SKRZYDŁA

SKRZYDŁA – symbol 6 obszarów człowieka łączących go z wymiarami. Są to pozornie obszary duchowe, ale obejmują także przestrzenie, które są zagęszczeniem materii. Efektem ich otwarcia jest chęć czynienia cudów i rozbudzone przekonanie, że droga duchowego wzrostu jest jedyną, właściwą. A otwarte skrzydła mamy i wzlecimy – to lot Orła i droga do wolności. Nie należą do 12 struktur człowieka. Są one jego lepiszczem we Wszechrzeczy:

Czytaj dalej „SKRZYDŁA”