SKŁADOWA INDYWIDUALNA

Składowa indywidualna to umiejętność ustawiania swoich wszystkich powłok i wykorzystania ich w walce o cel. Dobrze zrozumiana indywidualność jest bardzo ważnym czynnikiem, bo dzięki niej składowa indywidualna może funkcjonować. SKŁADOWA INDYWIDUALNA – czyta Andrzej Gliński. Definicję – na podstawie materiałów, wiedzy i nauk Zbigniewa Jana Popko – opracowała Anna Mularska.

Składowa indywidualna to umiejętność ustawiania swoich wszystkich powłok i wykorzystania ich w walce o cel. Gdy nie będziemy silnie indywidualni, to nie będziemy mogli pewnych rzeczy zrobić. Dobrze zrozumiana indywidualność jest bardzo ważnym czynnikiem, bo dzięki niej składowa indywidualna może funkcjonować. Ona jest byle była potężna i właściwie wykorzystana, ze zrozumieniem.

Składowa indywidualna opiera się na człowieczeństwie i na mocy, którą po człowieczeństwie ta istota była połączona z innymi.

Trzeba składową indywidualną zbudować. To jak z egoistycznym rolnikiem, który na swoim terenie zmienia bieg rzeki, w nowy nurt. Przynosi to korzyć jednym a stratę innym elementom życia, ale życie i tak wciąż pozostaje aktywne. Jeśli rolnik w zgodzie z ideą jedności i braterstwa tak poprowadzi wody, by korzyść odnieśli wszyscy, wtedy idea zawarta w życiu, wesprze go w swym działaniu i efekt dla jednostek będzie większy niż przed zmianami. Kiedy wyrażamy się w idei przy mocnej indywidualnej składowej wtedy efekt, wsparcie będzie potężniejsze ale prawo musi być. To co my musimy i tak zrobić, bo w naszym prawie dusza chce przetrwać to oprócz tego składnika trzeba być duchowo otwartym.

 • SKŁADOWA INDYWIDUALNA – to moc ucieleśnionego Syna Bożego, jest sumą mocy generowanej przez ciała w których przebywa. Ma on, co prawda, dostęp do Boskiej Matrycy, ale gra w życie jest tak skonstruowana by nie mógł on w wymiarze pierwszym, drugim i trzecim, a czasem i do wymiaru piątego, użyć własnej boskiej, duchowej i energetycznej mocy. Od wolnej woli ciał zawartych w pierwszych trzech, lub pięciu wymiarach zależy czy wesprą go one we wspólnej podróży, czy też nie. Dlatego dbając o pozornie podległe mu ciała, zyskując ich zaufanie, potrafi z ich wspólnej mocy stworzyć tak zwaną SKŁADOWĄ INDYWIDUALNĄ pozwalającą na poruszanie kołami zawartej w nim boskiej matrycy (może wtedy przekształcać przestrzenie w których one egzystują). Tych zasad w świecie wibracji nie można złamać. Również wola, którą się uczy posługiwać, jest narzędziem występującym jedynie w świecie wibracji. By zbudować swoje królestwo trzeba najpierw stać się królem dla samego siebie a potem po zjednoczeniu 12 powłok wykorzystać ich siłę i pozycję do przekształcenia przestrzeni, w których one egzystują. Bez pozyskania powłok do współpracy, bez ukazania im zgodnej z ich marzeniami wizji świata nic się nie stanie, ich wola jest rozstrzygająca. Podobne ograniczenie dotyka również Syna Bożego. Boska Matryca nie zareaguje jeśli jego życzenia będą odbiegać od Boskiej wizji świata zakodowanej w grze. Syn Boży musi w każdym z 12 ciał (struktura człowieka) uruchomić moc w maksymalnym ich zakresie by w ten sposób uzyskać wpływ na przestrzeń, w której się porusza.

JAK POZYSKAĆ POWŁOKI DO WSPÓŁPRACY :

 1. Ciało Fizyczne – by je pozyskać wystarczy zadbać o jego właściwe odżywianie i pozwolić mu na ruch, zwłaszcza na świeżym powietrzu. Ciało to jest kluczem do sukcesu, ponieważ ono dźwiga na sobie całą energetyczną strukturę istoty ludzkiej.
 2. Umysł – jest on niedoceniony. Został jednak tak skonfigurowany by nie móc pewnych rzeczy w sobie zablokować. Jego natura ma charakter informatycznej dyspozycyjności. On, Umysł może być nadpisywany, on wie o tym ograniczeniu i cierpi, gdy za jego pomocą złe programy są umieszczane w DNA pozostałych powłok, wtedy często się blokuje i pogrąża w rozchwianiu, chcąc być zauważonym i docenionym nie może przeżyć tego, że pod wpływem wrogich programów staje się niebezpieczny, narzędziem nawet wobec samego siebie. Pochwal go, podziękuj mu za pracę i przedstaw światu jako przyjaciela a odwzajemni się współpracą ochoczo dodając swoją moc do składowej indywidualnej.
 3. Emocje – ustaw swoje zachowanie tak, by podtrzymywały je tylko pasujące do twojego wizerunku energetyczne stany. Dokonaj wyboru, wybierz najbardziej ci odpowiadające stany i przedstaw je emocjom.
 4. Myśli – trzeba pozwolić im utrzymywać Harmonię według ich własnych zasad. Dając im swobodę, rozświetlą się i poprą wszystkie twoje cele.
 5. Potrzeby – po duchowemu przeproś je za niezwracanie uwagi na wspólne dobro a potem siądź z nimi i pozwól im pokazać jak potrafią wspaniale szybować ponad twoim życiem.
 6. Psychika – należy marzyć i tworzyć przyszłość pod kątem jej dobra. Nie oszukuj jej i dotrzymuj słowa przekształcając marzenia w rzeczywistość.
 7. Pasma Zejściowe – poczucie bezwartościowości całkowicie dezaktywuje Pasma Zejściowe, zamykając człowiekowi drogę do Boga a Synowi Bożemu udaremnia schodzenie w światy materialne. Trzeba być stanowczym i powiedzieć sobie „Niech się stanie, niech się wydarzy to na czym mi zależy”.
 8. Struktura Ruchu – znaczenie ma siła zmian jakie wprowadzasz, lub chcesz wprowadzić swoją aktywną kreacją. Chciej i dąż a uzyskasz pełne poparcie Struktury Ruchu. Zapewnij, że nigdy więcej nie będziesz leniwy, opryskliwy, zniechęcony, wycofany, gnuśny i pozbawiony marzeń.
 9. Struktura Podstawowa – pozdrów wszystko co cię otacza, pokochaj to w całości i poproś o wsparcie. Struktura Podstawowa tylko na to czeka.
 10. Stały Hologram – podziękuj jej za dotychczasową współprace i daj jej wolną rękę w sposobie wprowadzania kreacji w Świecie Form.
 11. Złoty Otok – odważ się ją założyć na głowę. Powiedz, że dorosłeś do budowy Domu Swego, że chcesz być Królem we własnej przestrzeni.
 12. Stawanie się – pojmij głęboki sens tej prawdy (że dzieje się wszystko co z woli Króla postanowione) i odpowiedzialność z tego wynikającą.

Gdy Składowa Indywidualna wynosi:

 • do 10% to jest składową martwą (ciągle fizyczność dominuje)
 • do 30% to składowa falista (tu już odczuwa się swój wpływ na strukturę przestrzeni)
 • do 60% to składowa aktywna (uczestnictwo w życiu Całości poprzez wstępne korzystanie z klonu strumienia życia, mocniejszego niż moc własnych artefaktów)
 • do 80% to składowa zmrożona (tu odczuwa się lód Ojca)
 • do 98% to składowa czarna (PraOjciec otwiera oczy)
 • do 99,8% to składowa boska (poprzez aktywne połączenie z 13 promieniem)
 • do 99,99% to składowa pełna (złote usta programowania: słowo stało się ciałem)
 • 100% to składowa cofnięta (odpowiednik 6-7 poziomu Progu i Głębi)

Jak masz mocną składową indywidualną, to znaczy, że masz w sobie, choć zapomniany, silny
mechanizm tworzenia nowych wzorów energetycznych, jak jesteś w przestrzeni energetycznej wysokiej, co chcesz dzieje się. W ten sposób tworzy się ścieżki losu, wiry rzeczywistości, czyli nową rzeczywistość.

Niektórzy ludzie mają DNA zdefektowane ale maja składową indywidualną, zapisy z dokonań w białej walce w poprzednich wcieleniach. To jakby druga natura, która nie pozwala mordować drugiego człowieka, kieruje twoją uwagę na prawdę. Wtedy się modlisz :

„Ojcze nasz, który jesteś w Niebie daj mi rozumienie, bo ja tego nie umiem znieść”.

Człowiek się budzi, wtedy jeśli ma tę składową indywidualną, czyli w poprzednich wcieleniach funkcjonował w kanale duchowym a w tych chwilach szczególnych to odtwarza, budzi swoją moc, dawną strukturę. Człowiek normalny nie ma szans na rozwinięcie duchowej postawy, jest zagubiony, ciemni go zostawiają, nie niszczą. Ci mocni, nie zdefektowani, dalej się rozwijają, pracują nad sobą, osiągają poziom komunikacji z Duchem, ale resztę brakujących zapisów DNA muszą zaczerpnąć ze schowków, które są w siłach przyrody, w miejscach gdzie ukryte są klucze do ich DNA. Te klucze są biologiczne, związane z siłami przyrody, są na Ziemi. Schodziły na Ziemię Istoty, które tu zostawiały te
prezenty. One odtwarzają moc. To co mamy zrobić to odbudować swoje człowieczeństwo po całości, bo wtedy jest odbudowana moc a my jesteśmy ostatnim artefaktem, który wszystko co jest potrzebne w sobie zawiera. Połowę tego co jest nam potrzebne ściągamy poprzez pracę duchową a drugą musimy odzyskać. Do tego mamy Wyspę Polan, Kamienne Miasto na Atlantydzie itd. W Edenie mamy kody energetyczne, to połowa tego co jest nam potrzebne. Reszta tyczy się związków z fizyczną Planetą i jej eterycznym cieniem czyli siłami przyrody.

Nagranie stanowi część z serii 5 medytacji… Medytacja Wzrastanie duchowe – Składowa Indywidualna. Cud. Obudzenie się świadomości w 12 wymiarach – https://youtu.be/A52NBRXchVU
AstralnaSkala nr 27 – składowa indywidualna, Próg, projektory… Nauka wahadełkowania – https://youtu.be/mngD_lH-Zko
Medytacja Atlantów. Wzgórze Mocy i Królewskie DNA. Nauki Edenu – https://youtu.be/Fs2IuurwdVM

https://youtu.be/mXVVsnIMAA8