PASJA ŻYCIA

Pasja życia – to namiętność, miłość, spełnianie, a więc warto mieć pasję. Bez pasji nie ma życia, tylko jego udawanie. To stan, do którego można wejść poprzez radość, odczuwanie jedności z drugim człowiekiem, ze światem (obojętnie jak, ale w Prawie Wolnego Wyboru), chodzi o całą egzystencję. Bez pasji życia i pasji zmian nie uchwycisz potęgi. Musisz w szczęściu doświadczania czuć tę potrzebę, inaczej ona i jej mechanizm nie działa, więc i cię nie wspiera (szczęście doświadczenia – czyli jesteś w doświadczeniu poprzez uruchamianie stanu szczęścia, jesteś w tej wibracji i uruchamiasz doświadczenie, którym jest twoja egzystencja). To nie jest wola, tylko zamiłowanie do działań (życie jest celem, który cię unosi). To jedna ze strun w harfie Bogów (jest tam dużo strun – miłość, jedność, zrozumienie, pojmowanie, odstępstwo od norm, pasożytnictwo, mała destrukcja, uścisk ręki z Istotą Wyższą zawartej w Istocie Niższej, zatracenie się w sobie).

Czytaj dalej „PASJA ŻYCIA”

PUSTA PRZESTRZEŃ

PUSTA PRZESTRZEŃ jest zawarta w człowieku i stanowi jego drogę do Nieba. Gdy wszystko co doświadczone (więc kończy się stan napięcia) zostaje oddane, człowiek jest w stanie stać się nikim i niczym i przez to zjednoczy się z całością. Dopóki jest choć jedna cząstka energetyczna, jedna scena przeszłości wiąże go i jego świadomość ze światem, dotąd nie będzie on w stanie odczuć tego, co poza tym wszystkim w Pustce istnieje (my tu opisujemy stan na co dzień), co jest spełnianiem się, jest totalnym zapisem i choć wtedy możesz i chcesz jeść i tort i to ty sam decydujesz. Nie ma w Tobie przymusu, nie ma w Tobie napięcia, jest totalna wolność (nic do robienia, nowy hart, nowy człowiek z którym mogę czegoś doświadczyć, idealnie wiem co i jak ma wyglądać). Pusta przestrzeń, aby się odzwierciedliła w Całości tu i teraz, wszystko musi być odrzucone (bo nic Cię nie wykorzysta, nie będzie tobą prowadzić, żaden człowiek nie ma na ciebie wpływu), by rozpostarte skrzydła Ducha ujrzały w locie jeden punkt skupienia, który jest wszystkim (jak
wszystkiego doświadczyłeś i nic nie potrzebujesz – co zostaje? TY) Skoro odnajdziesz
tylko siebie, zaczniesz czuć, że poza Tobą istnieje PozaPozostałość, PozaPrzestrzeń i wtedy bez problemu możesz wchodzić w co chcesz, zachowując siebie, nie wyprzedając siebie, a na poziomie Duszy nie tracąc godności. Tylko on, ten punkt skupienia ma znaczenie, nic więcej, bo ten, kto do niego dotrze, ten zejdzie na najniższy poziom budowy Całości, gdzie wszystko zawarło się w sobie i siebie stanowi (na poziomie duchowym jest to Biały Kryształ, na naszym poziomie jesteś Ty i Pozostałość i jest cud, którego nie można ruszyć). Możesz tworzyć więc wszystko co dla ciebie istotne, także samego siebie, a odnajdziesz dom, za którego oknami jest Pozostałość, zyskując w ten sposób możliwość jej dowolnego kształtowania. Ale pamiętajcie, że siebie można odrzucić na końcu w tym (czy wejść w punkt skupienia), tylko wtedy gdy wszystkie pragnienia zgasły, a nie zgasną dopóki nie wejdziesz w doświadczenie (czy to doświadczysz na poziomie fizycznym, czy
energetycznym nie ma żadnego znaczenia). Jednak szacunek dla doświadczeń innych nie pozwoli ci ustawiać ich Pozostałości pod siebie, gdyż byłoby to równoznaczne z wymazaniem ich drogi poznania przez ból i cierpienie. A ten, kto Pozostałość odczuje, ten pojmie, że wszystko w niej zawarte ma sens i trwałość swojego istnienia (to z poziomu umysłu nie jest do osiągnięcia, to jest stan duchowy, który może trwać tu i teraz). My tylko podpowiadamy tym co będzie waszym udziałem jak istota ludzka będzie poprawnie funkcjonować tu i teraz. Pustka jest wszystkim, co ma i czego na najwyższym poziomie potrafi odczuć ludzki Duch.

Czytaj dalej „PUSTA PRZESTRZEŃ”