CZYSTOŚĆ SERCA I UMYSŁU

By osłabić decyzyjność ego, należy zespolić umysł z sercem, przebudzając moc Chrystusa (wysoko wibrujące serce energetyczne) i jednocześnie blokując obniżające duchową moc nisko wibrujące emocje. Jednak wprowadzenie tego założenia w życie wymaga pewnej wiedzy o energetyce organizmu (emocjach) i o dynamicznym kształtowaniu rzeczywistości przez potęgę myśli, których potencjał jest niedoceniany. Jak widać, istnieją dwa komponenty wyzwalające człowieka spod wkomponowanego weń niewolniczego szkieletu: energia serca i czysty umysł, czyli właściwa myśl i właściwa emocja, które drgając wspólnie w duchowym tańcu wysokich wibracji pozwalają na przekraczanie granic czasu i przestrzeni. Co dane nam jest znaleźć poza ową granicą, zależy w dużym stopniu od karmiczych osiągnięć i od indywidualnych predyspozycji. Owa umiejętność to nic innego, jak zdolność unikania sytuacji zmuszających nas do biegu w przeciwną stronę. Mówię o przeżyciach wywołujących depresję, o okolicznościach niszczących spokój, o adwersarzach i o niewidzialnych kusicielach, którzy starają się zawładnąć naszą uwagą i zerwać połączenie między umysłem a sercem. Wyłącznie praktykowanie czystości serca i umysłu pozwala na zachowanie energetycznej równowagi i pozostawanie w kontakcie z siłami nami się opiekującymi. Praktykowanie porządku społecznego nie zakłóca naszej równowagi tylko wówczas, gdy emanujące strachem emocje, które starają się zawładnąć ciałem i umysłem, zostają przemienione w akcie współodczuwania i współtworzenia na fale miłości i ufności. Do najważniejszych atrybutów praktykowania czystości serca należy skromność, wdzięczność, dzielność, współodczuwanie, współtworzenie, zrozumienie i przebaczenie.

Czytaj dalej „CZYSTOŚĆ SERCA I UMYSŁU”