PROMIENIE

Jest 7 promieni podstawowych. Na skali wibracji sprawdzamy, do jakiego promienia dochodzimy podczas medytacji.

Przekaz: 

„Promień przestrzeni, promień ciała fizycznego, ciała eterycznego, ciała energetycznego, wyższego ciała energetycznego, ciała duchowego i wyższego ciała duchowego, one się wszystkie łączą. Wyższe ciało duchowe objawia swoją obecność poprzez cząstki duchowe wywołujące ciśnienie w polach wibracyjnych takie samo i wszystkie promienie łączą ducha ludzkiego z Bogiem, jako doświadczenie. Gdy zestrojenie jest doskonałe, duch przemawia do wszystkich swoich cząstek nadając im sens istnienia, równy własnym planom. Gdy Dusza przewodzi, wypełnia ona przestrzeń między promieniami zniekształcając je poprzez tworzenie własnej wartości, przy jednoczesnym zaburzaniu łączności między Duchem, a Bogiem. By móc zestroić promienie w jeden tunel nadawczy, można wejść w takie stany wibracyjne, podczas których cały energetyczny wymiar człowieka sam zechce uczestniczyć we wspólnym tańcu wibracji, otrzymując te częstotliwości, które Go unoszą, które Go hipnotyzują. Wówczas oddzielne części istoty ludzkiej popadają w chwilowy stan uniesienia, jako samoistnienie, przestając blokować podlegający im kanał.

Istnieje klucz energetyczny, który pozwala osiągnąć ten hipnotyczny stan „Złotego Wzorca”, dzięki czemu człowiek przynajmniej na chwile zaczyna funkcjonować, jako istota świetlista, siejąc bezwarunkową miłość, radość, ukojenie i trochę utrzymując Niebo na Ziemi. Ów klucz, ów mistyczny stan olśnienia, to BLASK jaki powstaje poprzez uruchomienie w kuli stworzenia trzech kół indywidualnej machiny stworzenia, przez co człowiek uzyskuje pełny dostęp do wszystkich swoich części, jak i obszarów, z którymi się styka całą swoją rozbudowaną istotą. W tym uniesieniu potrafi nie tylko się uzdrowić, wejść w kontakt z siłami tworzącymi Całość, ale i zetknąć się z Bogiem, czy też pozyskać potrzebne sobie informacje”.

Pasm jest siedem i przypominają wpięte w środek promienie utrzymujące kulę ludzkich powłok w stałej odległości od owego zgrupowanego wokół Ducha centrum. I tych 7 promieni skupia się tutaj w centrum i powstaje tak zwana harmonia nieistniejąca (na skali 12 poziomów duchowych, to na poz. duchowym harmonia duchowa i energetyczna = 0).

Siedem promieni podstawowych:

1 promień – dotyczy przestrzeni

2 promień – ciało fizyczne

3 promień – ciało eteryczne

4 promień – ciało energetyczne

5 promień – ciało wyższe energetyczne

6 promień – ciało duchowe

7 promień – ciało wyższe duchowe

Na skali wibracyjnej można sobie sprawdzić do jakiego poziomu dochodziliśmy w medytacji, w modlitwie, jakie kto ma wibracje. 

Wielu z tych, którzy mówią, że nad sobą pracują, ma bardzo niskie parametry. Kto mówi, że nie widzi itd., zobaczcie jak wibruje. Przeszkoda jest w człowieku, nie chce się zmieniać, ukryte zło w człowieku to blokuje. On sam siebie oszukuje. By widzieć, słyszeć, trzeba chcieć, pragnąć tego. Gdy wchodzi się w marzenia wibracje się podnoszą. Skala podpowiada nam czy idziemy właściwie, czy się oszukujemy. Jak chcemy coś osiągnąć poziom wibracji musi przekraczać 70 %. To jest poziom czystego szamanizmu. Gdyby nam się dziś udało przekroczyć ten poziom, wtedy zapisze się to w nas i ten stan będziemy mogli odtwarzać w domu. Tu też można sprawdzić, gdzie mamy w sobie największą przeszkodę (w ciele fiz. najczęściej), więc jak będziemy wchodzić w modlitwę, będziemy rozświetlać każdą komórkę.

Sprawdzać te 7 promieni – gdzie jesteśmy najlepsi, a w którym jest ograniczenie. Pierwszy promień – to przestrzeń, a ciało mamy przestrzenne i tam naprawdę jest coś, co funkcjonuje, co zbiera. 

Jak my będziemy swobodni, jak damy prawo do życia wszystkim swoim cząstkom – a damy jak jest dusza w radości, wtedy pozostałe cząstki zaczynają o siebie dbać, ciało zaczyna wibrować. My wtedy możemy pozwolić sobie odłączyć się temu wszystkiemu, niech to funkcjonuje, niech to się samo budzi. Ci, którzy będą chcieli postarać się to odczuć, to może być ważne by zaczęły się zmiany w nas.

„Wyższe ciało duchowe objawia swoją obecność poprzez cząstki duchowe wywołujące ciśnienie w polach wibracyjnych, takie samo jak czynią to cząstki energetyczne.” Jak się uda obudzić Ducha Całości, On takie samo ciśnienie na Całość wywrze, jak doskonałe ciało energetyczne (jak się uda nam wejść w ten stan).

Podkast czyta Ania Dardzińska. Definicję, według Akademii Wiedzy Duchowej Zbigniewa Jana Popko, opracowała Anna Mularska, zredagowała Beata Rosołowska.

STRUKTURA PODSTAWOWA

Struktura ta dotyczy związków umysłu (wykorzystuje jego logikę, by wejść powyżej i poniżej, np. na poziom myśli i dopiero poprzez nie w ciało energetyczne, a z niego w ciało fizyczne, a z niego w DNA i dopiero w Macierz. Poprzez świadomość może wejść w Ducha, a przez niego w Ducha Całości) z całością człowieczych członów i okalającej go przestrzeni. To tu znajduje się klucz do wchodzenia w różne części: tak ciała fizycznego, energetycznego, duchowego, jak i ich związków z przestrzenią, a więc i innymi ludźmi. Linie wymiarowe są jej częścią. To właśnie tę strukturę siły ciemności, niemal wyłącznie, wykorzystują do zapanowywania nad człowiekiem. 

Zawiera się w danych rejestrach duszebnej świadomości. Dzięki temu możemy wchodzić w inne wymiary. Wszystkie ataki, które idą na myśli i emocje idą przez strukturę. Programy, projekcje – wszystko, co jest tu pada, bo umysł idzie w energetykę, przez energetykę w ciało fizyczne, przez ciało w DNA, itd… . Jak ktoś dobrze funkcjonuje na tym poziomie to może zmieniać rzeczywistość z poziomu lustra przeznaczenia. Jest to umowna struktura energetyczna i duchowa, ciało egzystencjalne i struktura przestrzeni.

Struktura podstawowa – rusztowanie całej naszej istoty. To rusztowanie musi być mocne, żeby żadne zjawiska nam przeciwne nie mogły tego nadwątlić. W niej jedna gruba linia łączy nas z całym domem fizycznym, jedna z odnogami, ze wszystkimi ludźmi itd. To są potężne konstrukcje, arterie, które muszą być przez roboty utrzymane w czystości, w aktywności. Jak ona jest potężna nie tracisz władania nad przestrzenią czasu, itd. To ją system koroduje strachem, tak że nie korzystamy ze struktury podstawowej, ponieważ sądzimy, że nie ma drogi do Boga, do mocy. Teraz ona ma być zregenerowana. 

Odczuwamy jakbyśmy też nią byli. Struktura podstawowa to pomosty łączące z powłokami, z ważnymi dla nas stanami i konstrukcjami umieszczonymi w przestrzeni teraźniejszej i przyszłej. Gdy jest skorodowana, kontakt z tymi elementami potrafi być niemożliwy. Gdy owa struktura jaśnieje i jest zborna, a całość naszej istoty harmonizująca, to czas i przestrzeń zlewają się w jedno i to co jest w naszych myślach, zapisuje się w przejawieniu. Mocny człowiek odczuwa ją jako siebie samego, jako pewność realizującą własne plany.

Astralna Skala nr 0 – Skala Przychylności Zaświatów, poziomy istnienia… Nauka wahadełkowania. https://youtu.be/iYd5Z2LG4Xo

Definicję – na podstawie Akademii Wiedzy Duchowej, wiedzy i nauk, Zbigniewa Jana Popko – opracowała Anna Mularska. Korekta: Beata Rosołowska.