – wrogość energetyczna
 • rozpoznanie – zagubienie (rozpoznanie jak wygląda rzeczywistość)
  Bez znajomości tego będziemy bali się wejść w wolność. Bez rozpoznania tego jak wygląda rzeczywistość człowiek się gubi. To dopełnienie pełni odczuć Ojca. Wolnym jest ten, kto ma moc, a moc jest wtedy, kiedy jest Bóg. Odczucie Boga doprowadzi do tego by zamieszkał w nas, byśmy się zjednoczyli i połączyli z Bogiem.

Przekaz: „Ziemia umożliwia wejście w procesy materializujące i materializacyjne z obszaru czterech paragrafów świętego działania, trzech paragrafów wstępnych początków i jednego poziomu trwałej zmiany. Wszystkie one razem wzięte stanowią i kształtują zarazem ruch cząstek materii w obszarach związanych z rdzeniem planety (cały czas mówią, środek planety, dusza planety tak jakby tylko tam pływała cała skorupa, to tylko jej otoczka, komórka). Należy do nich sama planeta wraz z jej powierzchnią jak i wszelkie formy życia tu zrodzone oraz na niej przebywające, o ile przynależą do tej samej relacji (jak ktoś się sprzeniewierza prawu albo ma przekręt, to należy do innej Rzeczywistości). Dwie różne relacje mogą stworzyć model pośredni, który będzie mógł częściowo egzystować w dwóch bazach podstawowych w jednym z wybranych modeli (to tak jak mamy jedną osobowość, drugą i ku oszustwie produkujemy trzecią, model pośredni jest iluzyjny). Na waszej planecie trwa właśnie walka o panowanie jednego z dwóch takich modeli w obrębie rasy panującej czyli was. Model pośredni się nie sprawdził, został zniszczony, dlatego wasza cywilizacja powraca do swych podstawowych źródeł, do energetyczno-duchowych korzeni. Wszystkie te razem zsumowane czynniki decydują o poziomie ingerencji w strukturę materii na planecie Ziemia. Decydują o tym trzy czynniki Bóg, Duch Święty i materialny syn (czyli człowiek przyobleczony w ciało fizyczne). Im większe jego powiązania z Bogiem, Duchem i materią, czyli Ziemią, tym i większa skuteczność we wprowadzaniu zmian. Dom Swój człowiek buduje na ziemskim fundamencie, pokojom nadaje charakter duchowy a sypialnię umieszcza w śnie Ojca. Dla was, uczniów z Miasta Oriin nastał czas tworzenia fundamentów nad przyszłe swoje szczęście w tym i dwóch podległych mu kierunkowo wymiarach. Połączenie z Ziemią zostało na was nałożone, więc nie pozostaje nic innego jak doświadczeniowe integrowanie się z atomem, z elementarnymi cząstkami materii, tak aby wasz wzór zmian był przyjęty jako postawa ułożenia ich w nowej strukturalnej konfiguracji, roboczo nazywamy to siłą magnetyczną, im ona większa tym i większa siła utrzymująca nowe ułożenie atomów w przestrzeni. Podaliśmy ją na skali poziomów fizyczno-energetyczno-duchowych. Podobnie jak moc energetyczna szczyt kumulacji osiąga w wartości 179 poziomu (zawsze przy wzroście duchowym uwzględnialiśmy dwa czynniki, parametr energetyczny i duchowy przyszedł, w przenośni, parametr fizyczny, mówimy parametr materialny, by nie kojarzyć tego z fizycznością czyli z biologią a kojarzyć z atomami, które tworzą tutaj podstawy. Czasem się okazuje, że ktoś nie jest specjalnie uduchowiony, nawet dusza jest jakby występna, ale może mieć parametr materialny fajnie nastawiony i nieźle mu działania wychodzą). Gdy dół łączy się z górą staje się jedno, dzięki czemu aktywne światło staje się żywą formą w przestrzeni fizycznej”.

Paragraf Czystości, czyli tzw. przywracanie systemu oznacza, że jeżeli zapisaliśmy swoją energetykę na określonym poziomie to można to odtworzyć. Aby to „leciało” trzeba przerobić w Oceanie Ducha Świętego „od pokochania siebie do miłosierdzia”. To daje Prawo Przywracania Systemu – Paragraf Czystości.
Zapisanie systemu jest możliwe, kiedy chcemy, ale odtwarzanie wymaga pewnej procedury:

 1. należy wstać – pomyśleć o przywróceniu systemu
 2. w rękach pojawią się 2 kulki (z jednej strony biała z drugiej szara) i na sercu trzecia kulka
 3. powiedzieć: „przywracanie systemu nr… lub datą
 4. lekko rozjaśniejemy i dokonało się

ZOBACZ TEŻ: Wolność

Podkast „Paragrafy” czyta Barbara Cieślik. Definicję, na podstawie materiałów Akademii Wiedzy Duchowej, wiedzy i nauk Zbigniewa Jana Popko, opracowała Anna Mularska.