PISMO AUTOMATYCZNE

Pismo automatyczne to zapis informacji napływających podczas modlitwy. To wewnętrzna konsultacja, podpowiedź uzyskana z jasnosłyszenia połączonego z wizją. Przekaz powinien płynąć z wymiarów duchowych (9-12), wówczas jest jedną z form jasnowiedzy. Zapisujemy ręcznie, bo w tych słowach są kody, to się później rozwija. Pismem automatycznym notujemy wszystko, bo po wyjściu z modlitwy nie pamięta się tego, czego się doświadczało.

Jak się wchodzi w modlitwę, to ten świat musi zniknąć, jakiekolwiek odniesienia egoistyczne wszystko niszczą. Bez osiągnięcia wysokich wibracji umysł nie pozwoli na to, by się włączyła prawdziwa świadomość. Duża część informacji nie przychodzi tylko dlatego, że nie jesteśmy gotowi do ich przyjęcia. Zależy to od naszego poziomu świadomości, od tego jakim jesteśmy człowiekiem, jak jest się obudzonym, jak pojmujemy życie. Tu wszystko zależy od wibracji, od naszych stanów, intencji i połączenia z Całością. Im wyższe są nasze wibracje, im większa jest nasza doskonałość, tym informacje jakie możemy odbierać, są doskonalsze i pełniejsze. Aby pismo automatyczne zaszło poprawnie, niezbędne jest odpowiednie środowisko energetyczne, które pozwoli wznieść się ponad fizyczne i energetyczne obszary i na rezonowanie z obszarem duchowym. W zależności od wprawy, można zastosować wewnętrzne wyciszenie lub posłużyć się techniką dystansu, która ułatwia wejście w wyższe wymiary. Metoda powinna być taka, którą umysł w pełni zaakceptuje. Np. różnica potencjału, różnice w wielkości itp.

Pismo automatyczne jest to dokładnie taki sam mechanizm jak w przypadku jasnowidzenia. Na początku są to z reguły treści ogólne, ale w miarę wprawy przychodzą coraz bardziej szczegółowe. Tu ważną rzeczą są też sceny, które w czasie pisania się pojawiają. Pismo automatyczne jest spuentowaniem tego przekazu. Na początku umysł jeszcze jest cenzorem, najpierw uczymy się pisać to co leci, a dopiero potem czytać. W czasie trwania przekazu niczego nie należy komentować, nie tłumaczyć, tylko pisać. Czasem pamięta się scenę – zapisać ją, bo jej przypomnienie też otwiera oczy. Czasem podpowiedź jest filozoficzna, a z czasem są konkretne wskazówki (co się ma zrobić, co się wydarzy).

Wspólnym portem komunikacyjnym dla pisma automatycznego i wizji jest wyobraźnia. To ona łączy umysł, psychikę, świadomość energetyczną, świadomość duchową, a nawet (tak było u Jezusa) świadomość boską. Wyobraźnią zawsze steruje umysł, ale o wymiarach w jakich się poruszamy, decyduje wibracja. Wymiary 1-4 to zakres niskich wibracji – tu wyobraźnia podlega jedynie umysłowi z najniższego (2) wymiaru. Wymiary 5-6 to obszary niskoenergetyczne, z drugim umysłem (jaźń), prowadzącym do obszarów wysokoenergetycznych. Tu nie uzyskamy podpowiedzi duchowych, choć już w wymiarach 7-8, czerpiemy podpowiedzi ze świadomości energetycznej. Dopiero idąc wyżej podpowiedzi płyną ze świadomości duchowej – z wymiarów 9-12. Tu wyobraźnią steruje trzeci umysł z 10 wymiaru. Gdy wznosimy się do góry, wszystkie kolejno umysły się w nas uaktywniają. Będąc w obszarze wyobraźni trzeba wiedzieć kto przemawia – ktoś udający Boga, czy faktycznie są to informacje z Góry. Dlatego przekazy należy weryfikować. Służą do tego Skale Astralne i wahadełko.

Na skali 23 sprawdzamy gdzie byliśmy, a następnie określamy procentową wartość tego co zeszło, co pojęliśmy itd. Sprawdzamy rodzaj przekazów, jaki mają charakter i z jakich wymiarów były ściągane informacje. Sprawdzamy czy zaangażowany był w to umysł, w ilu % i czy zaangażowana była świadomość, ile z tego co szło, doszło i w jakim zakresie jest zrozumiałe. Czasem umysł może być włączony, czyli zdajemy sobie sprawę co się dzieje, ale jeśli nie przeszkadza to jest ok. Poza świadomością energetyczną, w jakimś zakresie może być także włączona świadomość duchowa. Rodzaj przekazów sprawdzamy na skali nr 20. Proroctwo wykładane – jest dla wszystkich – mówi o obrazie świata, o tym co będzie. Proroctwo rzeczone – konkretne – mówiące o strukturze świata, o charakterystyce jaka jest w człowieku. Mówi co się ma się stać, choć człowiek ma prawo wyboru i może z tego zrezygnować. Objawienia klarowne – zawierają konkretne podpowiedzi, w szerszym kontekście niż objawienia czyste. Objawienia czyste – zwykle z poziomu nadduszy – przychodzi przekaz od nas z Góry albo podpowiedź nawet ciała egzystencjalnego. Objawienia zwodnicze mówią o tym, że sterowały nimi potrzeby, myśli, emocje. Jeśli ktoś pisze od siebie, na poziomie umysłu, to tam w ogóle nie ma prawdy, tylko fakty informacyjne. Błędy w pisaniu się pojawiają gdy jest pragnienie żeby to było prawdą, a nie żeby prawdę poznać. Wówczas nie ma wejścia w energie duchowe, sama nieczysta intencja odcina. Nie brnąć w to, bo jak się to rozwinie, może się utrwalić i trudno się z tego wycofać. W objawienia zwodnicze wchodzi ogólnie 40-60% ludzi. Należy weryfikować to, co się pisze, by wiedzieć gdzie jest autentyczna prawda.

ZOBACZ TEŻ: Modlitwa

Jasnowidzenie i pismo automatyczne – https://www.popko.pl/jasnowidzenie-pismo-automatyczne

Skale Astralne i wahadełkowanie – https://www.popko.pl/skale-astralne-i-nauka-wahadelkowania/

https://youtu.be/WcN6oaYGn8s?si=ebJYkoHlr9Zu95LG Skala Astralna nr 20
Jakość jasnowidzenia, poziomy Biblioteki Wiedzy. Nauka wahadełkowania
https://youtube.com/playlist?list=PLsekcJ4pdPtf7uCBtIw5JC1pXKNQtb6UC&si=uoQB40oV1Fbbl4Ft Wahadełkowanie Online – dostęp do wiedzy poza wszelkimi regułami
https://www.youtube.com/playlist?list=PLsekcJ4pdPtckClUQfOwWJP4T4MQO0TsR
Skale Duchowej Mądrości

Źródła:

„Księga Wzrastających” – spisana na podstawie warsztatów autorskich Zbigniewa Jana Popoko z lat 2008-2012 © popko.pl

Videoblogi POPKO TV

  1. Jasnowidzenie i pismo automatyczne cz.1 – Wstęp (18.08.17) opubl. 18 sie 2017
  2. Jasnowidzenie i pismo automatyczne cz.2 – Modlitwa uruchamiająca widzenie. Nauki duchowe. opubl. 18 sie 2017
  3. Jasnowidzenie, Pismo Automatyczne cz. 1 – zostań wszystkowiedzącym (fragment warsztatów) opubl. 12 gru 2015
  4. Jasnowidzenie, Pismo Automatyczne cz. 2 – ćwiczenia (fragment warsztatów) MODLITWA UŁATWIAJĄCA WEJŚCIE 13 gru 2015
  5. Jasnowidzenie, Pismo Automatyczne cz.3 – sprawdzenie jasnowidzenia (fragment warsztatów) opubl. 13 gru 2015
  6. Jasnowidzenie, pismo automatyczne – jak to się robi. Nauki z Miasta Oriin (fragment warsztatów) opubl. 12 lut 2017

Definicję, na podstawie materiałów Akademii Wiedzy Duchowej Zbigniewa Jana Popko, opracowała Aneta Artecka-Rudny