PRAWO KIERUNKOWANIA ENERGII

https://youtu.be/gi8xsf-XC1k

PRZEKAZ OD JEZUSA z Medytacji ,,Światło Zbawienia”. Jest tu przedstawione bardzo ważne Prawo Energetyczne:

,,Człowiek, który na etapie poznawania życia i siebie wewnętrznego nie pojmuje magii życia i sensu każdego doświadczenia odcina się z wolna od siebie samego i od samego doświadczenia. A będąc w takim oddzieleniu – traci własną siłę, która jest potrzebna do utrzymywania doświadczania czegokolwiek.
Jeśli chce więc kochać i podróżować to tu, tu jest to możliwe, gdzie jest usytuowana jego własna moc zmian. A nie gdzie indziej.
Jeśli jednak człowiek tkwi w obszarze życiowy niepowodzeń, takiej wewnętrznej zapaści, to wtedy tylko te płaszczyzny, te obszary swojego doświadczania zasila swoim energetycznym i duchowym polem.

W tym wypadku owo pole, owo własne zasilanie, samo – energetycznie go dławi.

Czytaj dalej „PRAWO KIERUNKOWANIA ENERGII”