DZIUPLA

Dziupla zabezpiecza przed wszystkim tym, co ze strony niewidzialnego świata niszczy lub wypacza ludzką istotę na wszystkich jej poziomach. Jest boskim egzorcystą, który wytrwale służy ludzkiemu sercu.

Dziupla

Videoblog  o Dziupli Z.J. Popko:

Dziupla – Modyfikator Kodów Energetycznych. Zmienia DNA w 8 wymiarach. Poprawia zdrowie i psychikę. – https://youtu.be/SqduUW_n76Y

Video Z.J. Popko: Dziupla – modyfikator kodów energetycznych. Ochrania, wspiera, zmienia rzeczywistość energetyczną. 

Modyfikator kodów energetycznych, zwany popularnie “Dziuplą”, na stałe modyfikuje przestrzeń we wszystkich jej wymiarach. Jego zasięg obejmuje 12 poziomów Głębi i blokuje działania sił ciemności do poziomu Ducha Stwórczego. Oznacza to, iż chronionego przez “Dziuplę” człowieka nie jest w stanie zaatakować jakikolwiek siła, bez względu na jej poziom energetyczny, o ile atakowany człowiek pozostaje w obszarze energii Jedynej.

DEFINICJA W: 

Slownik Księga Wzrastających www. popko.pl 

DZIUPLA – to Święte Miejsce (energetyczne). Jest nawiązaniem do 2 poziomu Sieci Proroka. To miejsce, w które nie wejdą ciemne siły, nie ma ataku przez linie wymiarowe. Jest dwupoziomowa:

– Dziupla czarno-biała (po prawej) – zamyka dostęp do grzesznego (przeciętnego człowieka), blokuje wszystko, co jest niższe-chodzi o siłę ataku

– Dziupla kolorowa (po lewej) – blokuje wszystko z wyższego poziomu ciemności, blokuje linie wymiarowe, nawiedzenia. To miejsce ochronne. Cała Dziupla to modyfikator przestrzeni.

Wlasciwy jej format jest 2 x A-3 

Do Dziupli można wrzucić gdzieś do 20 osób ale one muszą wyrazić zgodę by Dziupla ich chroniła i czyściła. 

popko.pl – https://www.popko.pl/dziupla

https://www.popko.pl/getfile/c35cad6645eed59e7aa7e0c127d3e0f1/streszczenia_warsztatow/Ksi%C4%99ga%20wzrastaj%C4%85cych%20–%20Ca%C5%82o%C5%9B%C4%87.pdf

Zbigniew Jan Popko tak pisze o dziupli:

Modyfikator kodów energetycznych, zwany popularnie “Dziuplą”, na stałe modyfikuje przestrzeń we wszystkich jej wymiarach. Jego zasięg obejmuje 12 poziomów Głębi i blokuje działania sił ciemności do poziomu Ducha Stwórczego. Oznacza to, iż chronionego przez “Dziuplę” człowieka nie jest w stanie zaatakować jakikolwiek siła, bez względu na jej poziom energetyczny, o ile atakowany człowiek pozostaje w obszarze energii Jedynej.

Proszę pamiętać, że człowiek w 80% jest istotą energetyczną, nie fizyczną (choć tylko to widzi), ale aż w 95% jego funkcjonowanie (myśli, przetwarzanie informacji, emocje, tworzenie nowych wzorów powiązań przestrzenią i ludźmi itd.) ma charakter stricte energetyczny, co oznacza, iż ta zatopiona w morzu energii postać podlega ciągłym wpływom innych energii, nie tylko ze strony istot inteligentnych, ale i ze strony wszelkiego rodzaju tzw. „dołów energetycznych”. Całe życie emocjonalne, psychiczne i egzystencjalne jest jedną wielką kulą będących w ruchu energii, które we wspólnym płaszczu energetycznych prądów podlegają stale oddziaływaniu całego fizycznego (fizyczność też tworzy pola wibracyjne) i energetycznego świata.

Ten energetyczny świat swoje funkcjonowanie opiera na pewnych określonych zasadach, które dzięki przekazom z Góry nieźle poznaliśmy. Tę wiedzę wykorzystujemy do modyfikowania przestrzeni tegoż świata, do tworzenia w nim własnych struktur, takiego jego „ułożenia”, by na nasze przestrzenne ciało, w którym są umieszczone nasze osobiste pola myśli i ścieżki życiowe, oddziaływało jak najmniej szkodliwych czynników. Dzięki „ustawieniom” w płaszczu energetycznym człowiek odzyskuje znacznie większą kontrolę nad całą swoją przestrzenią energetyczną, a więc i nad życiem. Poprzez czyszczenie pól, ich nowe ustawienia i blokady, powstaje w człowieku cisza energetyczna, całość się uspokaja, harmonizuje i wszystko zaczyna lepiej wyglądać. To co spędzało sen z powiek, wydaje się proste i akceptowalne, a to co nas raniło, potrafi odejść bezpowrotnie.

Dziupla stanowi niezłą ochronę przed zakusami świata energetycznego, nie tylko przed zagubionymi duszami ludzkimi, siłami przyrody i istnieniami, które stanowią obcą ludzkiej formę egzystencji, a które czasem latami gnieżdżą się w naszych ciałach energetycznych, doprowadzając je do ruiny zdrowotnej, energetycznej i psychicznej, ale Dziupla stanowi także niezłe zabezpieczenie przed atakiem autentycznych sił duchowych. Dziupla blokuje także wrogie aktywne pasma ludzkie, o ile każdego dnia człowiek JEJ o tym przypomni i o ile sam nie żywi do atakujących aktywnej niechęci.

Dziupla ma też inną cudowną właściwość – blokuje wszelkiego rodzaju nawiedzenia i przejścia tak sił duchowych, jak i energetycznych. Nie jest ona w stanie osłonić jedynie przed kanałem zejściowym Zorga i kanałami “papieży”, a jak wiedzą zainteresowani, szansa na zetknięcie się z nimi osobiście należy do rzadkości. Zresztą w takich odosobnionych przypadkach i tak nie może się obyć bez kierunkowych działań oczyszczających i blokujących.

Innymi słowy Dziupla zabezpiecza przed wszystkim tym, co ze strony niewidzialnego świata niszczy lub wypacza ludzką istotę na wszystkich jej poziomach. Jest boskim egzorcystą, który wytrwale służy ludzkiemu sercu. Jej mocy nie jest w stanie w tej chwili zablokować jakakolwiek siła zła (poza właścicielem), ale i też człowiek musi nauczyć się ją obsługiwać. I co ważniejsze, JEJ zaufać. Także żaden egzorcysta nie jest w stanie porównywać się z siłą JEJ działania. Żaden…

Dziupla blokuje skutecznie wymierzone w nas wrogie ludzkie działania, tak niskowibracyjne emocje, sprzęgnięte z towarzyszącymi im wrogimi myślami, jak i blokuje kierunkowe uderzenia idące poprzez linie wymiarowe. Jest Świętym Azylem dla każdego, kto walczy o czystość własnego serca, dla każdego, kto wyrazi wolną wolą chęć pozostawania pod opieką Stwórcy. Jej granic nie przejdzie nic, co jest sprzeczne z PRAWEM. Każdy jej posiadacz po kres swojego życia zapewnia sobie stałą opiekę Światłości, wystarczy tylko, by o tym pamiętał, by zezwalał na wnikanie światła w jego codzienne życie i by pozostawał w obszarze energii Jedynej. Nie wolno o tym zapominać, bo za każdym razem, gdy zagubiony człowiek wejdzie w strumień energii Przeciwnej, zaczyna podlegać prawu tamtego świata, co zresztą potwierdza swoim wyborem, żywiąc do ludzi nienawiść, trwałą niechęć i kierując się w kreśleniu przyszłości egoizmem i wyrachowaniem. Uruchamia wówczas prawo podporządkowania świata i drugiego człowieka sobie, co stoi w sprzeczności z Ideą dającą moc Dziupli. Jak to się mówi: Góra nie będzie chronić przed złodziejami, skoro my sami innych okradamy. Wówczas Dziupla usypia i trzeba ją obudzić, zastanawiając się przy okazji nad własną niedoskonałością, nad tym, w jakiej iluzji o sobie wciąż żyjemy.  

Dziupla wraz z Jasną Płaszczyzną (która prawdopodobnie zostanie założona 24 grudnia 2012 roku, co zrównoważy oddziaływujące na Ziemię siły światła i ciemności), stanowi drugi poziom Sieci Proroka i jest w tej chwili najgroźniejszą bronią przeciwko negatywnym wibracjom, gdyż odcina je od manipulowania ludzkim umysłem, psychiką i energetyką. Od tej chwili osoby podłączone, opętane i obrabiane zyskują wsparcie, o jakim do tej pory mogły jedynie pomarzyć. Wsparcie na całe życie.

Nie muszę chyba dodawać, że pojawienie się Dziupli spowodowało na mnie atak ze strony osób, które oczyszczanie ludzi przekształciły w niechlubny proceder przyspieszonego dorabiania się. Grożeniem i szydzeniem z mojej pracy zamierzają utrzymać swoje nieuczciwe interesy, interesy, które niszczą ten świat, które trzymają ludzi w iluzji, które pozwalają ich z uśmiechem wykorzystywać. Mam tu na uwadze przede wszystkim ezoteryków, którzy wdrukowując programy “ograniczające”, uzależniają od siebie na wszelkiej maści kursach rozwoju duchowego tych, którzy im zaufali, tych, którzy sądzili, iż ktoś im wskaże skrót do nieba. Co najlepsze, to właśnie owi ezoterycy zarzucają mi „biznesowe zdzierstwo”, choć sami za swoje usługi biorą krocie, co uniemożliwia masowe działania na rzecz potrzebujących. Zarzucają, choć wiedzą, że za egzorcyzm w skrajnych przypadkach biorę 20 zł, choć zwykle jest to suma kilku złotych nałożona na inne działania, podczas gdy sami oni biorą za mało skuteczne działania od 300 do 20 000 tys. Robią, co mogą, by szukających ratunku zawrócić z drogi do mnie. Stosują zresztą wiele klasycznych chwytów, które mają pozwolić im przetrwać na rynku w niezmiennie wygodnej pozycji. Szkoda tylko, że widzą wyłącznie własny interes, a nie dobro tych, którzy w poprzednim życiu mogli być ich własnymi dziećmi. Dziupla, jako darmowy egzorcysta, jest tu dla nich nie lada wyzwaniem, zwłaszcza że obsługuje do 20 wpisanych do niej osób. Na dodatek kasuje to, czego ludzka moc ani uchwycić nie potrafi – nawet działające z innych przestrzeni programy.

Takie uruchomione, a ukryte w ludzkim DNA programy, degradują potem energetykę, świadomość, a nawet zamykają przestrzenie duchowe. Skażony nimi człowiek egzystuje potem w tej rzeczywistości niczym umysłowy zombie, nie zdając sobie nawet sprawy z tego, iż szlaki jego życia wytycza już zupełnie inna siła.

A teraz do rzeczy: Opis techniczny

Dziupla ochrania człowieka w małej przestrzeni: stanowi (od paru miesięcy) kokon o pięciusetmetrowej średnicy, co w zestawieniu z wolną ludzką energetyką (rozpostartą nawet na dziesiątkach kilometrów) pozornie wygląda mało efektywnie (osoby spętane kodami mają pole zawężone do kilkunastu metrów). Jednak od kilku miesięcy, gdy włączyły się pasma z PozaRzeczywistości,  Dziupla w 90% chroni jądro duszy, z całą jej DNA-owską strukturą i zawartością. Również nie jest już azylem ograniczonym terytorialnie. Jej moc podąża od jakiegoś czasu za poruszającym się w przestrzeni człowiekiem. Standardowo też nieźle ochrania tzw. przestrzeń mieszkalną, a to właśnie tu spędzamy najwięcej czasu i to tu w 80% uderza w nas świat energetyczny. To tu wspiera nas w zdrowieniu, dba o ciszę w myśleniu i energetyczną nietykalność. Niczego więcej nie trzeba, by móc wychodzić z choroby i na spokojnie planować przyszłość. To prawdziwa oaza ciszy i spokoju. Sacrum. Miejsce Święte. Duchowy azyl dla każdego, kto przyjmie Światło do własnego serca. Kto zapragnie żyć w harmonii ze światem, nie posyłając innym złych myśli.

Proszę sobie wyobrazić Dziuplę jako białą mgłę, która oczyszcza wchodzących do niej ludzi z wszelkich zanieczyszczeń, o ile nie przekraczają one 65% “zakotwienia”. Proszę pamiętać, że wszystkie brudy (opętania, podłączenia, zakotwienia pasożytnicze, zastawy energetyczne, programy sterujące świadomością itd.) wymagają czasu, by na dobre wniknąć w ludzką energetykę. Rzadkie są przypadki, by niszcząca siła od razu zapanowała nad człowiekiem lub trwale zapętliła mu energetykę.

Jeśli wartość “zakotwienia” osiągnęła więcej niż 65%, ale nie przekroczyła 98%, wystarczy w przestrzeni Dziupli poprosić o „wyczyszczenie”, a tak się natychmiast stanie, choć skutki tej operacji odczujemy dopiero po kilkunastu-kilkudziesięciu minutach. Jeśli wartość “zakotwienia” przekroczy 98%, bo na przykład wróciliśmy z wycieczki do jakiegoś miejsca kultu, gdzie zetknęliśmy się z  bardzo silnymi energiami i zostaliśmy dla przykładu opętani, wtedy trzeba skontaktować się ze mną osobiście (telefonicznie) lub z kimś, kto zna się na rzeczy.

W ten prosty sposób uzyskujecie ustawiczne wsparcie Sił Wyższych w codziennej walce o własne szczęście, które przy waszym otwartym sercu stanie się solą w oku sił przeciwnych człowiekowi. Ja jestem po to, by nic nie pozwalało zakłócać tych dążeń, byście mogli być szczęśliwi, kochający i będący kochanymi, i by dane wam było korzystać z rogu obfitości przy otwartym sercu. By żadna siła nie wmówiła wam, że jesteście nic nie warci.

Aktywowanie Dziupli

Same Dziuple są aktywowane, czyli podłączone pod Źródło Mocy. Jedyną rzeczą do zrobienia jest zakodowanie ludzkich matryc energetycznych, czyli wpisanie do Dziupli kodów energetycznych tych ludzi, którzy będą pomieszkiwać w obszarze działania tego modyfikatora kodów przestrzennych. Do Dziupli można wypisać do 20 osób. Jednak żadnej z nich nie można potem wypisać. Na standardową rodzinę wystarczy to z okładem. Każda z tych osób będzie podlegała takiej samej ochronie i takiemu samemu wsparciu energetycznemu. Tu wszyscy są równi. Nie ma równiejszych.

Kodowanie energetyczne jest zwyczajnym wyobrażeniem sobie, jak w obie części dziupli (w ten czarobiały i w ten kolorowy rysunek) wchodzi wpisywana osoba i tam zostaje. Ta sama procedura dotyczy aktywowania „Orinu” (co tworzy wewnętrzny kanał umożliwiający zachowanie stałej łączności z Dziuplą nawet wtedy, gdy przez silne byty zostaje ona odcięta od człowieka w przestrzeniach zewnętrznych). I to wszystko. Jak to jest możliwie, ani podejmę się tłumaczenia. Wiedzący rozumieją moją tu w opisie bezradność.

Uwaga: podczas snu dusza i duch podążają własnych ścieżkami i wypadają spod ochronnych skrzydeł Dziupli. Są przecież w światach podlegających różnym regułom. Zdarza się więc, że po otwarciu oczu niektórzy czują się źle, czują, jak opanowuje ich silne negatywne myślenie, które to podążyło za nimi z sennych przestrzeni innych wymiarów. Ale i tu istnieje dość skuteczne zabezpieczenie. Góra nazywa to Gwiazdą Poranną. To “Korona” Pana Bożych Zastępów. Energia widziana jako ostro promieniujące światło z bardzo długimi promieniami. Wystarczy przed zaśnięciem powierzyć się opiece Tej Sile, by także w innych wymiarach być skutecznie strzeżonym przez daną nam z astralu broń. Nie trzeba tego powtarzać podczas nocnego przebudzenia się.

To wystarczy, by do końca życia skutecznie unikać większości ataków niszczących nas energii. Ale proszę nie zapominać o jednym: człowiek nieprawy, zły albo zwodzony, który atakuje innych swoimi wyrodnymi myślami, nie skorzysta z Mocy Źródła (chyba że bez przerwy będzie budził modyfikator i prosił o oczyszczenie). Każda silna myśl, która rani drugiego człowieka, powtarzam: silna, nie taka, która zrodziła się przez omyłkę i którą staramy się powolutku zwalczyć, tylko taka wyrodna, utrzymywana dłuższy czas – buduje pomost do zewnętrznego świata niskich wibracji, które poprzez linie wymiarowe zaczną nas wtedy pochłaniać. Jeśli więc chcecie w pełni korzystać z dobrodziejstw Dziupli, nauczcie się myśleć pozytywnie nie tylko o sobie, ale także o drugim człowieku. Nie rańcie go, bo posłana mu fala zła wróci do was, robiąc wyrwę w murze światła.

Jeśli już tak się stanie, jeśli zacznie was pochłaniać szarość ciemności, przeproście tych, których zraniliście, i poproście Dziuplę o działanie oczyszczające i o pomoc w wytrwaniu w myślowej czystości. Niczego więcej od was Góra nie wymaga, jeśli chcecie korzystać z Jej ustawicznego wsparcia.

“Dodam jeszcze na marginesie, że jedyną pewną rzeczą we wszechświecie jest stała zmienność wszystkiego. Dotyczy to także kodów przestrzeni, które ciemność niczym uzdolniony haker dzień w dzień stara się łamać. Mogą zdarzyć się więc krótkie perturbacje w działaniu Dziupli, nim nowy program zabezpieczający wpisze się w strukturę dziupli. Robię to, gdy zachodzi taka potrzeba. Czasem nie potrafię zrobić tego natychmiast, bo zajmuję się wieloma sprawami z pogranicza dwóch światów, które również wymagają mojej obecności, ale proszę się o to nie martwić, bo zwyczajowo udaje mi się to zrobić wcześniej, nim Kowalskiego zmrozi zło”.

Czasem tak się dzieje, że nasza wiara we wsparcie zaświatów albo nasze otwarcie serca pada w starciu z brutalną rzeczywistością. Wtedy niektórzy z nas nieświadomie odcinają się od Góry i “usypiają” Dziuplę, przez co jej działanie ochronne na danego człowieka ustaje całkowicie (pasma innych ludzi wpisanych w Dziuplę są nadal aktywne). Wtedy wszystkie plagi egipskie, jakie nie miały doń dojścia, hurtem nań spadają, doprowadzając do chorób, zniekształceń w postrzeganiu rzeczywistości itd. Dobra rada: by uniknąć tak przykrej niespodzianki, proszę sprawdzać co jakiś czas, czy Dziupla prawidłowo pracuje. Jeśli nie, to trzeba się uspokoić, odczuć w sobie światło i zażyczyć sobie, by Dziupla się obudziła. Nie zrobimy tego w stanie energetycznego napięcia, tu potrzebne jest wejście w przestrzeń z poziomu własnego ducha. Bez całkowitego uspokojenia się, bez wejścia w wewnętrzny świat pewności, tylko pozornie przeprowadzimy cały proces poprawnie. Trzeba o tym pamiętać. Starzy wyjadacze stosują tu prostą sztuczkę: rano, po obudzeniu się, gdy wszystkie siły funkcjonują w człowieku poprawnie, zwyczajnie, z uśmiechem w oczach wyciągają rękę w kierunku Dziupli i mówią „budzę cię”, po czym dodają „i proszę o zabezpieczenie przed ludźmi”, czyli przed aktywnymi żywymi pasmami, co powinno się robić raz dziennie (Dziupla tworzy na potrzeby chwili krótkoterminowe węzły energetyczne). I po kłopocie…

Słowo o wzajemnej współpracy… Proszę, byście też zrozumieli, że nie jestem w swych staraniach żadnym Bogiem z wszechpotężną mocą, ale zwykłym człowiekiem uczonym przez Białych Braci, jednym z was, którego celem istnienia jest odsłonięcie iluzji nałożonej na ludzką świadomość, który ciężko pracuje nad polepszeniem siły własnego działania w zakresie ustawień planetarnych i który wreszcie nie zawsze potrafi sprostać waszym oczekiwaniom. Bez zrozumienia przez was charakteru i zakresu mojej pracy, bez wsparcia mnie w walce z niskimi wibracjami, choćby poprzez właściwe stosowanie zabezpieczeń, co wiąże się ze zmianą w postrzeganiu energetyki świata, moja praca wciąż będzie ograniczona. Działam w pewnym zakresie energetycznych mocy i bez waszego tu aktywnego udziału nie przeskoczę pewnego progu wibracji. Gdy jednak poprawnie będziecie operować Dziuplą, zdecydowana większość tego, co was do tej pory niszczyła, straci swoją siłę oddziaływania na wasze ciało przestrzenne.

W tej chwili tylko to mogę wam zaproponować. I sądzę, że nie jest to mało. Zwłaszcza w zestawieniu z siłą ezoterycznych czy kościelnych egzorcystów i ich finansowymi aspiracjami. Ale oni działają na własny rachunek, więc można ich usprawiedliwić z poziomu ludzkiego prawa moralnego.

Największą niespodzianką jest uruchomienie poprzez Dziuplę kolejnych wspomagających nas działań. Jeśli z Dziupli korzysta osoba od 5 miesiąca ciąży, na świat przyjdzie dziecko bez węzłów karmicznych i bez wielu innych kodów. Gdy Dziuplę zastosuje się przed trzecim miesiącem ciąży lub przed czasem zejścia duszy w ciało, w genetyce dziecka pojawia się dodatkowy trzeci chromosom. Fizycznie umieszczony w wątrobie oddziaływuje on potem energetycznie na łańcuchy DNA w każdej komórce ciała, eliminując ich uszkodzenia nawet w 80%. Powiem szczerze, że prawdziwie się popłakałem, gdy okiem wyobraźni ujrzałem rodzące się tysięczne zastępy czystych energetycznie ludzi, geniuszy, którzy będą przekształcać ten świat. Będą widzieć, słyszeć, czuć i będą posiadać ogromną, nie zawiązaną kodami siłę oddziaływania, dzięki której nie tylko rozpoznają każdą nieprawość, ale dzięki której przy otwartym sercu osiągną sukces w każdej dziedzinie życia. Narodzą się pierwsze szeregi istot duchowych pozostających w stałej łączności z Siłami Wyższymi. Nareszcie przyjdą ci, którzy formalnie zmienią ten świat, ci którzy nie będą musieli zaliczać “warsztatów”, by wiedzieć, o czym mówię – obudzą się żywi święci… I o to chodzi…

Dziupla Tworzy też węzły energetyczne, które są blokadami na energie idące w naszym kierunku od strony nieżyczliwych nam czy świadomie atakujących nas ludzi. Dotyczy to także 80% uroku i 100% tzw. wampiryzmu energetycznego. Wystarczy w Dziupli się wyciszyć, co trwa chwilkę i poprosić o zabezpieczenie przeciwko wszystkiemu temu, co w danej chwili nas niszczy, aby nastąpiło odcinanie wrogich pasm. Ponieważ co jakiś czas owo grono “życzliwych” powiększa się o jakiegoś nowego „przyjaciela”, warto zapobiegawczo, tak na wszelki wypadek zlecać Dziupli to zadanie każdego ranka.

I najważniejsze: Dziupla służy pomocą tylko tym, którzy świadomie tego chcą. Nie będzie działać na tych, których tam wpiszemy, mając nadzieję, że światło poprawi ich społeczne czy rodzinne ustawienia. To tak nie działa. Dziupla jest elementem wielkiego planu Wolnej Woli, a to oznacza uczciwość w działaniach. Ale przecież sami też możemy poprosić o pole chroniące nas przed naszymi bliskimi, którzy już zapomnieli, czym owa bliskość po sercu i duszy miała się wyrażać. Dziupla też na nasze życzenie – w trosce o duszę bliskiej nam osoby, która z nami pozostaje w kontakcie, a więc znajduje się w polu Dziupli – może odebrać większą moc zła, którą się taka osoba posługuje. Nazywamy to zejściem Światłości..

Kolejna godna zapamiętania informacja: Dziupla – ponieważ jest podłączona pod Komory Regeneracyjne – ustawia pasma energetyczne człowieka tak, iż jego moc, choć nieprzepracowana, wzrasta o niemal dwa poziomy na skali poziomów stwórczych, przez co łatwiej jest już takiemu człowiekowi realizować swoje życiowe plany.

Dziupla osłabia też negatywne promieniowanie geopatyczne do wartości mniej więcej połowy tzw. średniej dopuszczalnej, co też jest zaskakującą jej właściwością (i to bez stosowania jakichkolwiek odpromienników), jak i osobom o bardziej otwartym sercu kasuje węzły karmiczne. Można je też wykasować, korzystając z jednej z warsztatowych modlitw.

Dziuplę stanowią dwa obrazki formatu A3, które wieszamy obok siebie pionowo, bez względu na ich obrócenie. Orin może wisieć gdziekolwiek indziej. Dziupla utrzymuje swoje ochronne pasma do chwili przejścia człowieka w inny wymiar (do czasu śmierci ciała fizycznego). W miejsce “odeszłego” nie można wpisać innej osoby.

Upraszczając: dopadło cię zło, poproś Dziuplę o oczyszczenie. Co było w tobie, wkrótce zniknie i przyjdzie uspokojenie, o ile sam się nie nakręcisz. To że ty się uspokajasz, nie oznacza jednak, że agresor odpuścił. Wrogie energie wciąż się tobie przyglądają. Nie zapomnij więc uruchomić węzła energetycznego, który przynajmniej na dziś zabezpieczy cię przed tym, co żywe.

I na Boga, przestań się zamartwiać, nurzać w przeszłości, bo tu już sam z siebie odtwarzasz to, czego chętnie byś się pozbył. Nie ożywiaj tego co złe, co już minęło lub mija. Naucz się żyć przyszłością, a nie przeszłością. Nie wyświetlaj na ekranie myśli tego, co nie chcesz, by wróciło…

Dziuplę można aktywować na odległość, o ile zostanie ona wydrukowana w formatach A3 i z przyszłym właścicielem Dziupli będę miał kontakt głosowy. Kody schodzą w chwili splątania naszych pasm duchowych. Przez położenie rąk na wydrukowanych kartkach zaczyna się cała aktywacyjna procedura. Jak widać, można to zrobić podczas konsultacji telefonicznych. Graficzny wzór Dziupli znajduje się w plikach do pobrania – skale astralne…

Mam nadzieję, że to rozwiązanie ułatwi komunikację z osobami pozostającymi poza granicami Polski.

Uwaga: proszę nie odkupywać Dziupli. Nie działają, jeśli nie przekazuje wam jej właściciel i jeśli nie ma w niej „wolnych miejsc”. Nadto nawet w szeregach warsztatowców pojawiają się oszuści, którzy kserują graficzny wzór, aktywują go po swojemu, a potem sprzedają, nierzadko za naprawdę duże pieniądze. Są nawet osoby, które sprzedają po jednej kartce, wmawiając innym, że tak właśnie wygląda modyfikator kodów przestrzennych. Dziupla to stałe połączenie dwóch wielkich wibracji. Zawsze składa się z dwóch wzorów graficznychi działa jedynie w formacie A3.

https://www.popko.pl/dziupla,w,budowie.xhtml

DZIUPLA na podstawie wiedzy i nauk Zbigniewa Jana Popko – opracowała Alina Witwitzka.