WOLNOŚĆ

Jest taka droga, która mówi o tym, czym my tutaj jesteśmy.

 „Jesteś tym, kim jesteś” to jest głos z Góry do każdego z nas. To głos dla tych, którzy muszą dojść do końca. 

„Jesteś moim Synem i zawsze we mnie zostaniesz, wyraziłeś się w Prawie, a więc możesz to, co Twój własny Duch uzna za właściwe. Od tej chwili masz się pytać Go o to wszystko, bowiem jest to najprostsze i najwłaściwsze. Pytaj, sprawdzaj, a poznasz prawdę o sobie i swoich możliwościach” (gdy ktoś z nas zaczyna się tylko wyrażać w Prawie – pyta samego siebie o wszystko, bo skoro obudził się na tym poziomie, wszystko już w nim jest. Cząstki Ojca też. A to oznacza, że pomoc Ojca jest skończona. Wszystko, co było Ci dane jest uruchomione i istniejesz sam). Wtedy istota ludzka jest wolnym człowiekiem. Wszystkie wtedy drogi powoli zbiegają się w takim człowieku. 

Czytaj dalej „WOLNOŚĆ”

WOLA

WOLA to nie jest ludzkie chcenie, uruchamia się ona w Duchu i siły duchowe uruchamiają wówczas kreację i zapis w atomach. Jest stanem dobra woli i całkowicie należy do Człowieka – ani ciało, ani duch nie mogą na nią wpływać, choć oba te składniki są ludzkimi cząstkami warunkującymi jej odczucie i właściwe jej funkcjonowanie. PODKAST – WOLA – czyta Ewelina Cieślik. Definicję – na podstawie wiedzy i nauk Zbigniewa Jana Popko – opracowała Anna Mularska.

Każdy z nas ma dostęp do własnej WOLI, na poziomie nisko energetycznym to CHĘCI, na poziomie wysoko energetycznym to STARANIA, ZAMIARY, NADZIEJE, na poziomie duchowym wola to INTENCJE. Wola, nie mówimy tu o chęciach, o dążeniach, które są tu gdzie dopiero otwieramy serce, gdzie budzi się świadomość energetyczna i duchowa, czyli kiedy się z tymi siłami łączymy. Wola jest ponad tym poziomem, jako oddzielny element naszej istoty (to oddzielne „coś”). Świadomość, psychika itd. a nawet i ciało fizyczne ma wolę przeżycia, ale kieruje tym instynkt, coś umownego i stałego. Ma do 10% takich możliwości. Jak włączamy wolę wzrośnie to z 10 do 60%. Wola rośnie jak dodasz do tego moc duchową, wola jest pełniejsza, bo czujesz, że możesz, to jeszcze więcej chcesz, posługujesz się tu wolą. Jak włączysz tu moc energetyczną z poziomu duchowego i moc duchową, Do Ducha należącą, więc zaczynasz wpływać na kreację. Będąc w kreacji można zawalczyć o zaistnienie czegoś.

Czytaj dalej „WOLA”