PRAGNIENIA

Pragnienia są podstawą życia i funkcjonowania tego świata. Są fundamentem i potężną siłą kiedy istota ludzka jest całością siebie, zintegrowana w trzonie duchowym, gdzie obecność i świadomość na wszystkich poziomach jest włączona. Pragnienia mają ukrytą moc gdzie poprzez odczuwanie jedności z drugim człowiekiem, kochania, doświadczania twórczości, wtedy kiedy człowiek to w sobie otwiera, Duch go wspiera i dlatego można żyć marzeniami.

Czytaj dalej „PRAGNIENIA”