WYBACZENIE SOBIE

Prawdziwe wybaczenie sobie, to jest przyrzeczenie samemu sobie, że więcej tych błędów popełniać nie będziemy. Gdy sobie wybaczymy nadajemy sobie prawo bycia szczęśliwym. To nierozwiązane sprawy z samym sobą. Jeżeli nie dokonamy przemiany, Góra może w ogóle nie pozwolić nam działać, musimy być wewnętrznie doskonali. Podkast WYBACZENIE SOBIE – czyta Katarzyna Glińska. Definicję – na podstawie wiedzy i nauk Zbigniewa Jana Popko – opracowała Anna Mularska.

WYBACZENIE SOBIE– prawdziwe wybaczenie sobie, to jest przyrzeczenie samemu sobie, że więcej tych błędów popełniać nie będziemy. Gdy sobie wybaczymy nadajemy sobie prawo bycia szczęśliwym. To nierozwiązane sprawy z samym sobą. Jeżeli nie dokonamy przemiany, Góra może w ogóle nie pozwolić nam działać, musimy być wewnętrznie doskonali. Wybaczenie sobie polega na szczerym przyznaniu się przed samym sobą do popełniania błędów, a następnie na wyrażeniu chęci poprawy, co w praktyce przekłada się na autentyczną, codzienną walkę z własnymi słabościami, walkę o konsekwentne i systematyczne wprowadzanie w swoim życiu zmian na lepsze. Należy przy tym unikać nadmiernego poczucia winy, bowiem wtedy, wskutek konfliktu sumienia, dajemy zwieść się tym, którzy chcą nas zamknąć w świecie pozbawionym duchowej wolności (np. Kościołowi).

Czytaj dalej „WYBACZENIE SOBIE”