WYBACZENIE INNYM

Dużo mówi się o wybaczeniu. Jedni boją się tego stanu, podejrzewając, że uczyni ich słabymi wobec zła, drudzy odważnie weń wchodzą, czując smak duchowej przygody. Ale i są tacy, co go nie rozumiejąc, jawią się jego znawcami, głosząc teorie daleko odbiegające od prawdy. A prawda jest taka, że „wybaczenie”, jak i każdy inny stan, wyzwala i utrzymuje w człowieku konkretną wibrację, określoną moc, dzięki której może w swoim życiu wprowadzać pozytywne lub negatywne zmiany. PODKAST – WYBACZENIE INNYM – czyta Ania Dardzińska Definicję – na podstawie wiedzy i nauk Zbigniewa Jana Popko – opracowała Anna Mularska.

Energia wybaczenia. Ona zabija lub czyni wolnym. Musisz ją zrozumieć… Dużo mówi się o wybaczeniu. Jedni boją się tego stanu, podejrzewając, że uczyni ich słabymi wobec zła, drudzy odważnie weń wchodzą, czując smak duchowej przygody. Ale i są tacy, co go nie rozumiejąc, jawią się jego znawcami, głosząc teorie daleko odbiegające od prawdy. A prawda jest taka, że „wybaczenie”, jak i każdy inny stan, wyzwala i utrzymuje w człowieku konkretną wibrację, określoną moc, dzięki której może w swoim życiu wprowadzać pozytywne lub negatywne zmiany.

Czytaj dalej „WYBACZENIE INNYM”