WIBRACJA CZŁOWIEKA

Cztery podstawowe rodzaje wibracji dzielnie z sobą współpracują o ile wyrażają się tą samą duchową polaryzacją (PWW lub PTP). Piąta i szósta wibracja z założenia są destrukcyjne i pochodzą nie z tego świata. Żaden człowiek się z nimi nie rodzi, ale może ich kod wzbudzający odziedziczyć po przodkach jak i przenieść z ostatniego wcielenia jako rys energetyczny, będący dla duszy czymś w rodzaju skazy. PWIBRACJA CZŁOWIEKA – czyta Irena Chojnacka. Definicję – na podstawie wiedzy i nauk Zbigniewa Jana Popko – opracowała Anna Mularska.

Istnieje sześć rodzajów wibracji, którymi ludzie różnią się między sobą jak i trzy tonacje, które je wzbudzają – intonując nimi twoją obecność w duchowej przestrzeni na poziomie ludzkiej duszy. Wibracje uruchamia sygnał duchowy w DNA, przenosi je pasmo energetyczne, a utrzymuje ciało fizyczne, które jako jedyne jest w stanie (dzięki swojej gęstości) sprostać temu zadaniu. Niestety to ono najczęściej pada, idzie w rozsypkę gdy przeciwne naturalnemu wzorcowi wibracje przenikają jego funkcjonalne pasma w DNA komórki. Powstające przeciwne wibracje potrafią na trwałe uszkodzić naturalny mechanizm obronny jak i zagiąć umysł w kierunku czarnej przestrzeni (negatywne i władcze postrzeganie całości). Cztery podstawowe rodzaje wibracji dzielnie z sobą współpracują o ile wyrażają się tą samą duchową polaryzacją (PWW lub PTP). Piąta i szósta wibracja z założenia są destrukcyjne i pochodzą nie z tego świata. Żaden człowiek się z nimi nie rodzi, ale może ich kod wzbudzający odziedziczyć po przodkach jak i przenieść z ostatniego wcielenia jako rys energetyczny, będący dla duszy czymś w rodzaju skazy. Cztery pierwsze wibracje to rącze konie, które ciągną ten sam wóz o ile woźnica wyznaje te same zasady duchowe. W przeciwnym razie znoszą się one, a nawet potrafią być wzajemnie destrukcyjne.

Czytaj dalej „WIBRACJA CZŁOWIEKA”