EFEKT MANDELI

To przebicia między istniejącymi wariantami rzeczywistości (rzeczywistościami głównymi i alternatywnymi), wzajemne ich przenikanie i mieszanie się, wpływające na ludzkie myśli i emocje, doprowadzające do załamania systemu energetycznego i (w konsekwencji) ogólnego.

Efekt ten występuje gdy jakiś człowiek lub grupa ludzi mówi, że przeżyli coś na zasadzie déjà vu, co niby zdarzyło się, powtarza się lub nie zaistniało, a czego nie było, nie powtórzyło się lub istnieje. Nie zawsze to jest przebicie między płaszczyznami. Często zdarzenie, odczucie, stan, są wymazywane przez UFO ze świadomości jeśli jest to dla UFO niekorzystne (gdy powoduje wzrost i łączenie człowieka z jego wyższą świadomością lub człowiek jest świadkiem działalności tegoż UFO) lub wgrywane są nowe informacje, co zmienia ogólne postrzeganie rzeczywistości.

Każdy po swojemu widzi rzeczywistość. Wymiary i płaszczyzny nie są integralne. Są jak gdyby współ- i osobno istniejące. Nie można ich w koncepcji łączyć, bo wtedy eklektyzm (mieszanka wymiarów i płaszczyzn) staje się iluzyjną prawdą. Czynnikami sprawczymi są Ciemność i UFO, wykorzystujące (fizycznie i energetycznie) człowieka na tej planecie.

Czytaj dalej „EFEKT MANDELI”

PRAWO KIERUNKOWANIA ENERGII

PRZEKAZ OD JEZUSA z Medytacji ,,Światło Zbawienia”. Jest tu przedstawione bardzo ważne Prawo Energetyczne:

,,Człowiek, który na etapie poznawania życia i siebie wewnętrznego nie pojmuje magii życia i sensu każdego doświadczenia odcina się z wolna od siebie samego i od samego doświadczenia. A będąc w takim oddzieleniu – traci własną siłę, która jest potrzebna do utrzymywania doświadczania czegokolwiek.
Jeśli chce więc kochać i podróżować to tu, tu jest to możliwe, gdzie jest usytuowana jego własna moc zmian. A nie gdzie indziej.
Jeśli jednak człowiek tkwi w obszarze życiowy niepowodzeń, takiej wewnętrznej zapaści, to wtedy tylko te płaszczyzny, te obszary swojego doświadczania zasila swoim energetycznym i duchowym polem.

W tym wypadku owo pole, owo własne zasilanie, samo – energetycznie go dławi.

Czytaj dalej „PRAWO KIERUNKOWANIA ENERGII”