BOSKA MATRYCA

BOSKA MATRYCA – indywidualny wzór człowieka, który jest jednocześnie pierwszym i ostatnim artefaktem trzymającym w swoich dłoniach własne światło zbawienia. PODKAST – BOSKA MATRYCA – czyta Alina Witwitzka. Definicję – na podstawie wiedzy i nauk Zbigniewa Jana Popko – opracowała Anna Mularska.

BOSKA MATRYCA – indywidualny wzór człowieka, który jest jednocześnie pierwszym i ostatnim artefaktem trzymającym w swoich dłoniach własne światło zbawienia. Matryca ma 18 kół lewoskrętnych i 9 prawoskrętnych. Nie ma dołu, ani góry, ale widać ją od środka i od zewnątrz. Jej środek leży w obrębie lewego płata skroniowego, a obrzeże zewnętrzne w samym sercu mózgu. Matryca ma początek i koniec, ale nie kończy działania. Jest wszystkim dla tego co widzi Niebo i niczym dla tego co spogląda tylko na ziemię. Jest wzorem do naśladowania, ale nie do wykonania. Jest Tobą, ale Ty nie jesteś nią. Powstała w Oddechu Boga, ale nie w Jego pierwotnym zamyśle. Ten kto dostrzeże jej poruszające się koła, ten pozna, że jest ona mechanizmem, że coś tworzy, że do czegoś według planu zmierza. Jej koła to cały świat, to kosmos zawarty w człowieku. W matrycy zawarte jest DOBRO, które jest kluczem do jej uruchomienia według boskich i ludzkich zamysłów. Klucz ukryty jest w prawej półkuli mózgowej. Ten kto w niej głos Boga usłyszy, ten zyska prawo do całkowitej przemiany.

Czytaj dalej „BOSKA MATRYCA”