STRUKTURA RUCHU

STRUKTURA RUCHU nie znajduje się w człowieku – jest w strefach ruchu, dzięki temu możliwe jest podłączenie pod miejsca mocy. Uruchamia życie (poprzez działanie), ale nim (życiem) nie jest. Tylko jednostka aktywna wzmacnia i tworzy zarazem życie. To jak rybi ogon, bez którego trudniej rybie pływać i walczyć o przetrwanie. Nie ma znaczenia w jakich przestrzeniach wyraża się ekspresję, czy w świecie fizycznym, czy energetycznym, bo i tak wszystko jest wibracją. Znaczenie ma siła zmian, jakie się wprowadza lub chce wprowadzić swoją aktywną kreacją i dla takich działań Struktura Ruchu daje swoje pełne poparcie.

Ważna jest struktura ruchu. Jej zawdzięczamy, że się przemieszczamy. Ważne jest to jak wchodzimy na najwyższe poziomy własnej istoty. Tam gdzie jest Jezusowe działanie, przekraczanie granic czasu i przestrzeni, struktura ruchu bardzo się przydaje. Jezus posługiwał się nią w 70%, w krótkich stanach. Unieruchomienie struktury ruchu spowodowane jest zrostami, programami i innymi rzeczami jak śnienie nami. I tak można to nazwać stagnacją. To jak kajdany założone na poziomie energetycznym i duchowym.

Zatraciliśmy zdolność odczuwania naszej powłoki, zwanej strukturą ruchu. Ona, między innymi, ukazuje się jako możliwość, np. uruchamiania powłok we właściwą stronę. Mamy ją odczuć. Struktura ruchu powstaje, gdy łączymy elementy. Komunikacja wewnętrzna też do niej należy. Musimy mieć przestrzeń, w której jesteśmy obecni i strukturę ruchu, która musi poprawnie działać (wtedy istnieje możliwość). Ludzie źli paraliżują strukturę ruchu, wtedy nie łączymy się z elementami naszej przestrzeni. 

Struktura ruchu jest oddzielną powłoką (skala „0”), to specyficzne układy powiązań. Cały świat dzięki niej funkcjonuje. Struktura podstawowa to budulec, a Duch Święty nadaje pewnym formom taki kształt, by się świadomość w nich przejawiła i dzięki strukturze ruchu w przestrzeni mogła funkcjonować, ją zmieniać. Kiedy wpadamy w depresję, ona z nas wycieka, jesteśmy słabi, bo atak na nią idzie. Jak jest atak, nawiedzeniówka, to automatycznie strukturę przestrzeni zamykają i silnie działają na strukturę ruchu, wszystko przestaje nam wychodzić. Struktura ruchu zamiera, a to są nasze niewidzialne skrzydła, jest strukturą energetyczną. Aby odczuć strukturę ruchu na poziomie fizycznym zacznij biegać, ćwiczyć itd., bo to element struktury ruchu. Odczujmy, że my, świadomość możemy się poruszać po strukturze przestrzeni i korzystać ze struktury ruchu, która porusza ciałem fizycznym i ciałem energetycznym. Mamy przez to wpływ na przestrzeń energetyczną, a tam się wszystko rozgrywa (myśli, emocje, marzenia itd.). Wtedy to możemy ogarnąć. Mamy odzyskać się potężnym w przestrzeni energetycznej. 

Zniknęła Ziemia, zaproponowano nam bycie na innej planecie, w ciele człowieka, którego tam zabierają. Budzimy się w ciele tego człowieka zapominając kim byliśmy, bo włączy się cała wiedza, doświadczenie tego człowieka, a że był nam podobny, to nie będzie różnic w zachowaniu. Świadomość, część istoty, która w zależności od swej doskonałości, przerobienia różnych rzeczy tak, a nie inaczej reaguje w różnych okolicznościach i tworzy związki z ludźmi i Całością. Ujrzymy tutaj życie tego człowieka oraz jego strukturę ruchu. Struktura ruchu jest czymś umownym, ale trzeba połączyć wszystkie elementy dla nas ważne (oglądanie filmów też), choćby nie były realizowane; duszę, ciało energetyczne, ustawiając w środowisku, bo my jako świadomość chcemy przejąć pełną kontrolę nad psychiką. Elementy ustawiamy dookoła, a szprychy łączące nas z elementami to jest struktura ruchu. Nadamy jej moc, ożywimy ją, pozwolimy, by wybielała, żeby się obudziła najmocniejszą, jaką może być. Mamy zagościć w tym ciele i odczuć jak wszystko do nas przemawia.
Mamy większy wpływ na wszystko, bo zrzuciliśmy kajdany ograniczeń. Przyglądamy się duszy, ciału egzystencjalnemu, strukturze przestrzeni, ciału fizycznemu, by zobaczyć jak to można zjednoczyć, zsynchronizować, bo jest możliwe dzięki strukturze ruchu. Struktura ruchu jest zależna od nas. Tak można odczuć wolność i wszystkomożliwość we własnej przestrzeni.

Zapis Zbyszka:

„Struktura ruchu – ujrzałem umowne szprychy, które łączyły ze sobą wszystkie elementy ciała fizycznego i energetycznego nadając im, poprzez możliwość zmiany ustawień, wpływ na losy owych części istoty ludzkiej w ustawieniach przestrzennych z ludźmi i z Całością. Strukturę ruchu odczuwa się jako potencjał, jako zezwolenie na swobodne działanie mocy. Już samo uświadomienie sobie tych pozornie niecodziennych zależności na tyle podnosi wydajność struktury ruchu, że zaczynamy odczuwać ciepło życia, większe możliwości i większy apetyt na kierunkowe zmiany. Gdy ona tężeje, moc przeciwna truchleje. Jezus z niej korzystał w 50%, lewitujący w 20-30%. To ona pozwala korzystać z mocy wypracowanej przez pozostałe powłoki. Gdy jest słaba, gdy choruje lub jest przyblokowana, korzystanie z potencjału powłok maleje, a nawet zamiera. To w nią przede wszystkim uderzają nawiedzenia. Pętając ją w energii jedynej zmuszają człowieka do przekonfigurowania energetycznej formuły i dla ratowania życia lub jego jakości, do przejścia na ciemną stronę mocy. Jest ona bardzo ważna w funkcjonowaniu istoty ludzkiej, a kto wie, czy nie najważniejsza. A już na pewno jest wybawieniem dla człowieka posiadającego mocne i zborne powłoki. Bardzo prosto potrafi też stać się wąskim gardłem. Wystarczy niewiara, konflikt wewnętrzny, czy zaburzenia w psychice, by się nadwątliła i zgasła. Skojarzona potem ze stanami egzystencjalno-psychicznymi potrafi być od nich na stałe uzależniona. To ją właśnie reanimujemy, bądź odzyskujemy na Alei Zwycięstw, a częściowo w Szkole Przetrwania. Można tak przeorganizować swoje z nią związki, iż stanie się ona zaczynem możliwości nawet dla słabych pozostałych powłok. Porwie je do wspólnego tańca i zmusi do podniesienia parametrów. Niczym nadzieja, niczym zaczyn poprowadzi je ku zwycięstwu. Często postrzegamy ją jako białą falę energii konkretyzującą działania, czyli jako ocean wód duchowych realizujących nasze cele. Nie przez przypadek więc, to od nich uzależniona jest struktura podstawowa, a nie odwrotnie. Struktura podstawowa zaś to szkielet, na którym rozpostarto powłoki, im ona stabilniejsza tym powłoki zdrowsze i bardziej stabilne. To ją właśnie korygują i wzmacniają wszelkie węzły energetyczne (mówimy o strukturze podstawowej). Uderzenie w tą strukturę chwieje istotą ludzką mogąc doprowadzić ją do złamania. 

Pasma zejściowe mówią o tym, że tu jesteśmy. I żeby być, to musimy najpierw funkcjonować w strukturze ruchu. Ta dopiero porusza przygotowaną strukturę podstawową, dzięki czemu powstaje stały hologram. A jak jesteśmy udoskonaleni i mamy Złoty Otok, to wszystko się staje. Nie przez przypadek moc energetyczno-duchowa wchodzi w obszar kreacji i stawania się. Struktura podstawowa to jest szkielecik, na którym pozostałe wiszą”.

  • STRUKTURA RUCHU: jak kierunek do Macierzy, ku zapisom tworzenia nowego wzoru (to jest tak jakby schodzenie w dół) – czyli nie indywidualność, nie powstający Bóg, który ma moc, ale tu rozproszony, łączący się tutaj z Całością. Wpływamy na ruch wszystkich cząsteczek. Jak to jest u nas – Duch Święty, natomiast tam – jest to przestrzeń, która jest indywidualna, zamknięta, i w którą wpuszczamy nasze powietrze, nasz tlen i to on zaczyna to tworzyć. Ruch to jakby nasze narzędzie – wpływa w 10 – 20% na strukturę przestrzenną.
https://youtu.be/iYd5Z2LG4Xo
Astralna Skala nr 0 – Skala Przychylności Zaświatów, poziomy istnienia… Nauka wahadełkowania. https://youtu.be/iYd5Z2LG4Xo

Struktura ruchu – podkast czyta Emil Zacharski. Definicję – na podstawie Akademii Wiedzy Duchowej, wiedzy i nauk, Zbigniewa Jana Popko – opracowała Anna Mularska. Korekta: Beata Rosołowska.