STRUKTURY CZŁOWIEKA

Powłoki są tworzone w PozaRzeczywistości dla obudzenia się Świadomości Syna Bożego.
Nasze powłoki są wszędzie obecne, doświadczają. Korzysta z nich Świadomość. One mają swoją inteligencję; ciało egzystencjalne, struktura ruchu, przestrzeni, to są żywe stworzenia. One są w Całości. One się budzą i z nami synchronizują. Dajemy im wolność. Głównym celem każdej powłoki jest służenie Świadomości nadrzędnej. Ciało nam służy, a my musimy służyć Duchowi, więc jak ze Świadomością Energetyczną się łączymy i to poprawnie funkcjonuje, realizujemy jej cele.

Czytaj dalej „STRUKTURY CZŁOWIEKA”

CZAKRAMY

Czakramy to pułapka na naiwnych. Są tym samym, co kościół dla szukających Boga. Oferują uzależnienie miast wolności. Czakramy to umowny wzór nadany „prostej” istocie ludzkiej, który początkowo miał służyć kontroli wewnętrznych energii. Z czasem stały się symbolem udręki i zacofania, stały narzędziem, dzięki któremu siły ciemności i ludzie zaczęli podporządkowywać sobie naiwnych, szukających Boga i harmonii ludzi. Dziś są czymś w rodzaju kajdan, bez których zdjęcia podróż ku owemu Światłu, ku duchowej wiedzy jest po prostu niemożliwa. Czakramy to energetyczne niewolnictwo. Żaden z wyzwolonych mistrzów ich nie posiadał. Dopóki ich nie skasujesz, zawsze będziesz podlegał woli sił potężniejszych od siebie. Wszyscy Wielcy Mistrzowie kasowali je, by wyzwolić się od ograniczeń. Ezoteryka odwrotnie: w celu kontroli ludzi promuje niewolniczą energetykę. Ezoterycy, choć o tym mówią, nie mają żadnej prawdziwej wiedzy na temat czakr, świadomości i rozwoju duchowego. Jak zahipnotyzowani powtarzają to, co wysmażyli przed tysiącem lat im podobni ezoterycy i jeszcze są z tego dumni. Problem zaczyna się wtedy, gdy swoją nieistniejącą wiedzą wchodzą w szkodzące ludziom doświadczenia. Z nimi to jak z kościołem: byle klienci wierzyli, że iluzja jest rzeczywistością, a ich słowa – prawdą…

Czytaj dalej „CZAKRAMY”