ORLE PIÓRO

Orle Pióro to przepustka do Raju.

Ten, kto przyczynia się do wzrostu Kreacji w drugim człowieku jest w oczach Świata Duchowego stawiany na równi z Prawem i zawsze zostaje nagrodzony Orlim Piórem. Stanowi ono przepustkę do Raju. Nawet wtedy, gdy takiemu człowiekowi przydarzą prawdziwie niecne, a świadome czyny, byle nie były one podstawą do ugruntowania w nim zmian (tych niekorzystnych, czyli jak staramy się dbać o świat, o ludzi itd., a popełnimy duchową zbrodnię, wykorzystamy kogoś, pobijemy to na tle tego co normalnie robimy, nie biorą tego pod uwagę).

Orle Pióro też ma takie parametry :

0-10% –  zachwyt nad Mocą (mówimy o możliwościach drugiego człowieka, że może być zdrowy… jak chcemy by innym się udało, to tu jesteśmy)

10-20% –  przelewanie wody (Duch Św. – Moc jest pojęciem związanym z Oceanem, czyli z pewnymi możliwościami, skoro przelewasz wodę, tzn., że rozszerzasz krąg Mocy tego drugiego człowieka, pomagasz mu w tym „może” ).

30-40% –  rąbanie lodu (pomagamy temu komuś)

50-60% –  czarna gleba (to prawdziwa orka, można to przyrównać do podarowania żyznej gleby rolnikowi, dałeś swoją)

70-80% –  piaskownica (budzenie Boga w drugim człowieku, czyli umożliwienie mu samemu sięgania po wszystko, pokazujesz jakim ma być, na każdej planecie, wtedy sam stworzy piaskownicę)

90-100% –  podarowanie zamku z piasku

Jeśli obecność w tobie i przy tobie drugiego człowieka nie jest nacechowana Orlim Piórem – odsuń się od niego, a szybko pojmiesz, że uniknąłeś oberwania skrzydeł, czyli strącenia w czeluście martwej Kreacji. I niech odczucie nie zwiedzie cię: czarujący uśmiech i urocza gra twojego osobistego oprawcy (na maskach też to można sprawdzić).

Wskazówka: wysoki poziom martwej Kreacji zapowiada ostateczny upadek każdej istoty – choćby na skali poziomów energetycznych nie było to jeszcze wyraźnie widoczne. Dzieje się tak dlatego, iż skala poziomów energetycznych jest bardziej powiązana z wagą sprawiedliwości Bożej, czyli ilością czynów dobrych i złych, a nie z Ładem Bożym, który oddaje prawdziwą naturę ludzką, a nie dotychczasowy wymiar dobrego i złego, wynikający z dotychczasowych czynów, myśli i słów. 

Upadek na skali poziomów duchowych już wyraźnie zapowiada degenerację, która mogłaby nie zostać wychwycona przez analizę dotychczasowych osiągnięć. To jak z człowiekiem bogobojnym, mającym na swoim koncie wiele pozytywnych osiągnięć, który pewnego dnia zostaje oprawcą i już nigdy z tej roli nie rezygnuje. Aby te podpowiedzi były czytelniejsze, sprawdź przyjacielu na skali marionetek, do jakiej pozycji ściąga cię twój uśmiechnięty przyjaciel, a poznasz z kim przestajesz.

Definicję na podstawie nauk Zbigniewa Jana Popko opracowała Anna Mularska, zredagowała Beata Rosołowska

Zobacz też: https://www.popko.pl/skale-astralne-i-nauka-wahadelkowania/

WYRACHOWANIE

Tym, co zmienia jest sen. Ty jesteś snem, a Bóg Ojciec pozwolił byś w sen, jego marzenie podszył się i skorzystał z mocy snu, największej kreacji wszechcałości. On wykuł moc zwycięstwa, której jesteś dzieckiem. Więc śnij, bo w twoich marzeniach jest sens istnienia Bogów. Księga snów i życie zawarte jest w twoich komórkach. Sen jest to radość przemiany.

WYRACHOWANIE – to choroba ducha, która nie pozwala na pójście ścieżką duchową, gdyż jesteś trzymany w pułapce umysłu i nie masz włączonej świadomości, a umysł nie pozwoli ci na to. Wtedy Medytacja jest udawaniem, że chce się wyjść poza umysł, bo jak to możliwe, gdy cały czas pracuje się nad koncentracją, wizualizacją. Trzeba wejść w świadomość, a nie jest to możliwe, gdy kierujemy się wyrachowaniem. Człowiek wyrachowany, zawsze robi to, co przyniesie mu korzyść. Interesuje się duchowością, ale tylko dlatego, że ma z tego korzyść (bo uzdrowi kogoś za pieniądze itd.) Człowiek wyrachowany nigdy nie będzie świętym – wyrachowanie > 70% Osoba wyrachowana nigdy nie osiągnie pokochania drugiego człowieka i wybaczenia drugiemu człowiekowi. Przez wyrachowanie można wszystko popsuć i może zostać zabrane to, co zostało nam dane. Wyrachowanie musi zniknąć do 0%.

Czytaj dalej „WYRACHOWANIE”