DWIE NICI ANTY-DNA

Istnieją DWIE NICI w łańcuchu DNA pozwalające zastępować (taka nakładka na oryginał) zapisy zawarte w pierwszych ośmiu niciach DNA, czyli mamy 8 nici – ciało fizyczne i struktury energetyczne (należą do nich: psychika, umysł, wola, struktura ruchu, itd.) – to tam możemy wprowadzać zmiany.

W przestrzeni duchowej nie, bo to jest pełna Kreacja, ona sama się kreuje, ona tego nie potrzebuje.

Czyli jeśli mamy dostęp do dwóch nieznanych i nie istniejących w tym wymiarze nici, bo je wywołujemy, albo powołujemy w przestrzeni duchowej po to, żeby poprawiać nakładką nici w przestrzeni energetycznej, to możemy bardzo wiele zmienić.

Dostęp do nich, czyli do tych dwóch nici ma każdy funkcjonujący człowiek już w wymiarze 1-5. To proszę sobie wyobrazić, jeśli mamy do czynienia ze złym człowiekiem, jak on nas może uformować lub z człowiekiem pozytywnym mającym w swoim środowisku niecnych ludzi, ale słabych energetycznie. On też swoją nakładkę, swoje DNA może na nich nałożyć ulepszając powoli ich zdrowie, zachowanie, czy też to oprogramowanie, które w nich jest.

Jest to rozwiązanie korzystne w społeczeństwach akcentujących PWW ( Prawo Wolnego Wyboru) i nie do przyjęcia dla grup, które ulegają sile ekspresji egregorów.

Dla przykładu polski egregor katolicki potrafi wypaczyć DNA w 2%, umysł w 70%, emocje w 20%, myśli w 50%, potrzeby w 20%.

Sprawdź, jaki dostęp ma człowiek do twoich dwóch łańcuchów anty-DNA w PWW i w PTP ( Prawie Totalnego Podporządkowania), a pojmiesz, czym on jest dla ciebie i kim może się stać.

Drugi człowiek tymi anty-nićmi DNA może nas przekonstruować zarówno na pozytyw jak i negatyw.

https://youtu.be/L59k4Q9spDQ
Zimowy Dom. Ludzkie natury. Dwie nici anty- DNA. Czarna materia. Ciało emocjonalne. https://youtu.be/L59k4Q9spDQ

Podkast czyta Emil Zachcarski. Definicja opracowana na podstawie materiałów Akademii Wiedzy Duchowej, wiedzy i nauk, Zbigniewa Jana Popko. Korekta: Beata Rosołowska.

ODZYSKIWANIE KODU ADAMA

VIDEOBLOG „… ODZYSKIWANIE KODU ADAMA”.
By poznać prawdę trzeba obudzić ludzkie serce i wejść do ukrytej w DNA Biblioteki Wiedzy, ma ona 6 poziomów poznania i 5 poziomów działania. Świadomość wyświetla samą siebie i schodzi w głąb siebie, także mózg potrzebny do funkcjonowania w materialnej powłoce. To co pozornie wyświetlone podąża ku górze, ku głównemu Projektorowi. Wszystko jest jednym wielkim Hologramem i zawartym w jednym krysztale, czyli w jednym punkcie.

Po przekroczeniu Progu Samostwarzania (5,5 wymiar) – tu mamy do czynienia z przejawianiem się działań wynikłych z obecności Nadrzędnej Świadomości. To co powstaje jest zmienne tylko w sobie (przeżywające i powielające własne pomysły – siła Egregoru) i żyje własnym życiem. Trzeba się wznieść ponad poziom już stworzonego, by w pozornej całości coś zmienić, by stało się nowe i zostało przyjęte przez cząstki świadomości zbiorowej i jednostkowej. Każda cząstka zawiera w sobie wszystko, choć korzystanie z tego wszystkiego warunkuje jej aktualny stan świadomości. Wszystko co świadomość dotknie myślą, słowem i czynem, natychmiast się z nią łączy i ją wypełnia (stan kochania i wybaczenia pozwala świadomości zjednoczyć się z obiektem akcji a stan troski, opieki i miłości pozwala pozyskać ją do współpracy i przemiany.

Czytaj dalej „ODZYSKIWANIE KODU ADAMA”