DNA

DNA to przejście do Boga. W DNA są przejścia w inne wymiary i budzenie się Ojca i Boga w Człowieku. W DNA zawarta jest Biblioteka Wiedzy.

W ludzkim DNA ukryty jest mechanizm sterowania ludzkimi ciałami (powłokami dla wędrującej świadomości). Dla każdej z ludzkich powłok istnieją oddzielne szyfry, oddzielne nici DNA. Ciałem fizycznym steruje DNA fizyczne, duszą i ciałem egzystencjalnym – DNA energetyczne (wciąż niewidoczne dla mikroskopów), strukturą przestrzeni – DNA przestrzenne, ciałem duchowym – DNA duchowe itd. Każda z dwunastu powłok ma swoje sterowniki ukryte w odpowiednim łańcuchu DNA.

DNA CZŁOWIEKA

 1. DNA fizyczne, tylko dla ciała fizycznego
 2. DNA energetyczne (plus eteryczne) plan struktury psychicznej i jej związków z energetyką innych ludzi
 3. DNA energetyczne egzystencjalne: założenia warunkujące związki energetyczne z istotami i istnieniami, z którymi człowiek wchodzi w aktywne relacje (struktura przestrzeni)
 4. DNA duchowe: w zakresie wzajemnych relacji i pasm integracyjnych
 5. DNA przestrzeni duchowej, pozwalające tworzyć wartości wspólne w oceanie D.Św., jak i z nich korzystać poprzez świadome aktywizowanie światła duchowego
 6. DNA boskie: linia wewnętrznej drogi do swej jednostki powołaniowej

DNA CAŁOŚCI (zasady budowy materii, energii i ducha )

 1. DNA subatomowe: pole fazowe pozwalające na ruch w obszarach fizycznych i energetycznych zgodnie z boskimi założeniami dopasowanymi do konstrukcji stwórczej (budowa i działanie tzw. obszarów martwych)
 2. DNA martwej świadomości: tworzenie, nadawanie i warunkowanie świadomości (istnieniowych) obszarom martwym
 3. DNA fizyczne: budowa wszelkich struktur fizyczno-energetycznych wykorzystywanych jako obszary do życia przez świadomości i obecności wzrastające
 4. DNA życia tworzenie powłok wszelkiego rodzaju dla aktywnego przejawiania się wszelkich form życia świadomego i nieświadomego, tu dopuszczalne są odchylenia zmienne
 5. DNA energetyczne, tzw zapis świadomego życia pozwalający ewoluować duchowi na poziomie świadomości fizycznej i energetycznej
 6. DNA boskie, spajające, uczące Syna Bożego rozumienia założeń boskich poprzez doświadczanie jedności z Całością
 7. DNA Całości, pozwalające na doświadczanie wszystkiego co poczętym zostało w rytmie wszelkich harmonii
 8. DNA jednoczące, by wszystko się scalało, a w scaleniu rozdzielało tworząc nowe formy Całości (stwórcza kreacja) według praw ustalonych w PozaRzeczywistości.

W DNA zapisane są wszystkie nasze czyny. To samo jest z naszą naturą, to jacy się stajemy jest zapisane w nas. Każde słowo, myśl i czyn, każdy element naszej postawy jest w naszym rejestratorze zapisany. Dzięki temu w matrycy stworzenia dokładnie wiemy z kim mamy do czynienia. Jeśli starasz się być lepszym, twoje DNA staje się doskonalsze. To co złe, niszczy powołaniowe DNA, to co dobre, je odtwarza. Zapis tej walki, wynik tych zmagań z samym sobą, ta prawda o nas jest zarejestrowana w Macierzy.

Im wyżej się budzimy, im jesteśmy doskonalsi, tym bardziej mamy dostęp do doskonalszego DNA. Wejście do Góry jest przez nasze DNA. Przy otwarciu DNA rośnie moc Dziupli. Dziupla w 90% chroni jądro duszy, z całą jej DNA-owską strukturą i zawartością. Pracując nad sobą i wznosząc się na poziom nadduszy, udoskonalamy nasze DNA fizyczne. Gdy stale funkcjonujemy na poziomach 6-8, gdy mamy strumień energetyczny otwarty i częściowo duchowy, wówczas pełniejsze DNA wysoko energetyczne pokrywa zdefektowane fragmenty DNA fizycznego, uzupełnia je. Gdy budzimy się w Chrystusie (tak jak zrobił to Jezus), wówczas nasze DNA duchowe uzupełnia braki w DNA energetycznym. Ktoś, kto utrzymuje się w duchu cały czas, w kanale Energii Jedynej, w całości swojej istoty na poziomie 16, dociera do komórki pierwotnej. Naprawa DNA równoznaczna jest nie tylko z poprawą zdrowia, ale także z przedłużeniem życia. Geny są niszczone dlatego się starzejemy. Przebywanie w Zdroju Życia, energetyzowanie pokarmu to ochrona DNA. Wchodząc codziennie do Zdroju Życia (w modlitwie), proces starzenia się spowalnia. W nas ogólnie są tylko te nici DNA, które są stałe. Jezus miał dodatkowo nici pulsujące, które mógł przekazać uzdrawianemu człowiekowi. One wówczas się mnożą i uzdrawiają. Mogą jednak umierać, gdy człowiek się znieprawi. W niciach DNA znajduje się Moc Zrodzenia. Moc Istoty ludzkiej zależy od uruchomienia DNA, samo obudzenie DNA daje wzrost mocy. Jeśli wzrastamy, ustawienia w DNA się zmieniają. Te zmiany zapisywane są jako wzorce, ale potrzeba na to czasu. Związane jest to z utrzymaniem w sobie zmian. Gdy powstają zmiany w DNA, staje się to wartością stałą. Jak DNA się zmienia, bywa to bolesne fizycznie.

Utwardzanie poziomu w DNA:
Odciąć się od świata zewnętrznego – ale wewnątrz siebie. Nie ulegać negatywnym emocjom, nie tracić harmonii, kontrolować temperaturę wewnętrzną. W przypadku spadku harmonii lub wzrostu temperatury zastosować technikę bociana i wejść w stan modlitwy. W czasie utwardzania nie można spaść poniżej poziomu, który chcemy zapisać, na dłużej niż 11 min. Utwardzając dany poziom, podciśnienie musi być zawsze o 1 poziom wyższe od tego, który twardnieje. Dlatego im wyższy poziom utwardzamy, tym trudniej jest nam ten wyższy poziom podciśnienia uzyskać i utrzymać. Egoizm wyłącza dziuplę i przerywa twardnienie.
Czas utwardzania danego poziomu kształtuje się następująco:
40 dni (z poziomu energetycznego) lub 25 dni (czystym umysłem) w obszarze do strumienia – poziom 3 do 5.
18 do 20 dni w obszarze strumienia – poziom od 6 do 8 (umysłem)
11 do 12 dni w obszarze kanału – poziom od 9 do 12 (w świadomości – poprzez radość)
4 do 6 dni w obszarze od 13 do 15 (Duch)
3 do 4 dni w obszarze od 16 do 18 (Duch Całości)
10 do 11 godzin poziom 19 (Praojciec)

Zmiany w DNA – Na skali nr 28 (lub 0) można sprawdzić na jakim poziomie, w jakich ciałach, zmienia się nasze DNA. Przy przemianach, przy byciu w jakichś stanach, czy też gdy podlegamy ciemnej przemianie (np. przeniknięcie niską wibracją, stres) te stany zapisują się w naszym DNA energetycznym i poniekąd też w DNA fizycznym. Możemy sprawdzić siłę przemiany każdej modlitwy, co ona wnosi i które DNA może zostać przemienione, jeśli te stany, których doświadczamy w modlitwie, zostaną przez nas utrzymane. Modyfikacja DNA podczas przemiany może być bolesna. Mogą wystąpić bóle głowy, osłabienia i dramatyczny nawrót chorób, nerwowość. To wszystko mija do kilku godzin lub dni, ale potrafi niezorientowaną osobę wprowadzić w stres i wywołać stan zaburzeń energetycznych. Dlatego należy się nauczyć odczytywania tego na skalach.

Wymiana DNA – powinowactwo fizyczne, energetyczne, egzystencjalne, duchowe. Gdy ludzie się na siebie otwierają, następuje wymiana DNA. Zachodzi wszędzie tam, gdzie zbiorą się ludzie otwarci na wzajemną akceptację. Wzrastajcie w Bogu, trwajcie, bo w rozumieniu edeńskim to odzyskiwanie DNA boskiego. O tym, czy jest zgodność między ludźmi na poziomie ludzkiego DNA, mówi Skala powinowactwa (nr 22). To informacja jak bardzo jesteśmy do siebie podobni – wtedy się tym DNA wzajemnie, wymieniamy, uzupełniamy.

Internet, telewizja i ukryte w reklamach kody robią więcej, niż wszystko, co do tej pory wymyślono. Siła rozsiewanych programów modyfikujących energetyczne DNA (ciało biologiczne, psychiczne, egzystencjalne i strukturalne) jest tak duża, że wielu ludzi czuje to oddziaływanie na sobie i by odzyskać równowagę psychiczną i zdrowie, rezygnuje z korzystania ze środków masowej informacji.

By zmienić tę rzeczywistość musimy wrócić do swojej pierwotnej mocy. Kiedy bawimy się w duchowość, kiedy doskonalimy się w Białym Zamku, żeby dać świadectwo temu, iż jesteśmy człowiekiem, kiedy zmierzamy ku Edenowi i tam ocieramy się o światło Edenu, a potem znajdujemy się w świetle Latarni Zbawienia, to cały czas zmierzamy ku temu, by zyskać wsparcie Sił Wyższych. Ono idzie poprzez DNA duchowe, duchowe pokrywa energetyczne naprawiając je, a energetyczne uzupełnia DNA fizyczne. DNA fizyczne raczej się nie odbudowuje i gdy pokrywa je DNA energetyczne, to przepływ sygnałów, informacji itd., odbywa się tak, jakby DNA energetyczne było fizycznym.

DNA fizyczne jest degradowane ustawicznie. Jest ku temu pierwsza pomoc, żywa woda. Działa odkażająco, potrafi na pewnym poziomie przebudować DNA, ale też dodać nowych wartości ponad te, z jakimi się człowiek rodzi. Jeżeli człowiek budzi się w przestrzeniach duchowych ma dostęp do czystego DNA, a ono ma zapis naszego wewnętrznego i pozawnętrznego, który tworzyliśmy, którym byliśmy. Dotyczy to wszystkich wcieleń na Ziemi. My jesteśmy echem dawnej naszej świetności.

Musimy cały czas być obudzonym energetycznie, duchowo – przyzwyczaić się do tych stanów i z nich nie wypadać na dłuższą chwilę, bo stajemy się aktywnymi tylko na poziomie fizycznym. Mamy już mechanizm, dzięki któremu możemy naprawić DNA fizyczne, a nawet to co je wyświetla, stanowi o jego wartości, ukryte jest w biologii. Będziemy odszukiwać to, co nas kiedyś stanowiło, biała krew, pierwotne DNA.

ŻYWA WODA / WODA DUCHOWA / WODA ŻYCIA:

https://www.popko.pl/zywawoda-zmianadna

ZOBACZ TEŻ: Odzyskiwanie kodu Adama

ZOBACZ TEŻ: Dwie nici anty-DNA

Źródła:

„Księga Wzrastających” – spisana na podstawie warsztatów autorskich Zbigniewa Jana Popoko z lat 2008-2012 © popko.pl

Warsztaty Rusinowice 13-17 styczeń 2018

https://www.popko.pl/dziupla,w,budowie.xhtml

https://www.popko.pl/stowarzyszenie,bioenergoterapeutow.xhtml

https://www.popko.pl/ciala,czlowieka,page.xhtml

Videoblogi POPKO TV:

https://youtu.be/z08QxxR9zxw
Skala nr 28 – DNA Całości, DNA człowieka, moc, zaniedbania… Nauki Edenu…
https://youtu.be/EHQFAKvEb7E
Jaki jest cel systemowej destrukcji DNA. Odzyskanie kodu ADAMA to jedyna droga do wolności – https://youtu.be/EHQFAKvEb7E
https://youtu.be/PH1mFlCZigc
W DNA znajduje się nasze przeznaczenie. Uaktywnij je, miast ulegać emocjom. Pomóż sobie – https://youtu.be/PH1mFlCZigc

PODKAST – DNA – czyta Ania Dardzińska Definicję – na podstawie wiedzy i nauk Zbigniewa Jana Popko – opracowała Aneta Artecka Rudny