PISMO AUTOMATYCZNE

Pismo automatyczne to zapis informacji napływających podczas modlitwy. To wewnętrzna konsultacja, podpowiedź uzyskana z jasnosłyszenia połączonego z wizją. Przekaz powinien płynąć z wymiarów duchowych (9-12), wówczas jest jedną z form jasnowiedzy. Zapisujemy ręcznie, bo w tych słowach są kody, to się później rozwija. Pismem automatycznym notujemy wszystko, bo po wyjściu z modlitwy nie pamięta się tego, czego się doświadczało.

Jak się wchodzi w modlitwę, to ten świat musi zniknąć, jakiekolwiek odniesienia egoistyczne wszystko niszczą. Bez osiągnięcia wysokich wibracji umysł nie pozwoli na to, by się włączyła prawdziwa świadomość. Duża część informacji nie przychodzi tylko dlatego, że nie jesteśmy gotowi do ich przyjęcia. Zależy to od naszego poziomu świadomości, od tego jakim jesteśmy człowiekiem, jak jest się obudzonym, jak pojmujemy życie. Tu wszystko zależy od wibracji, od naszych stanów, intencji i połączenia z Całością. Im wyższe są nasze wibracje, im większa jest nasza doskonałość, tym informacje jakie możemy odbierać, są doskonalsze i pełniejsze. Aby pismo automatyczne zaszło poprawnie, niezbędne jest odpowiednie środowisko energetyczne, które pozwoli wznieść się ponad fizyczne i energetyczne obszary i na rezonowanie z obszarem duchowym. W zależności od wprawy, można zastosować wewnętrzne wyciszenie lub posłużyć się techniką dystansu, która ułatwia wejście w wyższe wymiary. Metoda powinna być taka, którą umysł w pełni zaakceptuje. Np. różnica potencjału, różnice w wielkości itp.

Czytaj dalej „PISMO AUTOMATYCZNE”