WOLA

Każdy z nas ma dostęp do własnej WOLI, na poziomie nisko energetycznym to CHĘCI, na poziomie wysoko energetycznym to STARANIA, ZAMIARY, NADZIEJE, na poziomie duchowym wola to INTENCJE. Wola, nie mówimy tu o chęciach, o dążeniach, które są tu gdzie dopiero otwieramy serce, gdzie budzi się świadomość energetyczna i duchowa, czyli kiedy się z tymi siłami łączymy. Wola jest ponad tym poziomem, jako oddzielny element naszej istoty (to oddzielne „coś”). Świadomość, psychika itd. a nawet i ciało fizyczne ma wolę przeżycia, ale kieruje tym instynkt, coś umownego i stałego. Ma do 10% takich możliwości. Jak włączamy wolę wzrośnie to z 10 do 60%. Wola rośnie jak dodasz do tego moc duchową, wola jest pełniejsza, bo czujesz, że możesz, to jeszcze więcej chcesz, posługujesz się tu wolą. Jak włączysz tu moc energetyczną z poziomu duchowego i moc duchową, Do Ducha należącą, więc zaczynasz wpływać na kreację. Będąc w kreacji można zawalczyć o zaistnienie czegoś.

Ruchem energii kieruje WOLA, ona przenika wszystko, ale na poziome umysłu bardzo mało, też na poziomie myśli, energii i psychiki, ale po przekroczeniu świadomości energetycznej i duchowej WOLA istnieje sama z siebie. Na poziomie świadomości energetycznej WOLA daje znać, że się pojawiła i to nie jest chcenie, tylko odczucie możliwości. W czasie modlitwy WOLA szybko się włącza, ale trzeba odróżnić ją od wewnętrznego chcenia. WOLA to magia. Kreacja, Istnienie to magia, to za pomocą tych narzędzi WOLA, która wszystko przenika, mobilizuje ten świat, nas i zewnętrze do zmian. Jeżeli otwarty jest kanał duchowy ona się budzi i w swym wewnętrznym założeniu, stworzonym przez Stwórcę, może oddziaływać na wszystko, ze wszystkim współpracować. Ona wpływa do umysłu, do niższych powłok, powoli to harmonizuje sobą. Włączając wówczas chcenie silniki WOLI uruchamiają podróż windą do Nieba. WOLA jest ukryta w naszej OBECNOŚCI. Toruje ona przejścia ku wszystkiemu, będzie przez nas wykorzystywana kiedy nasze intencje są czyste jeśli nie chcemy narzucać obrazu świata, a pomóc w jego zrozumieniu, wtedy WOLA uruchamia wibracje, by człowiek coś pojął. WOLA może być kierunkowa, rozkierunkowana, ale daje nam prawo do wpływania na Całość, odczuwania jej, jest twórcza. Otacza ona cząstki ludzkie ale nie jest w nich.

WOLA to nie jest ludzkie chcenie, uruchamia się ona w Duchu i siły duchowe uruchamiają wówczas kreację i zapis w atomach. Jest stanem dobra woli i całkowicie należy do Człowieka – ani ciało, ani duch nie mogą na nią wpływać, choć oba te składniki są ludzkimi cząstkami warunkującymi jej odczucie i właściwe jej funkcjonowanie. Ma ona 4 parametry niedefiniowalne oraz jeden ( piąty) czysto hipotetyczny, który jest najważniejszy i kształtujący wejście woli w przestrzeń około ludzką. To ona stanowi o potędze siły sprawczej w polu energetycznym o ile człowiek taką uruchomi (siła sprawcza należy do Arlonów, poziom w przestrzeniach boskich – skala 2). Woli się nie sprawdza, ani nie czuje, tylko postrzega jako własne oczy umieszczone w przestrzeni, gdy patrzę na ciebie już jesteś. Gdy patrzę w przestrzeń przed tobą twoja wola zaczyna się manifestować. Gdy nimi patrzysz, a więc jesteś to się odczułeś – jestem wszystkim, także swoją wolą. Wówczas ty i ona pospołu wnikacie w Ducha Świętego i zaczynacie tworzyć wizje, które kreacja manifestuje o ile pewien ułomny czynnik ludzki zwany Macierzą Stworzenia potrafi uruchomić owe manifestacje w paśmie Stwórcy lub Twórcy. Owe manifestacje poprzez ów czynnik ( ten czynnik to istnienie) powoływane do życia jako nowa wartość, którą musi jednak utrzymać wola, motor istnienia pól i przestrzeni, materia samorealizacji ( wola – muszę chcieć).

Wola ma 3 poziomy wnikania w przestrzeń:

  1. poziom akceptacji mocy całości
  2. poziom poznania
  3. poziom współtworzenia, łamania mocy całości

Te, owe poziomy utworzą wspólny ruch w oceanie zer, jedynek. Kryształ Życia budzi się i zaczyna promieniować koroną czołową jako symbol kroczenia tego, kto zapanował nad sobą i wprowadza zmiany w sobie w swojej przestrzeni i przestrzeni całości. To zbawiciel i odkupiciel prawd, jakie układają się w całość zgodnie z wolą Sił Wyższych, do których należy sprawczy Duch Zbawiciela.

WOLA jest górnym elementem duszy Przy paśmie 179 (skala 2) Dusza umiera – jest wtapiana w Ducha. Jak to osiągniemy, przerobimy to nie będziemy mieć Duszy, ona zespoli się z Duchem całkowicie. Dopóki nie wybaczymy sobie wszystkiego nie uruchomimy Woli, bo nie dajemy sobie do tego Prawa. Dlatego w Modlitwie zwracamy uwagę na nasze skrzydła, na to kim jesteśmy, na ustawienie naszych relacji z innymi ludźmi. Jak jesteśmy w porządku do siebie i wszystkiego to uruchamiamy Wolę. Jest ona sumieniem, bo to Dusza zapisuję niewłaściwą wibrację. Trzeba odnaleźć się jako cząstka doskonała i nią trzeba być, czuć się nią (SYNEM/ CÓRKĄ BOGA). Trzeba jednak stosować technikę uważności, by nie wykorzystywać innych.

„IDŹ W SWOJE PIĘKNO I W NIM POZOSTAŃ”

Wola, jest czymś, co można uznać za narzędzie, choć akurat to ona narzędzie wyżyna. Dzięki woli zamykasz się na poziomie Duszy i idziesz w rewiry ducha (tu zaczyna się działanie duchowe), co w pokorze unosi człowieka na duchowe wyżyny i tam pozwala aktywnie uczestniczyć w realizacji Snów Ojca. To ona wprowadza na Olimp i z niego zrzuca, nawet, gdy siła duchowa pochodzi od Ojca (im więcej chcę osiągnąć tym muszę mieć większą wolę). Jest bronią, w którą każdy Święty musi się sam wyposażyć.

PRZEKAZ Z WARSZTATÓW : „Wola to błogosławiony stan samo informacji, które same szeregują się w ruchu jako zapowiedź powstania nowego. Wola to magazyn części zamiennych, zdarzeń, modyfikacji i snów, które na arenę życia mogą być wprowadzone w każde chwili. To cud zaistnienia tego o co prosi scena, gdy powstanie już odpowiedni scenariusz. Wola to reżyser, to anonimowa i tajemnicza siła pozwalająca na pokonanie wszelkich ograniczeń. Ona spaja aktywne cząstki życia w kolejnym przeobrażeniu. Życiu obojętne jest jak płynie, w lewo czy w prawo, życie potrzebuje zasilania, obojętnie mu, jakiego wyboru my dokonujemy, który dla niego jest tylko iluzją. Dla niego nie ma znaczenia śmierć milionów ludzi, bo w jego łonie to tylko obfitszy początek nowego, gdzie znów odradzają się dusze i to bogatsze o poprzednie doświadczenia. Ten kto swoją wolą mocniej ujmie ambiwalentne życie w swoje ręce, ten i więcej zmian w nim wprowadzi. Ten kto stanie na wyżynach duchowych, ten kto wyrżnie w sobie duchowe widzenie świata, ten w Ojcu jako wola a jako moc się w Praojcu obudzi i wstrząśnie społecznymi posadami świata budując Nowy Ład. Podążajcie więc ku Duchowi Całości przybierając formę światła a nadejdzie dzień, gdy wasze dzieci nie zaznają głodu, bólu i ogłupienia, Zróbcie to dla nich, bo i nimi jesteście.”

MAGIA wyraża się wolą na poziomie fizycznym, wolą energetyczną, duchową i Bożą, gdy budzimy się w całości naszej istoty. Wola Boża to pragnienie Ojca, by dziecko zostało wsparte zawsze i wszędzie tam, gdzie wesprzeć go można. Tam, gdzie działa wola Boża, czyli magia człowieka, silnie duchowa jest przynależna istocie, która czyni już tylko DOBRO, po intencji chce być zbawczą dla wszystkiego. Białe światło Boga Twórcy to jest Jego wola. My mamy zezwolić, by wola Boża przez nas działała, nami , naszymi działaniami kierowała, nas wspierała. Ojciec a Syn to jedno, kiedy służy to Całości. My, magia, D.Św., nasza wola, wola Boża jest to jedno i to samo choć nam trudno odczuć tę jedność. Cud to zaistnienie czegoś z woli Bożej czyli za pomocą naszej magii. Odczujmy naszą magię, siłę naszej Całości, to co nas wypełnia, gęstniejemy, nasi bliscy, znajomi, z którymi aktywnie za życia jesteśmy połączeni będą przenikani przez naszą magię. Ludzie w nas zawarci będą nasycani prawdą z poszanowaniem tego co robią. My mamy być prawdą, drogą i zbawieniem, pozwólmy Duchowi działać. Wielki Mag to Wielki Jogin a Wielki Jogin to Edeńczyk. Na poziomie 16-17-stym włącza się, w jakimś zakresie, Wola Boża. Wola Boża jest najlepsza,
Jezus poddał się jej w 100%. W każdym działaniu robisz wszystko, nawet to co nie pomyślisz.

„Wszystko co jest związane z Wolą Bożą, zawsze dostarcza radości,
zawsze jest czymś, co motywuje, co prowadzi, co koi ból”.

Warsztatowa modlitwa mocy (startowa) „Wola” z dnia 5 sierpnia 2017. Eden. Powrót mocy – https://youtu.be/fWpryF2ZezM