STAŁY HOLOGRAM

Stały Hologram mieści się w najgęstszych rejestrach świadomości. Pozwala na całkowite obudzenie się na poziomie fizycznym i stworzenie nowego świata. Tu znajduje się klucz do wchodzenia w różne części ciała fizycznego, energetycznego, duchowego i ich związków z przestrzenią i ludźmi. Te struktury wykorzystują siły ciemności do panowania nad ludźmi. Tutaj obudzonym się jest w Duchu. Jest to istota wiedząca już co robi i panuje nad swoimi myślami, słowami i czynami. Nie żyje tylko sobą. Stały hologram to jest jak plan, jak marzenia. Fantazjowanie – to sam nie wiesz, czego chcesz. Marzenia się krystalizują. Stały Hologram to stały obraz. Jak go ujrzysz w Nicości, od razu się manifestuje. To większa moc, która gdy coś wykreujesz, to robi.

Czytaj dalej „STAŁY HOLOGRAM”

STRUKTURY CZŁOWIEKA

Powłoki są tworzone w PozaRzeczywistości dla obudzenia się Świadomości Syna Bożego.
Nasze powłoki są wszędzie obecne, doświadczają. Korzysta z nich Świadomość. One mają swoją inteligencję; ciało egzystencjalne, struktura ruchu, przestrzeni, to są żywe stworzenia. One są w Całości. One się budzą i z nami synchronizują. Dajemy im wolność. Głównym celem każdej powłoki jest służenie Świadomości nadrzędnej. Ciało nam służy, a my musimy służyć Duchowi, więc jak ze Świadomością Energetyczną się łączymy i to poprawnie funkcjonuje, realizujemy jej cele.

Czytaj dalej „STRUKTURY CZŁOWIEKA”