JAK KORZYSTAĆ Z ODRUCHU PIERWOTNEGO

ODRUCH PIERWOTNY jest wszystkim, co jest ci potrzebne do odnalezienia się w tej Rzeczywistości. W tamtych przestrzeniach odruch duchowy to nie jest impuls, to jest dokładne widzenie horyzontu przed sobą – ty wiesz, o co chodzi. Gdy kieruje tobą odruch pierwotny, to on w wymiarach duchowych jest postrzegany jak otwarty horyzont – ty nie myślisz – on pokazuje ci, co jest poza losem. Odruch pierwotny wywołany jest Głosem Bożym, czyli jest podpowiedzią płynącą z najwyższych naszych poziomów. Jest to coś, co wykracza poza tę Rzeczywistość.

Mówiono zawsze o tym, by być dzieckiem. Jezus mówił – „Bądźcie jako dzieci, a odkryjecie swoją moc”. Dziecko budzi się z odruchem pierwotnym, czyli prawdą o sobie. Jest ufne, ale zabija się w nim duchowy atrybut poprzez węzły karmiczne, nakazy, zakazy i inne. To powoduje strach i trzeba się odruchu pierwotnego na nowo nauczyć.

Metody jak korzystać z odruchu pierwotnego: 

Czytaj dalej „JAK KORZYSTAĆ Z ODRUCHU PIERWOTNEGO”

JEDYNE JA

NA POCZĄTKU BYŁ BÓG I NIC WIĘCEJ.

Wizja Zbyszka :
,,Ujrzałem Istotę, która niczego nie pragnie, do niczego nie dąży, dla której czas i przestrzeń nie mają znaczenia, bo są jedynie wytworem jej wyobraźni.
Ta Istota była jak Bóg. Mogła Tworzyć światy ograniczone czasem i przestrzenią, jak i światy, które takich elementów były pozbawione, a przy tym Istota ta w ogóle nie była uzależniona od swojego dzieła. Była wszystkim, jak i niczym zarazem w tym co Tworzyła i czemu przeczyła. A jednak także częścią Stworzenia, kiedy objawiała się stworzonym elementom np. mnie jako Obecność . Była Artystą, który doświadczał własnego dzieła. Pomyślałem nawet o tym ,że świat jest Łonem, takim Legowiskiem, w którym część tej Istoty przebywa, ta Pradawna Istota istniała nim powstał Bóg, ona tylko bawiła się tzw. wewnętrznym życiem, marzeniem, zamysłem czy też ukrytą kreacją. Była Twórcą niezliczonej ilości światów. To ona wydzieliła z siebie Nadrzędną Inteligencję (Duch Święty ), za pomocą której Stworzyła Kosmiczne Łono, Matrycę, Rzeczywistość odmienną od jej własnej natury i pewnie o to chodziło, o nową grę, którą mogła uruchomić i w której mogła doświadczać czegoś nowego, bardziej pikantnego i zabawnego. Oprócz Inteligencji, czyli Nadrzędnego Umysłu Stworzyła także Świadomość, czyli Boga Indywidualnego, wszystko pojmującego, poprzez którego mogła uczestniczyć w grze w życie. Powstałą w ten sposób Rzeczywistością steruje Mechanizm Funkcjonujący, jaki w Matrycy Tworzenia uruchomiła Osobowa Nadrzędna Inteligencja. To on – ten Mechanizm wszystko napędza i wszystkim porusza według własnych ustalonych z góry reguł „.

Czytaj dalej „JEDYNE JA”