PRAWO KIERUNKOWANIA ENERGII

PRZEKAZ OD JEZUSA z Medytacji ,,Światło Zbawienia”. Jest tu przedstawione bardzo ważne Prawo Energetyczne:

,,Człowiek, który na etapie poznawania życia i siebie wewnętrznego nie pojmuje magii życia i sensu każdego doświadczenia odcina się z wolna od siebie samego i od samego doświadczenia. A będąc w takim oddzieleniu – traci własną siłę, która jest potrzebna do utrzymywania doświadczania czegokolwiek.
Jeśli chce więc kochać i podróżować to tu, tu jest to możliwe, gdzie jest usytuowana jego własna moc zmian. A nie gdzie indziej.
Jeśli jednak człowiek tkwi w obszarze życiowy niepowodzeń, takiej wewnętrznej zapaści, to wtedy tylko te płaszczyzny, te obszary swojego doświadczania zasila swoim energetycznym i duchowym polem.

W tym wypadku owo pole, owo własne zasilanie, samo – energetycznie go dławi.

Zmiany zawsze idą w przestrzeniach, którymi zainteresowana jest ludzka psychika.
To jest właśnie jedyny i na dodatek poprawny mechanizm, jaki w kodowano w człowieka. Mechanizm wprowadzania nowych ustawień. Taki scenariusz, którym posługuje się Mały Zwycięzca i Mały Stwórca, czyli człowiek, który poznaje siebie samego i zaczyna kreować świat.

Każdy z nas w każdej chwili może wybrać inne ścieżki losu i tam przenieść całą swoją kreację. Wystarczy tylko przestać myśleć o niechcianym i postawić na marzenia, na śnione.

Problem w tym, że nie jesteśmy sami, że ludzkość nie jest sama. Współdzielimy przestrzeń życiową z istotami niematerialnymi, których obszar kreacji rozbija naszą własną siłę przetrwania.
Dzielimy ten dom z czymś czego nie znamy, a co na nas wpływa.
Wszystko w naszym wzorze zostało rozprężone, zmienione. Tak poprzestawiane, byśmy w swoim energetycznym rozedrganiu nie mogli uruchomić działań stwórczych.
RAZ CHCĄC , TO ZNÓW NIE CHCAC
RAZ WIERZĄC , TO ZNÓW TRACĄC WIARĘ
Raz chcąc żyć, to znów z życia się wycofując, zapomnieliśmy w końcu o prawach energetycznych, z których jedno mówi:

O OBOWIĄZKU KIERUNKOWANIA ENERGII.
O tym, że musi powstać odpowiednie ciśnienie energetyczne, by można było przekroczyć próg samostwarzania i wprowadzać w starym nowe zmiany. Zmiany rejestrowane przez cywilizacyjny moduł istnienia.
Poza tym żyjemy w świecie tak ustawionym, by tylko on by jego forma stanowiła dla nas wartość, a nie nasza kreacja nowego jutra.
Uwierzyliśmy w niezmienność tego świata. W jego wyższość i cywilizacyjne przewodnictwo. Nasz fizyczny dom przejął nad nami władzę. Wymazano z naszej pamięci potęgę samostwórczości. Wiedzę o tym, że system że obraz tego świata istnieje tylko dlatego, że to my go utrzymujemy w swojej wyobraźni. Że pozwoliliśmy mu czerpać wodę życia z własnego źródła mocy.
Zawsze tak się dzieje ,że staje się to co zaistnieje w przestrzeni stwórczej po przekroczeniu progu samostwarzania. A tam w tej chwili na nie widać. Nas, DZIECI BOŻYCH.
Tam funkcjonują i tworzą rzeczywistość istoty niematerialne.

Natomiast my istniejemy poniżej tego progu jako istoty występujące przeciwko sobie, które na dodatek wierzą, że tak musi być, że to naturalny porządek rzeczy. Że nie istnieje żadna siła mogąca ten stan zmienić. Ale istnieje. Tą siłą i nową historia jesteśmy my sami.
Musi przyjść ta chwila, kiedy to my podniesiemy wzrok ku Górze i tych, którzy sterują rzeczywistością spoza progu samostwarzania przepędzimy.
Zajmiemy na powrót nasze królewskie miejsce.

Medytacja z Jezusem „Światło Zbawienia”. Autentyczne prowadzenie medytacji przez Jezusa – https://youtu.be/Hktt5FmCjew


PRAWO KIERUNKOWANIA ENERGII – podkast czyta Katarzyna Glińska. Definicja opracowana na podstawie treści z Akademii Wiedzy Duchowej Zbigniewa Jana Popko.