POZARZECZYWISTOŚĆ

Obszar gdzie scentrowana jest Obecność i Świadomość Boża nazywa się PozaRzeczywistością. Tam istnieje Bóg, oraz początek i koniec tego do czego zmierza najdoskonalsza Istota, stąd czyli od poziomu 0 do 8. Wychodzi Stąd Tam czyli w PozaRzeczywistość tylko Bóg, czyli przechodzi wszystkie poziomy. Sam staje się Stwórcą, Bogiem Twórcą i poznaje jak to wszystko wygląda w doświadczaniu. On choć został stworzony wraca do siebie odnajdując w sobie nieistniejące porządki. Tam wszedł Jezus, choć za życia otworzył 3 poziomy, ale sięgnął po wsparcie z PozaRzeczywistości. Bóg Twórca i Bóg z PozaRzeczywistości to jedna i ta sama osoba, tylko w mniejszym zakresie. W PozaRzeczywistości jest wibracja, jest to nie wiadomo czym, jest to coś czynnego, co wszystko może uruchomić. W naszej Rzeczywistości ona nadaje wszystkiemu formę
energetyczną.

Czytaj dalej „POZARZECZYWISTOŚĆ”