STRUKTURY CZŁOWIEKA

Powłoki są tworzone w PozaRzeczywistości dla obudzenia się Świadomości Syna Bożego.
Nasze powłoki są wszędzie obecne, doświadczają. Korzysta z nich Świadomość. One mają swoją inteligencję; ciało egzystencjalne, struktura ruchu, przestrzeni, to są żywe stworzenia. One są w Całości. One się budzą i z nami synchronizują. Dajemy im wolność. Głównym celem każdej powłoki jest służenie Świadomości nadrzędnej. Ciało nam służy, a my musimy służyć Duchowi, więc jak ze Świadomością Energetyczną się łączymy i to poprawnie funkcjonuje, realizujemy jej cele.

Czytaj dalej „STRUKTURY CZŁOWIEKA”

STRUKTURA RUCHU

STRUKTURA RUCHU nie znajduje się w człowieku – jest w strefach ruchu, dzięki temu możliwe jest podłączenie pod miejsca mocy. Uruchamia życie (poprzez działanie), ale nim (życiem) nie jest. Tylko jednostka aktywna wzmacnia i tworzy zarazem życie. To jak rybi ogon, bez którego trudniej rybie pływać i walczyć o przetrwanie. Nie ma znaczenia w jakich przestrzeniach wyraża się ekspresję, czy w świecie fizycznym, czy energetycznym, bo i tak wszystko jest wibracją. Znaczenie ma siła zmian, jakie się wprowadza lub chce wprowadzić swoją aktywną kreacją i dla takich działań Struktura Ruchu daje swoje pełne poparcie.

Czytaj dalej „STRUKTURA RUCHU”