PROMIENIE

Jest 7 promieni podstawowych. Na skali wibracji sprawdzamy, do jakiego promienia dochodzimy podczas medytacji.

Przekaz: 

„Promień przestrzeni, promień ciała fizycznego, ciała eterycznego, ciała energetycznego, wyższego ciała energetycznego, ciała duchowego i wyższego ciała duchowego, one się wszystkie łączą. Wyższe ciało duchowe objawia swoją obecność poprzez cząstki duchowe wywołujące ciśnienie w polach wibracyjnych takie samo i wszystkie promienie łączą ducha ludzkiego z Bogiem, jako doświadczenie. Gdy zestrojenie jest doskonałe, duch przemawia do wszystkich swoich cząstek nadając im sens istnienia, równy własnym planom. Gdy Dusza przewodzi, wypełnia ona przestrzeń między promieniami zniekształcając je poprzez tworzenie własnej wartości, przy jednoczesnym zaburzaniu łączności między Duchem, a Bogiem. By móc zestroić promienie w jeden tunel nadawczy, można wejść w takie stany wibracyjne, podczas których cały energetyczny wymiar człowieka sam zechce uczestniczyć we wspólnym tańcu wibracji, otrzymując te częstotliwości, które Go unoszą, które Go hipnotyzują. Wówczas oddzielne części istoty ludzkiej popadają w chwilowy stan uniesienia, jako samoistnienie, przestając blokować podlegający im kanał.

Istnieje klucz energetyczny, który pozwala osiągnąć ten hipnotyczny stan „Złotego Wzorca”, dzięki czemu człowiek przynajmniej na chwile zaczyna funkcjonować, jako istota świetlista, siejąc bezwarunkową miłość, radość, ukojenie i trochę utrzymując Niebo na Ziemi. Ów klucz, ów mistyczny stan olśnienia, to BLASK jaki powstaje poprzez uruchomienie w kuli stworzenia trzech kół indywidualnej machiny stworzenia, przez co człowiek uzyskuje pełny dostęp do wszystkich swoich części, jak i obszarów, z którymi się styka całą swoją rozbudowaną istotą. W tym uniesieniu potrafi nie tylko się uzdrowić, wejść w kontakt z siłami tworzącymi Całość, ale i zetknąć się z Bogiem, czy też pozyskać potrzebne sobie informacje”.

Pasm jest siedem i przypominają wpięte w środek promienie utrzymujące kulę ludzkich powłok w stałej odległości od owego zgrupowanego wokół Ducha centrum. I tych 7 promieni skupia się tutaj w centrum i powstaje tak zwana harmonia nieistniejąca (na skali 12 poziomów duchowych, to na poz. duchowym harmonia duchowa i energetyczna = 0).

Siedem promieni podstawowych:

1 promień – dotyczy przestrzeni

2 promień – ciało fizyczne

3 promień – ciało eteryczne

4 promień – ciało energetyczne

5 promień – ciało wyższe energetyczne

6 promień – ciało duchowe

7 promień – ciało wyższe duchowe

Na skali wibracyjnej można sobie sprawdzić do jakiego poziomu dochodziliśmy w medytacji, w modlitwie, jakie kto ma wibracje. 

Wielu z tych, którzy mówią, że nad sobą pracują, ma bardzo niskie parametry. Kto mówi, że nie widzi itd., zobaczcie jak wibruje. Przeszkoda jest w człowieku, nie chce się zmieniać, ukryte zło w człowieku to blokuje. On sam siebie oszukuje. By widzieć, słyszeć, trzeba chcieć, pragnąć tego. Gdy wchodzi się w marzenia wibracje się podnoszą. Skala podpowiada nam czy idziemy właściwie, czy się oszukujemy. Jak chcemy coś osiągnąć poziom wibracji musi przekraczać 70 %. To jest poziom czystego szamanizmu. Gdyby nam się dziś udało przekroczyć ten poziom, wtedy zapisze się to w nas i ten stan będziemy mogli odtwarzać w domu. Tu też można sprawdzić, gdzie mamy w sobie największą przeszkodę (w ciele fiz. najczęściej), więc jak będziemy wchodzić w modlitwę, będziemy rozświetlać każdą komórkę.

Sprawdzać te 7 promieni – gdzie jesteśmy najlepsi, a w którym jest ograniczenie. Pierwszy promień – to przestrzeń, a ciało mamy przestrzenne i tam naprawdę jest coś, co funkcjonuje, co zbiera. 

Jak my będziemy swobodni, jak damy prawo do życia wszystkim swoim cząstkom – a damy jak jest dusza w radości, wtedy pozostałe cząstki zaczynają o siebie dbać, ciało zaczyna wibrować. My wtedy możemy pozwolić sobie odłączyć się temu wszystkiemu, niech to funkcjonuje, niech to się samo budzi. Ci, którzy będą chcieli postarać się to odczuć, to może być ważne by zaczęły się zmiany w nas.

„Wyższe ciało duchowe objawia swoją obecność poprzez cząstki duchowe wywołujące ciśnienie w polach wibracyjnych, takie samo jak czynią to cząstki energetyczne.” Jak się uda obudzić Ducha Całości, On takie samo ciśnienie na Całość wywrze, jak doskonałe ciało energetyczne (jak się uda nam wejść w ten stan).

Podkast czyta Ania Dardzińska. Definicję, według Akademii Wiedzy Duchowej Zbigniewa Jana Popko, opracowała Anna Mularska, zredagowała Beata Rosołowska.