STRUKTURY CZŁOWIEKA

Powłoki są tworzone w PozaRzeczywistości dla obudzenia się Świadomości Syna Bożego.
Nasze powłoki są wszędzie obecne, doświadczają. Korzysta z nich Świadomość. One mają swoją inteligencję; ciało egzystencjalne, struktura ruchu, przestrzeni, to są żywe stworzenia. One są w Całości. One się budzą i z nami synchronizują. Dajemy im wolność. Głównym celem każdej powłoki jest służenie Świadomości nadrzędnej. Ciało nam służy, a my musimy służyć Duchowi, więc jak ze Świadomością Energetyczną się łączymy i to poprawnie funkcjonuje, realizujemy jej cele.

Czytaj dalej „STRUKTURY CZŁOWIEKA”

PASMA ZEJŚCIOWE

PASMA ZEJŚCIOWE – to część struktury człowieka, którą uaktywnia wiara świadomości w to, że jest ona – świadomość, cząstką Boga, dla której wszystko stworzono. Poczucie bezwartościowości całkowicie dezaktywuje pasma zejściowe zamykając człowiekowi drogę do Boga, a Synowi Bożemu udaremnia schodzenie w światy materialne.

Czytaj dalej „PASMA ZEJŚCIOWE”