STRUKTURA PODSTAWOWA

Struktura ta dotyczy związków umysłu (wykorzystuje jego logikę, by wejść powyżej i poniżej, np. na poziom myśli i dopiero poprzez nie w ciało energetyczne, a z niego w ciało fizyczne, a z niego w DNA i dopiero w Macierz. Poprzez świadomość może wejść w Ducha, a przez niego w Ducha Całości) z całością człowieczych członów i okalającej go przestrzeni. To tu znajduje się klucz do wchodzenia w różne części: tak ciała fizycznego, energetycznego, duchowego, jak i ich związków z przestrzenią, a więc i innymi ludźmi. Linie wymiarowe są jej częścią. To właśnie tę strukturę siły ciemności, niemal wyłącznie, wykorzystują do zapanowywania nad człowiekiem. 

Zawiera się w danych rejestrach duszebnej świadomości. Dzięki temu możemy wchodzić w inne wymiary. Wszystkie ataki, które idą na myśli i emocje idą przez strukturę. Programy, projekcje – wszystko, co jest tu pada, bo umysł idzie w energetykę, przez energetykę w ciało fizyczne, przez ciało w DNA, itd… . Jak ktoś dobrze funkcjonuje na tym poziomie to może zmieniać rzeczywistość z poziomu lustra przeznaczenia. Jest to umowna struktura energetyczna i duchowa, ciało egzystencjalne i struktura przestrzeni.

Struktura podstawowa – rusztowanie całej naszej istoty. To rusztowanie musi być mocne, żeby żadne zjawiska nam przeciwne nie mogły tego nadwątlić. W niej jedna gruba linia łączy nas z całym domem fizycznym, jedna z odnogami, ze wszystkimi ludźmi itd. To są potężne konstrukcje, arterie, które muszą być przez roboty utrzymane w czystości, w aktywności. Jak ona jest potężna nie tracisz władania nad przestrzenią czasu, itd. To ją system koroduje strachem, tak że nie korzystamy ze struktury podstawowej, ponieważ sądzimy, że nie ma drogi do Boga, do mocy. Teraz ona ma być zregenerowana. 

Odczuwamy jakbyśmy też nią byli. Struktura podstawowa to pomosty łączące z powłokami, z ważnymi dla nas stanami i konstrukcjami umieszczonymi w przestrzeni teraźniejszej i przyszłej. Gdy jest skorodowana, kontakt z tymi elementami potrafi być niemożliwy. Gdy owa struktura jaśnieje i jest zborna, a całość naszej istoty harmonizująca, to czas i przestrzeń zlewają się w jedno i to co jest w naszych myślach, zapisuje się w przejawieniu. Mocny człowiek odczuwa ją jako siebie samego, jako pewność realizującą własne plany.

https://youtu.be/iYd5Z2LG4Xo
Astralna Skala nr 0 – Skala Przychylności Zaświatów, poziomy istnienia… Nauka wahadełkowania. https://youtu.be/iYd5Z2LG4Xo

Definicję – na podstawie Akademii Wiedzy Duchowej, wiedzy i nauk, Zbigniewa Jana Popko – opracowała Anna Mularska. Korekta: Beata Rosołowska.