MODLITWA

Modlitwa to duchowa podróż, to otwieranie się na to, iż jesteśmy Istotami Duchowym. Modlitwa to zachwyt nad pięknem, podziwianie własnego dziecka, to uczucie miłości, to kontakt słowny z Bogiem, to wizje, to marzenia i te stricte wejścia w przestrzenie duchowe, jakich uczy Zbyszek.

Modlitwa jest skarbem, o którym mam ludziom przypomnieć. To jest port komunikacyjny między światami, a nie klęczenie na kolanach. Góra broni tego słowa. My musimy to słowo obronić”.

Góra zawsze mówiła (czyli nasze zaświaty – Bóg, przewodnicy duchowi), że modlitwa czyli medytacja duchowa w wykonaniu Jezusa jest najszybszą drogą do Nieba, ale zarazem najtrudniejszą. Jezus i Budda mówili o tym samym, Budda nazwał modlitwę medytacją, Jezus medytację, modlitwą; mówili o modlitwie, jako o wejściu w przestrzenie duchowe.

Modlitwa to stan wewnętrznego uniesienia i wyniesienia. Im wyżej się wznosi, tym silniejsze jest odczucie integracji z Całością i tym pełniejsze zrozumienie, że na końcu tej drogi wszystko jest ze sobą połączone, tworząc jednorodny organizm, jedną zbiorczą Całość, która posiada swoją masową świadomość i obecność, wypełniając nią jednostkowe (chwilowe) świadomości i obecności, będące w rzeczywistości jedynie grą świadomości i obecności Nadrzędnej.

Modlitwa to narzędzie duchowo-energetyczno-boskie. Służy do doświadczania prawdy o wyższej wibracji. To co ze sobą przynosi, to odkrycie siebie samego i świata w harmonii sfer. Jest drogą do samego siebie i jest wszystkim tym co masz, by rozpocząć podróż wgłąb siebie, na zewnątrz siebie i w światy równoległe.

Stan wewnętrznej modlitwy to stan, w którym człowiek myśli, mówi i czyni to, co w prawie duchowym zostało uznane za prawe. Oczywiście nie ma to nic wspólnego z odmawianiem „paciorków”. Modlitwa to najpotężniejsze narzędzie, które później kościół i inne religie sprofanowały. To zostało zniszczone. Medytację sprowadzono do pracy z umysłem. Praca z umysłem o charakterze energetycznym nie wprowadza w przestrzeń duchową. Twarda medytacja, pozwala wyciszyć ciało fizyczne, zapanować nad energetyką, fizjologią, nawet częściowo działa na biologię. Tu można przeskoczyć do umysłu praktycznego. To przeprogramowanie siebie na lepszego człowieka z poziomu umysłu, ale nie można się na tym zatrzymywać. W modlitwie od razu wskakujemy w świadomość, a ciało samo zajmuje się sobą, dusza sobą się zajmuje. Kiedy im nie przeszkadzamy, same się stabilizują, nie tracąc czasu na twardą medytację.  

To wszystko jest już w tobie zawarte. Kiedy jesteś w modlitwie, możesz pozwolić, by to co było piękne w twoim życiu, wszystkie te artystyczne ulotne chwile, te chwile budowniczego Nowego Ładu, by owe się w tobie obudziły i ciebie ku tobie samemu, ku nowej wibracji poprowadziły.

Modlitwa pozwala człowiekowi przenosić świadomość i obecność do tych części jego własnej istoty, które tkwią w przestrzeniach pozwalających poznać przyczynę niepowodzeń, rozterek i chorób, jak i uzyskać odpowiedź na pytanie, jak ten niechciany stan zmienić. Pomaga w pozbyciu się słabości, złych myśli, które odbierają siłę innym. Ciemność udaremniła wchodzenie w takie poznanie przez zastosowanie blokady w DNA, zwanej popularnie węzłem karmicznym, przez co człowiek od dziecka jest świadomie aktywny tylko w świecie fizycznym, a istnienie świata energetycznego i duchowego ledwie przeczuwając. Nie widząc świata energetycznego i duchowego, ani pojmuje, ile zła wyrządza innym istnieniom przez wypromieniowywanie w przestrzeń negatywnych wibracji w postaci myśli i emocji. Gdyby wiedział, że wyrządza tym światu i ludziom większą krzywdę niż wybuch bomby atomowej, nigdy by tego nie zrobił.

Modlitwa jest po to, by przyjrzeć się temu jak niepoprawnie funkcjonujemy, jaka była przeszłość i jaką przyszłość widzimy, czy ma sens to, co mówimy i robimy dla przyszłej cywilizacji, bo jeżeli to ma sens tylko dla nas (indywidualnie), to tracimy czas przy tym rozbiciu zapisów w Archiwum.

Modlitwa to aktywne przeżywanie własnego człowieczeństwa, a nie udowadnianie, że się jest człowiekiem. Prawdziwa modlitwa leży poza obszarem rojenia umysłu i psychicznej konfabulacji. Każda modlitwa to coś osobliwego i pouczającego. Wchodząc w nią kolejny raz, jak wzrośliśmy, odkrywamy nowy poziom, jak wchodzimy na drugi, na pewno jest nowa interpretacja tego co było i pełniejszy zapis DNA. Kościół i ezoteryka otwierają kanały po stronie przeciwnej nagminnie, tam nie ma Boga, tam nie ma pracy nad sobą, jest oszustwo.

Tylko prawdziwy mistrz potrafi podnieść wibracje ludzi do poziomów duchowych i otworzyć ich energetykę na wprowadzenie zmian w DNA fizycznym i energetycznym. Wszystkie modlitwy muszą być przeprowadzone w kanale duchowym. Ta chwila, gdy zachodzą zmiany, jest wartością trwałą, na stałe umieszczoną w energetycznej przestrzeni fizycznego człowieka, dzięki czemu jest on w stanie zawsze odtworzyć zaistniałe w niej parametr (wibracje). Jednak igranie z modlitwą i medytacją może zakończyć się tragicznie dla tych osób, które nie zdają sobie sprawy z tego, że w czasie takich otwarć może dojść do poważnych nadużyć ze strony ezoteryków podających się za duchowych mistrzów. Zawsze trzeba sprawdzić, czy mistrz jest w stanie wynieść ucznia w wymiary duchowe (powyżej wymiaru 9-tego) i czy są to przestrzenie zrodzeniowe, a nie iluzyjny świat kreowany przez ciemność. Mistrz cię wzmocni, a ezoteryk wykorzysta i duchowo zabije, a obaj będą się posługiwać tymi samymi słowami. Sprawdź wartość Jezusowego Chrystusa w nich obecną, a poznasz prawdę o każdym z nich. Przy 20% obudzeniu Chrystusa możesz być przez nich uczony, a przy 70% już zbawiany.

Autentyczna modlitwa zaczyna się od wymiaru 9-tego i obejmuje tylko przestrzenie duchowe. Prawdziwa medytacja działa od poziomu piątego wzwyż i w świecie energetycznym przeobraża człowieka, sprawia, że człowiek zaczyna czuć światy astralne, nisko wibracyjne. Trzeba umieć się tam poruszać, bo wpada się w pułapki, stąd opętania, kanały otwarte, nawiedzenia itd., człowiek się degraduje. Sprawdzać, kto was zaprasza do medytacji i modlitwy, by nie być jak ci, co w oazach uwiędli, umarli, energetycznie się wyczerpują. Ci, co chcą nas oszukać zawsze mówią, jaki jesteś piękny, nie patrząc na to co zrobiłeś (opluwałeś ludzi, zabijałeś na wojnie itd.). Człowiek zły to przyjmuje. Przestać się dawać wrabiać w iluzję. Świat iluzji czarnej i białej stworzony został po to, by ludzie dopasowywali się do czegoś, co odpowiada ich naturze. Nie mają jak tego zrozumieć, bo żyją w czarnym lustrze rzeczywistości, tu są nagradzani za każde czynione zło. Człowiek woli być w czarnej iluzji, bo ma większą „korzyść.” Nie ma większej korzyści od związania się z Bogiem, trzeba tylko spojrzeć oczami świadomości, energetycznej i duchowej, na świat. W modlitwach to czujemy. Jak człowiek czuje jakim był, to wie jaka to jest wartość.

Zawsze, wchodząc w jakiekolwiek modlitwy, należy pamiętać o Opiekunie, który jest dla nas ochroną. Zawsze ma przy nas być, wówczas wszystko będzie zachodzić poprawnie. Należy o tym bezwzględnie pamiętać. Pamiętać, że zawsze Opiekunowie lub Przewodnicy muszą kontrolować wszystko, co wiąże się z otwarciem naszych energetyk.

Modlitwa to źródło wiedzy, to Bóg i świat duchowy, a nie bzdury spisane przez kogoś, choć są pewne teksty pisane przez mistyków. Każdy jest mistykiem, może do Boga dojść i każdy może takie księgi pisać. Modlitwa to dotarcie do źródła wiedzy i zrozumienie co jest. Każdy człowiek ma możliwość dotarcia do Góry i otrzymania instrukcji takiej, by potrzeby, które w nim są zostały zaspokojone. Pytanie tylko, jakie mamy potrzeby… wykończyć naród i drugiego człowieka? Jeśli twoją potrzebą jest to – co czuje wielu ludzi – że trzeba to bagno zmienić, bo to są ostatnie lata, kiedy można zmienić, to tylko Góra pokaże ci Prawdę. Pierwszy etap modlitwy, to „sięgnięcie po właściwą kasetę”, włączają ci film, nauczysz się widzenia, słyszenia itd., wszystko co jest ci potrzebne, zejdzie z Góry, sens ci wyłożą. To co jest i co powinno, usłyszysz. Musisz się obudzić jako aktywny przedstawiciel świata duchowego, bo jesteś fizyczny, energetyczny, duchowy, a wszystko to są części świadomości duchowej, która potem połączy się w Całość. Musisz zrozumieć, jak funkcjonuje się na tych wszystkich poziomach, jakie stany temu towarzyszą.

Modlitwa jest jedną z dróg prowadzących do oświecenia, jak i do odzyskania statusu Syna Bożego. Jest ukrytym w DNA kluczem, który (o ile człowiek umiejętnie się nim posłuży) pozwala tworzyć ścieżki do Boga. Modlitwa jest wszystkim, czego potrzeba człowiekowi, by zintegrować całą swoją Istotę, a po uzyskaniu całkowitości, by przekroczyć próg nierzeczywistego. Jezus i Budda przekroczyli ten próg. Modlitwa to wejście w „tamten świat”, ale bycie jednocześnie tu i teraz – we wszystkich przestrzeniach. Modlitwa jest tylko podpowiedzią jacy mamy być. Trzeba to utrzymać, bo tu ścierasz się z sytuacjami, patrząc na ludzi masz utrzymać taką samą postawę. W życiu, na co dzień, zdajemy egzamin z tego jacy jesteśmy (praktyka uważności). Wdrażamy swój obraz jaki o sobie mamy i jaki chcemy mieć w oczach innych: myślą, słowem i czynem. Modlitwa to jest tylko instruktaż, ale pozwala podnieść, utrzymać wibracje.

Im więcej piękna w sobie odkrywamy, o nie dbamy, tym mocniejsi się stajamy, mamy większe do siebie zaufanie, dzięki czemu intencja staje się naszą mocą przekształceń. Stajemy się podobni Bogu Twórcy, który swoją obecnością i doskonałością utrzymuje harmonię świata. Tę postawę musimy naśladować, być coraz doskonalsi w swoich powłokach.

ZOBACZ TEŻ: Potencjał modlitwy

ZOBACZ TEŻ: Modlitwą być

ZOBACZ TEŻ: Pismo automatyczne

Świątynia Serca: popko.pl/swiatyniaserca

https://youtu.be/N-fAy_VQvow
Czym jest jasnowidzenie objawieniowe? Poznaj zasady widzenia Jezusowego, a zostaniesz Prorokiem.
https://youtu.be/XC6WpN-O3oU
Jak się wzrasta duchowo. Jak się pobiera nauki w Edenie (zaświaty). Platforma odprowadzeń dusz.
https://youtu.be/918GRvEmVk8
Czym się różni Medytacja Jezusa od Medytacji Buddy. Jak podnieść jasnowidzenie poprzez Chrzest https://youtu.be/918GRvEmVk8

ŹRÓDŁA

https://youtu.be/5Bn0aNZjWN0
12 osobowości 4. Artysta-Twórca, 12 Arlonów – żywa modlitwa.

  1. Medytacje Duchowe – www.popko.pl/medytacje-duchowe
  2. Modlitwa – praktyka www.popko.pl/archiwalne5
  3. Modlitwa – sceny www.popko.pl/archiwalne4
  4. Świątynia serca – Oaza wzrostu: www.popko.pl/swiatyniaserca
  5. www.popko.pl/geneza-powstania
  6. Jasnowidzenie, pismo automatyczne – jak to się robi. Nauki z Miasta Oriin (fragment warsztatów) opubl. 12 lut 2017
  7. Jasnowidzenie Objawieniowe. Poznaj zasady widzenia Jezusowego: www.popko.pl/jasnowidzenie-pismo-automatyczne
  8. Warsztaty Rusinowice 13-17 styczeń 2018
  9. „Księga Wzrastających” – spisana na podstawie warsztatów autorskich Zbigniewa Jana Popko z lat 2008-2012 © popko.pl

Podkast MODLITWA – czyta Irena Chojnacka. Definicję – na podstawie materiałów Akademii Wiedzy Duchowej, wiedzy i nauki Zbigniewa Jana Popko – opracowała Aneta Artecka Rudny.