KREACJA

Nas stworzyła Boska Kreacja Miłości 

Kreacja jest uruchomiona w Duchu przez wolę. Człowiek który się obudził w świadomości energetycznej i duchowej może sterować swoją mocą. Moc wpływa na umysł i wtedy umysł staje się narzędziem kreacji. Kreacja wtedy usuwa programowanie i otwiera człowieka na wolną od ograniczeń twórczość. 

Przy otwartym sercu możemy  wznieść  się na swoje najwyższe poziomy i poznać jak wygląda świat i nasza rzeczywistość. KREACJA to wykreowanie siebie w nowobudowanym naszym świecie.

Kreacja otwiera serce człowieka na jego boskie wymiary i tworzy połączenie z jego niewinnością. 

Kreacja jest w przestrzeni duchowej (10 wymiar). Utrzymuje to co jest cudowne. Dobro jest podstawą kreacji. Człowiek w swoim dobru ma Prawo zmian. Im człowiek jest lepszy jako człowiek może w kreacji utrzymywać to co jest piękne w współodczuwaniu i współtworzeniu a zmieniać to co jest kulawe na to by było piękne. 

Fizyka to nazywa fizyką próżni a my kreacją. Kreacja tworzy wibracje. 

Potęga kreacji ma twórczą siłę i łagodność, ona nie walczy i niczego nie zmienia, ona tylko wybiera scenariusze.

Ważnym by dążyć do Boskiej Kreacji pięknie opisanej w przekazie ( skala 6b) 

Jestem to mogę,
Mogę, to zmieniam,
Zmieniam, to zbawiam,
Zbawiam, to odsłaniam to,
Co potwierdza istnienie Ducha,
A więc mnie samego….
Gdy myślę, mówię i czynię
Potwierdzam to, że istnieję, że jestem.
Gdy jestem, jestem w Prawie.
Gdy jestem w Prawie, jestem w Bogu.
Gdy jestem w Bogu, to mogę wszystko,
A w zbawieniu i zmienianiu potwierdzam
Ledwie innym to, co jest we mnie zawarte
I mnie tworzące: BOSKĄ KREACJĘ MIŁOŚCI,
Dającą Duchowi wolność w doświadczaniu szczęścia.

Boska kreacja 

Afirmacja, Boska Kreacja a Kryształowe Dzieci. Otwarte serce. Medytacja: 

https://youtu.be/smpUBG2LioU
https://youtu.be/smpUBG2LioU

Umysł, narzędzie kreacji 

https://youtu.be/sPhQF_0x3Jk

Wewnętrzna kreacja. Co decyduje o życiowym sukcesie. Nauki duchowe: popko.pl/psychologia-umyslu/