BRAMA

Brama jest portalem, który ludzkość odkryje za jakiś czas, przez który zostanie wyprowadzona z niewoli (także z własnej zawężonej świadomości). Pokona w tym marszu 18 progów, które są jej wielowymiarowym aspektem. Gdy stanie przed kolejnym wejściem, zawróci, by przestrzeń i Nicość scalić w obrządku Wielkiego Światła. PODKAST – BRAMA – czyta Irena Chojnacka. Definicję – na podstawie wiedzy i nauk Zbigniewa Jana Popko – opracowała Anna Mularska.

BRAMA – jest to jedyna graficzna interpretacja poziomu rozwoju ludzkości na forum kosmicznych energii (wszelkiego typu cywilizacji). Nie istnieją w ogólnym umyśle Multiwersum jakiekolwiek inne sposoby opisu Człowieka jako gatunku i jako jednostki, z których korzystają przedstawiciele innych kosmicznych społeczności. To jedyna wszędzie obowiązująca skala porównawcza wzmacniających się poprzez ewolucję istnień. Oczywiście przedstawiona tutaj tylko w odniesieniu do naszego gatunku. To jedyna, oficjalna, pierwsza jej odsłona.

Dla poszerzających świadomość uwaga: współgrająca z nią Modlitwa Kamienia jest siłą zdolną wręcz zniszczyć umysł w Kręgu Ognia i to bez stanów „zawieszeń”. Jest wyjątkową formą zdolną do zniszczenia NOWEGO, by w strukturach STAREGO odnaleźć to, czego wielu bezskutecznie poszukuje w NOWYM. I prościej: by doznać oświecenia, gubimy umysł w akcie jego uśpienia. Wówczas ukazuje się nam jego nadświadomy obszar, który jednak nie jest czymś oddzielnym, ale właściwie czymś przenikającym cały umysł, tyle że tego nie potrafimy normalnie dostrzec. Modlitwa Kamienia pozwala odczuć potęgę obecnych mocy umysłu i wykorzystać ją do odrodzenia mocy świadomości (STAREGO) w tym wycinku czasoprzestrzeni.

Brama ma 18 progów, ale tylko dwa wejścia. Progi są niematerialne, bo istnieją w innym wymiarze, są bo ich nie ma. Wejścia są fizyczne i jedno dla tego wymiaru, a drugie dla twojego ducha. Wejście płomienia (pierwsze) czyni cię postrzeganym przez wszystkie istoty duchowe, wejście zamknięcia wyprowadza twojego ducha w obszar jego własnych kreacji, które stają się w innych wymiarach tak zogniskowane, iż mogą je ujrzeć nawet dusze ludzi, a oczy wyobraźni i serce mogą je odczuć jako cudowne wizje i euforyczne stany.

Oba te wejścia są jedyną miarą, jaką można mierzyć człowieka (duchowego) w aspekcie wielkich energii, w powiązaniu z materią i Nicością.

Pierwsze wejście (rotunda, co zakrzywia cztery boki kwadratu) ma 4 boki i dwa cienie, które dają dwa obrazy po 16 boków i 256 boków, przy czym pierwsze 16 boków zawiera się w 4 bokach, a 256 boków w 4, w 16 i w ich wspólności, gdzie czas istnieje tylko w punkcie centralnym i dla całości jest czarny (martwy). Na jednym z boków widać u góry czerwoną kreskę ognia, co oznacza aspekt emocji i inteligencji. Na sąsiadującym z nim po prawej stronie boku jest cienka kreska jasnego błękitu (pływająca po całej jego powierzchni), którą wspiera złota kreska naniesiona na przeciwległy bok pierwszego boku, wyrysowana nie na jego powierzchni, ale biegnąca na połowie wysokości samym środkiem jego wnętrza (ten bok ma grubość zawierającą się w nieskończoności). Po lewej stronie pierwszego boku, między bokiem z czerwoną kreską a bokiem ze złotą kreską stoi bok, którego podstawa jest osadzona na cienkiej do nieskończoności płaskiej niczym kreska wstędze o jasno seledynowej poświacie. Ten bok ściąga w siebie wszystko, także nieskończoność boku o złotej kresce, zawiera bowiem w sobie materię całego wszechświata. W nim był początek i koniec wszelkich idei Boga, które dały początek wszelkiemu życiu.

W tym wejściu zawiera się całe ludzkie pojmowanie całości.

Brama jest portalem, który ludzkość odkryje za jakiś czas, przez który zostanie wyprowadzona z niewoli (także z własnej zawężonej świadomości). Pokona w tym marszu 18 progów, które są jej wielowymiarowym aspektem. Gdy stanie przed kolejnym wejściem, zawróci, by przestrzeń i Nicość scalić w obrządku Wielkiego Światła. Wtedy wejście-wyjście nałoży się na wejście pierwsze, gdzie bok o jasno seledynowej podstawie rozbłyśnie, wyrzucając w nowo powstałą przestrzeń kolejne wcielenie Multiwersum. Wówczas Nicość znów zostanie odbita w lustrze i całość zrozumie, że Nicość nie istnieje na zewnątrz wejść, ale że zawiera się we wszystkim, także w rozumnych istnieniach, także w ludzkim sercu, które jest archetypem ładu.

I tylko dlatego, poprzez ów archetyp, człowiek może ujrzeć i odczytać swój obecny obraz w pierwszym wejściu. Pozwala na to zawarty w centrum czas, który jest niczym więcej, jak tylko białą kroniką, do której można włożyć dłonie i palcami wyczuć materialny proch niematerialnego Stwórcy.

Pierwsze wejście (cienie świadomości) ma 3 punkty oceny i nie ma żadnych wymiarów. Między owymi punktami znajdują się odcinki. Między pierwszym a drugim punktem oceny jest 56 przejść, między zerowym a pierwszym – 100 przejść, a drugim i trzecim – 101 przejść. Każdy składający się z przejść odcinek zamyka punkt oceny. Ludzkość z tej planety znajduje się na drugim odcinku, ale duch ludzki został osadzony w 3-4 progu, jakie są pomostem łączącym bramy (tu czeka na wzrastanie duszy, a potem przechodzi nawet do 11 progu; od 11 do 18 progu ewolucja jest wklęsła i dla ducha ludzkiego nie jest wymagana, gdyż potrafi dokonać on przeskoku). Tylko nieliczni zawierają w sobie Bramę w 3 punkcie oceny (to domena świata astralnego).

Można więc powiedzieć, ze nasze odbicie we wszechświecie ustala wartość 1 – 56, która i tak wartością nie jest. Jednak daje nam pewne wyobrażenie o pewnych różnicach istniejących między ludźmi. Lecz owe różnice nie tyle odnoszą się do naszego materialnego wizerunku na planecie Ziemia, co do naszego obrazu na łonie całej kosmicznej wspólnoty. Ale prawdą też jest, że większe otwarcie Bramy wskazuje, iż człowiek taki jest bardziej predestynowany do wskazywania wyborów innym i lepiej sobie radzi w różnych rzeczywistościach.

Upraszczając: Brama (dwa wejścia i progi) jest czarnym punktem usytuowanym na szczycie płomienia, który nieustannie płonie w ludzkim sercu, który jest pomostem scalającym wszystkie ciała człowieka z mocą Multiwersum. Czarny punkt jest widoczny gołym okiem, ale jest „niczym”, bo zawiera w sobie wszystko i jest jednocześnie we wszystkim.

Brama gdy ją powiesimy nieźle nam pomaga, rozszerza naszą moc wolną wolą na każdą naszą cząstkę. Wtedy każde cząstki naszej istoty uruchamiają właściwe procedury i człowiek jest o wiele bardziej harmonijny i podnosi się jego wibracja na więcej wymiarów. Jest wejściem w kontakt z siłami nami się opiekującymi. Jest to również odblokowanie
kodu: dorwać małego, co oznacza wprost uzyskanie dostępu do Sił przygotowujących nasze wyzwolenie, do naszych bezpośrednich Opiekunów.

Brama odblokowująca pozwala przejść portal BRAMY i nawiązać kontakt z istotami działającymi nawet do jedenastego progu. Sposób korzystania z Bramy jest często bardzo indywidualny i zawsze jest podpowiadany przez Opiekuna. Brama jest jedną z nielicznych
fizycznych technik, której stosowanie uwrażliwia mistrzów na naszą obecność, na nasze starania. Najprostsze zaś jej działanie polega na tworzeniu kanału transkomunikacyjnego z tymi bytami, które są bezpośrednio zainteresowane naszym rozwojem lub też idą po linii
naszej ewolucji. Innymi słowy korzystanie z Bramy jest zawsze bezpieczne, czego nie można powiedzieć o innych kodach odblokowujących, które bez zabezpieczenia się Kręgiem Ognia mogą być naprawdę niebezpieczne. Bramę stosuje się tak samo jak Orin, tyle że czas pracy z nią jest kwestią indywidualnych odczuć. I należy pamiętać, iż choć jest ona silnym rezonatorem, to otwiera kanał nie z pozycji umysłu, a serca. Serce musi mieć odpowiednie wibracje. Aby owe wibracje miało, czysty umysł musi w nim przekręcić klucz.

ZNAK BRAMY powinien mieć średnicę 11 cm i tym razem dokładnie wisieć na wysokości czubka głowy, oczywiście prostopadle do podłoża. Wystarczy o nim pamiętać, by działał skutecznie. Jego zadaniem jest utrzymywanie stałego połączenia z Górą, dbanie o jego jakość i zwiększanie jego skuteczności. W przypadku osób rozszerzających świadomość jego aktywna pomoc jest po prostu niezbędna.

https://www.popko.pl/photo/brama.jpg

https://www.popko.pl/skale-astralne-i-nauka-wahadelkowania/

Znaki ojca, dzięki nim odzyskasz siebie i wejdziesz w przestrzenie duchowe – https://youtu.be/Rt7xznCKmPg
Astralna Skala nr 15 – skala rozwoju człowieka. Nauka wahadełkowania – https://youtu.be/v29sgqD1iEk