ADAM I EWA

Adam i Ewa są jednym choć oddzielnym w Edenie i to ich szukamy w drugim człowieku, poznając przy okazji sekret stwarzania (odczucie jedności jest tu połączone z nauką stwarzania). Lecz to tylko jedna osoba (Adam lub Ewa) są zmultiplikowane jako Duch, jako dusza i ciało w różnorodności życiowych doświadczeń. Prędzej czy później zostaną one zebrane i sprawdzone na powrót w Domu.

Czytaj dalej „ADAM I EWA”