MODLITWY ZE SKAL

Modlitwy w skalach są istnieniami, kluczami, one same , niczym obudzone kody, mechanizmy rozpoczynają swoją pracę. Uruchomiony proces popularnie zwie się ruchem kundalini, jest jeden kanał, którym ruch odbywa się jednocześnie w górę i w dół, jest on pozorny, bo kanał jest czysty, kryształek stoi koło kryształka i wyświetla to co chcemy widzieć, coś, co symbolizuje zmiany w naszym świecie, ruch. Poniżej tego ruchu wszystko jest statyczne.

Modlitwy na skalach to kule energii, słów nie musimy wymawiać, mamy je na pokładzie, są jak czarodziejska księga magów, one są zawarte w tych modlitwach, funkcjonują na naszym pokładzie. To magia, która uczy się nas i chce nam pomagać.

Góra podarowała nam Artefakty, Orin i inne. To są węzły energetyczne, które poprawiają komunikację z Miastem Oriin, ale nie one są kluczem do wszystkiego. Największa potęga spoczywa w modlitwach umieszczonych na skalach 6B i 9B. Wypowiadając słowa tych modlitw otwieramy wszystkie cząstki i nas na spływ duchowego światła, one będą zasilone. My poczujemy ulgę i obecność tego światła, staniemy się spokojniejsi, prawdziwi.

Modlitwy, które są na skalach (6B i 9B), jak je przyjąłeś, łączą z Latarnią Zbawienia i utrzymują, wystarczy raz na dwa dni je wypowiedzieć, jest to porównywalne z rozpromieniowaniem. Modlitwy na skalach utrzymują poprzez połączenie z Latarnią Zbawienia Edenu wewnętrzną integrację czyli zespolenie DNA na poziomie 30%, utrzymując gotowego do bycia Edeńczykiem człowieka na poziomie 6,5 do poziomu 9-10 na skali poziomów duchowych. Mówimy tu jednak o pełnej integracji duchowej, stajesz się naduszą w tym wymiarze, który na dzisiaj możesz czuć. Naddusza będzie dopasowana w naszym , małym światku. Ciągle pojedynczy, bo żyjący sobą i tym życiem, bo tu trzeba zwyciężyć, ustawić wszystko, przeorganizować ale już podłączeni, pod Latarnię Zbawienia.

Przysięga, skala 6B, wypowiadana przez umysł tylko człowieka usystematyzuje, wypowiadana przez psychikę sprawia tylko, że on czuje się świetnie, wyjątkowy. A gdy wypowiada ją świadomość zaczyna wszystko drżeć, bo ona czuje ile jest do zrobienia i gdy wypowiada to Duch, ten już wszystko zmienia.

Skale Astralne Zbigniewa Jana Popko: popko.pl/home,38,skale-astralne.html

Skale Astralne: popko.pl/sklep/s_cat,27,skale_astralne.html

MODLITWY ZE SKAL, na podstawie wiedzy i nauk Zbigniewa Jana Popko, opracowała Anna Mularska.