ARCHIWUM ZRODZENIA

ARCHIWUM ZRODZENIA – miejsce, gdzie znajduje się księga Ducha Ludzkiego, rodzaj zapisu łączącego go z całością duchowych przestrzeni. Zapis ten stale się zmienia, odzwierciedlając aktualny stan duchowo-energetyczny istoty ludzkiej.

W Archiwum Zrodzenia – czyli w Macierzy, są nasze zapisy, jak zostaną zredukowane o połowę, dusza jest odcinana od Ducha – samoistnie. Jak dusza jest odcięta od Ducha – gdyby nawet włączyła to widzenie, te pasma są dla niej niedosięgłe dlatego, że nie jest tam obecna. A skoro nie jesteśmy gdzieś obecni, nie jesteśmy świadomi tego poziomu. W Macierzy, jak jest odcięcie czy utracenie zapisów powyżej 50%, Duch jest wyłączony, ale dusza jeszcze ma szanse wzrastać na planetach czyśćcowych – czyli doskonalić się, współpracować z innymi ludźmi, z innymi istnieniami, kochać czyli nie być uciążliwą, ale być twórczą, dodającą nowe wartości. Taka dusza powoli odzyskuje powiązania z przestrzenią, bo przestrzeń jest częścią istoty.

Czytaj dalej „ARCHIWUM ZRODZENIA”