WODA ŻYCIA

Woda Życia jest czymś w rodzaju panaceum, które wydatnie wspiera wszystkie procesy ozdrowieńcze. Oddziałuje na ciało fizyczne, energetyczne, duchowe, istnieniowe i programowe na poziomie biologii. Przy konsekwentnym piciu tej Wody życie nabiera nowych barw, pojawia się lepsze zdrowie, emocje się uspokajają, myśli wyciszają, maleje lęk i rośnie potencjał, dzięki któremu możemy zmagać się z największymi problemami. Wodę można naładować ze strony www.popko.pl w dziale Cudów z Janem, przy czym jednorazowo nie należy przekraczać ilości 1,5 litra. Działa do 6-7 tygodni. Ładowanie Wody schodzi z wymiaru trzynastego, zakodowana jest w wymiarze zerowym, na poziomie biologii.

Poziom naładowania Wody Życia i jej skuteczność zależą od indywidualnych cech osób, które ją ładują, wynikają ze stopnia rozwoju i mocy tych osób. Parametry Wody można sprawdzić na Skali Wibracji gdzie widnieje sześć przedziałów obrazujących jej moc, od najniższego: „Żywej Wody”, poprzez „Wodę Święconą”, Wodę Życia”, „Światło Życia”, „Krew Życia”, do najwyższego poziomu naładowania: „Żywe Ciało”.

Skutek działania Wody Życia na człowieka w dużym stopniu uzależniony jest od jego wewnętrznego nastawienia, zawierzenia i otwarcia się na jej działanie i wyrażenia świadomej woli, by pomogła w jak największym zakresie. Przy tym – im wyższe parametry duchowe ma Woda Życia – w tym większym stopniu ewentualne wątpliwości blokują i ograniczają jej działanie. Należy ją pić z wolą, by działała dla nas na wszystkich możliwych obszarach życia, by wspierała nas w stawaniu się lepszym człowiekiem. Skuteczność Wody Życia można ująć w dwóch wartościach. Pierwsza, to uwalnianie od wszystkiego co nieczyste i programowe, co się w nas przejawia. Druga, to wartość uzdrawiania i naprawiania oczyszczonych z nieprawości obszarów. Działanie Wody Życia w strukturze przestrzeni przejawia się w tym, że na fizyczny poziom człowieka schodzi ochrona z przestrzeni boskiej, duchowej i energetycznej. Boskie/duchowe DNA wypełnia zniszczone DNA fizyczne poprawiając zdrowie i biologiczną siłę przetrwania, przedłuża życie. Można sprawdzić na skalach procentową wartość tej ochrony i wsparcia.

Zło czyni wszystko, by odciąć człowieka od Boga, od świadomości tego kim jest, od własnej mocy. Obniża w nim i w jego środowisku wibracje, nakłada kody, deformuje DNA i kasuje pamięć pozytywnych doświadczeń, małych zwycięstw, pozytywnie zaliczonych lekcji, które go budują. Natomiast picie Wody Życia pozwala na zachowanie w pamięci emocjonalnej tych doświadczeń i już samo to czyni nas lepszymi ludźmi, bo umożliwia ugruntowanie pozytywnych zmian w psychice i wzrastanie.

Gdy się rodzimy, mamy w Archiwum Zrodzenia zwykle tylko 20-30% zapisanej prawdy o świetle i nas wspaniałych, dawnych. To przekłada się na jakość naszego DNA. Już samo regularne picie Wody Życia może podnieść w nas te zapisy do 40, a nawet 50%, co czyni nas silniejszymi i bardziej świadomymi. Pracując nad sobą i gruntując zmiany w DNA wystarczy ją pić regularnie raz na cztery dni z intencją rozświetlenia swojego DNA i starać się utrzymać w sobie to światło, by wielokrotnie przyspieszyć gruntowanie pozytywnych zmian, do tego siła iluzji może spaść z 70 do 20-35%, a po pięciu miesiącach nawet do zera. W ten sposób w przyspieszonym tempie możemy odbudować DNA Adama (patrz: definicja „Odzyskiwanie Kodu Adama”).

Jak korzystać z cudów z Janem? Instrukcja. Długość nagrania 6:56 https://youtu.be/JIaUGIq0eJ4

WODA ŻYCIA – czyta Barbara Cieślik. Definicję – na podstawie wiedzy i nauk Zbigniewa Jana Popko – opracowała Anna Chmist.