PUNKT BEEGA I PIECZĘĆ UMMBELA

https://youtu.be/ZmoFSN4a2IM
PUNKT BEEGA – w czasie sprawdzania (odczytów energetyki innej osoby) zabezpiecza przed odkryciem tego kto sprawdza. To taki serwer proxy anonimizujący, który ze względów bezpieczeństwa dla odczytującego, pośredniczy w pozyskiwaniu informacji. Ponieważ każdy odczyt to połączenie się z energetyką drugiego człowieka (tworzy komunikacyjny szlak), to tym szlakiem mogłoby przyjść uderzenie energetyczne w odczytującego. Podkast PUNKT BEEGA I PIECZĘĆ UMMBELA – czyta Mariusz Dardziński. Definicję – na podstawie wiedzy i nauk Zbigniewa Jana Popko – opracowała Anna Mularska

PUNKT BEEGA – w czasie sprawdzania (odczytów energetyki innej osoby) zabezpiecza przed odkryciem tego kto sprawdza. To taki serwer proxy anonimizujący, który ze względów bezpieczeństwa dla odczytującego, pośredniczy w pozyskiwaniu informacji. Ponieważ każdy odczyt to połączenie się z energetyką drugiego człowieka (tworzy komunikacyjny szlak), to tym szlakiem mogłoby przyjść uderzenie energetyczne w odczytującego. Punkty Beega istnieją od wymiaru 5 do 12 więc ważne jest by używać tego, który jest umieszczony w jak najwyższym wymiarze (każde namierzenie szlaku komunikacyjnego nie jest możliwe z niższych wymiarów niż wykorzystywany punkt Beega). Wejście w odpowiedni punkt Beega zależne jest od wymiaru na jaki zdoła wznieść się odczytujący, więc ryzykowne jest odczytywanie z tych poniżej szóstego (jaźni), pomijając sam fakt niedokładności odczytu na tych poziomach. Punkt Beega znajduje się na skali nr 2. Dotykamy ten punkt lewą ręką, albo pieczęć Ummbela prawą ręką.

Czytaj dalej „PUNKT BEEGA I PIECZĘĆ UMMBELA”