PRAENERGIA

Praenergia to żywe światło, źródło w którym zrodził się BÓG. To pierwsze tworzywo energetyczne. Praenergia to technika, według której powstają nowe energie których w naturalny sposób nie ma w Oceanie Ducha Świętego i które wprowadzają zmiany w całej konstrukcji nowego. Pozwala ona tworzyć coś z niczego. Z Nicości zawierającej wszystko i znajdującej się w Oceanie Ducha Świętego, może powstać wszystko co istnieje i posiada energię.

Korzystanie z Praenergi jest możliwe dopiero po zjednoczeniu się z Ojcem, kiedy to zanika naturalna energetyka ludzkie duszy i czakramy przestają istnieć. Zjednoczenie z Ojcem nawet przy działaniach w tak niskich energetycznie obszarach oznacza rozproszenie, bycie wszędzie. Ludzie mogą nie tylko drogą „otwartego serca” ale również korzystając z Sił Przyrody korzystać z techniki Praenergii. Można ją uruchomić gdy jesteśmy w Oceanie Ducha Świętego i wtedy w Pokorze cząsteczki Ojca korzystają z tej techniki, by to się stało. Wystarczy tu być w odpowiednim stanie, odpowiednim miejscu by dokonać zmian, by naprawić i wzmocnić. Musimy odczuwać jedność z Oceanem Ducha Świętego. Dotykać należy Praenergi delikatnie. To jest substancja, która JEST. Wygląda jakby biały proszek złota. Praenergia ( Nanocząsteczka, Nanoenergia ) jest najmniejsza i wnikająca wszędzie.

Praenergia i BÓG to jedno i to samo, czyli moc która poprzez zindywidualizowanie się po prostu powstała jako dostrzegalna wartość . „I SŁOWO STAŁO SIĘ CIAŁEM ” oznacza iż NICOŚĆ, iż MOC, iż ZASADA, iż PRAENERGIA wykluła się w doświadczaniu wszystkiego co sama stworzyła. Od tej chwili sama przeprowadza na sobie eksperymenty, z których jeden znamy jako „GRĘ W ŻYCIE”. Praenergia to jest wspólna moc Boga i Ducha Świętego.

Substancja czynna jest czymś w postaci oparu, który materializuje potrzebne elementy w postać ciała czynnego. Dla umysłu tutaj podany jest proces. Te procesy istnieją. Jak umysł chwycił co się stało, kiedy się tworzy ciało czynne, chcę robić a już jest zrobione. Ale trzeba być w stanie aprobaty. To, co Zbyszek potrafi ł zrobić swoją mocą, w działaniu, od razu było zrobione plus 20% lepiej. Czyli coś tu przestało przeszkadzać, analiza . Ale na początku, jak się czegoś uczy my, musimy to załapać. Mogą nim być cząstki materialne tworzące struktury fizyczne, cząstki energetyczne budujące np. psychikę czy ścieżki losu, jak i cząstki duchowe stanowiące podstawę istnienia dla powłok i przestrzeni, w których przejawia się czy przejawiać może świadomość duchowa.

Substancja czynna składa się z pierwotnej cząstki fizycznej (mowa tu o pierwotnej cząstce czyli przynajmniej o Polu Kryształków, czymś co jest umowne), pierwotnej cząstki energetycznej, duchowej i pierwotnej cząstki boskiej . Substancja czynna składa się jeszcze z prawa do zmian , wyrażające się w zdolności do stwarzania lub tworzenia (my tylko stwarzamy) oraz składa się, czy jest zależna od siły zmian. Nagle mamy, wola, wybór czy też twórcze założenie zmian, które kierunkuje lub stabilizuje procesy zmian w przestrzeni czynnej poprzez powstanie ciała czynnego, substancji czynnej zwanej często Praenergią. PBZ, Bóg Twórca posługują się Praenergią czyli czymś z czego powstała energia a z owej energii powstało światło, a ze światła cząstki energetyczne, a z nich fizyczne. Praenergia, to jest ciało czynne . Jesteśmy u samego źródła, z którego to wszystko się krystalizuje. Powoli przerabiając ten temat, tak jak poprzednio uzdrawialiśmy budząc w sobie wszystko możliwość, tu nagle, w przestrzeni samo stwarzania już ingerujemy w powstanie ciała czynnego a to jest kocioł PraOjca. Tam leżą też sytuacje, dzieje człowieka, społeczeństwa, całej planety, tam jest wszystko. „Tak to ową Praenergię tworzy Bóg, Syn Boży i DŚw.” Z Praenergii tworzymy tzw. cząstki stałe, zdolności, umiejętności, stany i ruch w żywiole Całości czy w Strumieniu Życia, w więc za jej pomocą materializujemy, uzdrawiamy wszystkie ciała istot i istnień jak i modyfikujemy cele i zdolności owych istot i istnień, co ma odbicie w formułowaniu społeczeństw jak i przełożenie na modyfikowanie praw fizyki (tu same cząstki same komponują wedle Boskich założeń nowy układ dzięki czemu nie ma ryzyka zaburzenia struktury Ładu Bożego). Najpierw obudź się w swej największej doskonałości, potem zsynchronizuj struktury w jedną przestrzeń zmian i stwórz ciało czynne siłą swej woli wedle ustalonych wcześniej założeń, a potem tę pracę utrzymaj”. Ten kto daje i odbiera… czyli jak zrobiłeś dla kogoś coś, to musi być non stop w twoim umyśle utrzymane. Utrzymasz jak żyjesz tym cały czas, nie utrzymasz jak czegoś nie przerobiłeś. To nie przerobienie tyczy się powłok a nie świadomości, która jest czymś innym, ale postrzegamy ją poprzez psychikę.

Pojawienie się cząstek Praenergii w naszym DNA ma tę zaletę, że ich funkcjonowania praktycznie nie można zaburzyć. Pozostając poza zasięgiem przestrzeni fizyczno-energetyczno-duchowej, potrafią one każdemu pomóc w dostępie do wewnętrznego lekarza, jak i wewnętrznego Nieba, czy też ułatwić odbudowanie Mostu Tęczowego. Już 1% obecności Praenergii w naszym DNA oznacza 20% przedłużenia swojego życia, a 2% o 30%. Wypełnienie powłok fizyczno-energetycznych 40% Praenergii wstrzymuje procesy starzenia, a nawet nieco je cofa, zaś 100% przepełnienie komórek gwarantuje całkowitą niezniszczalność. Czynnikiem decydującym o spotęgowaniu integracji z Praenergią jest stały dostęp do Źródła Życia, a właściwie możliwość ładowania się w Komorze Odrodzeniowej, jak i stopień wyrażania się w Prawie Duchowym poprzez słowo, myśl i czyn.

Modlitwy: https://www.popko.pl/home,35,modlitwy.html

https://www.popko.pl/home,38,skale-astralne.html

Spotkanie Edeńczyków – Dobro, Praenergia i Boska Moc. Nauki duchowe – https://youtu.be/lp0TPexO5QA

https://www.popko.pl/objawienia,page.xhtml

https://www.popko.pl/geneza.xhtml

https://youtu.be/ucg1r1dQ1fU

https://youtu.be/5VAqyZddDIo

Podkast czyta Ania Dardzińska, definicję opracowała Anna Mularska – na podstawie materiałów Akademii Wiedzy Duchowej Zbigniewa Jana Popko.