WYBACZENIE SOBIE

WYBACZENIE SOBIE– prawdziwe wybaczenie sobie, to jest przyrzeczenie samemu sobie, że więcej tych błędów popełniać nie będziemy. Gdy sobie wybaczymy nadajemy sobie prawo bycia szczęśliwym. To nierozwiązane sprawy z samym sobą. Jeżeli nie dokonamy przemiany, Góra może w ogóle nie pozwolić nam działać, musimy być wewnętrznie doskonali. Wybaczenie sobie polega na szczerym przyznaniu się przed samym sobą do popełniania błędów, a następnie na wyrażeniu chęci poprawy, co w praktyce przekłada się na autentyczną, codzienną walkę z własnymi słabościami, walkę o konsekwentne i systematyczne wprowadzanie w swoim życiu zmian na lepsze. Należy przy tym unikać nadmiernego poczucia winy, bowiem wtedy, wskutek konfliktu sumienia, dajemy zwieść się tym, którzy chcą nas zamknąć w świecie pozbawionym duchowej wolności (np. Kościołowi).

Czytaj dalej „WYBACZENIE SOBIE”