EFEKT MANDELI

To przebicia między istniejącymi wariantami rzeczywistości (rzeczywistościami głównymi i alternatywnymi), wzajemne ich przenikanie i mieszanie się, wpływające na ludzkie myśli i emocje, doprowadzające do załamania systemu energetycznego i (w konsekwencji) ogólnego.

Efekt ten występuje gdy jakiś człowiek lub grupa ludzi mówi, że przeżyli coś na zasadzie déjà vu, co niby zdarzyło się, powtarza się lub nie zaistniało, a czego nie było, nie powtórzyło się lub istnieje. Nie zawsze to jest przebicie między płaszczyznami. Często zdarzenie, odczucie, stan, są wymazywane przez UFO ze świadomości jeśli jest to dla UFO niekorzystne (gdy powoduje wzrost i łączenie człowieka z jego wyższą świadomością lub człowiek jest świadkiem działalności tegoż UFO) lub wgrywane są nowe informacje, co zmienia ogólne postrzeganie rzeczywistości.

Każdy po swojemu widzi rzeczywistość. Wymiary i płaszczyzny nie są integralne. Są jak gdyby współ- i osobno istniejące. Nie można ich w koncepcji łączyć, bo wtedy eklektyzm (mieszanka wymiarów i płaszczyzn) staje się iluzyjną prawdą. Czynnikami sprawczymi są Ciemność i UFO, wykorzystujące (fizycznie i energetycznie) człowieka na tej planecie.

Czasami alternatywną rzeczywistość (dla siebie) tworzą ludzie dążący do jej zmiany na lepszą. Wchodzą wtedy na wyższy poziom gry w życie. Efekt Mandeli powoduje, że obraz tego świata jest totalną iluzją, w którą gra ludzki, iluzyjny umysł. Efekt ten może być wywołany przez:

  1. Wielowariantowość (różne wersje wydarzeń) może wywołać wspólne marzenie, dążenie jakiejś większej grupy ludzi lub nawet jednej istoty o potężnej energetyce. Czasem to przebicie niezrealizowanego planu, a czasem nieświadome jego użycie.
  2. Użycie aktywnych kodów, rytualnych słów kluczy, projekcji systemowych, prowadzi (gdy potrzeby jakiejś grupy osiągną wysokie ciśnienie) do rozwarstwienia płaszczyzn.
  3. Wielowariantowość to też różne poziomy gry w życie, przygotowane przez Wielkiego Psychologa, dla wzrastających dusz (poziomy gry rozmieszczone są w płaszczyznach, a nie w wymiarach).
  4. Sianie zamętu – istnieje też „obszar bezczasowy” w naszej rzeczywistości. Obszar rytuałów i luźnych propozycji, który wrogie (Prawu i nam) siły wykorzystują do kodowania tego bałaganu we wszystkich 1-4 wymiarach. Ten zamęt Ciemność rzutuje na wszystkich ludzi wybierając to, co im odpowiada, a co zawiera się w tym obszarze. Zamęt uderza w wielowariantowość, doprowadzając do wymieszania treści między poziomami gry lub do przebicia ich w pola ludzkiej świadomości energetycznej, co koduje się najczęściej podczas snu (kiedy człowiek jest najbardziej bezradny). Czasem wykorzystuje się zamęt do przebicia autentycznych wersji rzeczywistości. Kiedy trafi na podatny grunt zaostrza w takiej rzeczywistości istniejące negatywne tendencje.
  5. Wymiana dusz – zachodzi średnio dwa razy w życiu. Wtedy przy masowej wymianie, przy przejściu do innego wariantu gry, do innej płaszczyzny, może dojść do przeniesienia wielu wspomnień innych ludzi. Zachodzi to wtedy, kiedy taka migracja nie jest pełna. UFO potrafi sczytywać płaszczyzny i przenosić całe hologramy zdarzeń, przy jednoczesnym kasowaniu wspomnień i nadpisywaniu starych nowymi, co powoduje, że człowiek nie zauważa zmiany scenografii w swojej rzeczywistości.
  6. UFO też po mistrzowsku blokuje jasną przemianę, dwa razy dziennie weryfikując wzorzec zachowań po to, by człowiek nie wzniósł się na poziom świadomości energetycznej, skąd widać ustawki w świecie energetycznym. Gdy wzorzec odbiega od przyjętego przez nich za normę, wtedy kasują utrwalane zmiany i taki człowiek musi ponownie wykonać pracę nad sobą, by ugruntować pewne stany, co nie zawsze jest możliwe w dość szybkim odstępie czasu.
  7. Raz na dwa do czterech miesięcy, Ciemność wywołuje burze energetyczne w tak zwanym pniu moralnym, który utrzymuje konkretny programowy kościec w umyśle i psychice, co wytrąca człowieka z energetycznej równowagi. Wszystko po to, by utrwalić wzorzec braku energetycznej równowagi. Utrzymujące się dłuższy czas burze sprawiają, że nastroje społeczne idą w dół, powstaje lęk i strach przed czymś, ludzie wtedy nie zachowują się tak jak zazwyczaj.
  8. Stałe oddziaływanie na masy ludzkie poprzez kanały zejściowe Ciemności i tzw. ciemną sieć, którą wieńczą nawiedzenia, doprowadza momentami do tak silnego przepięcia ładunków energetycznych, iż powstają zaburzenia między podobnymi wariantami rzeczywistości, czego jednym z objawów jest Efekt Mandeli. Tu wiąże ludzi nie określona przestrzeń fizyczna, ale określony obszar energetyczny, w którym złapani są ludzie uwikłani w ten sam problem społeczny.
  9. Przeładowanie w zbiornikach odprowadzanej energii. Ciemność gromadzi w zbiornikach energetycznych (znajdujących się przy każdej ludzkiej siedzibie i osiedlu) i odprowadza energie, które człowiek wytwarza w złości i nienawiści, i która wypływa z niego na poziomie sztucznej matrycy jelitowej (emocjonalnej). To przeładowanie powoduje samoistne sprzężenia między alternatywnymi rzeczywistościami.

Opracowane na podstawie wideoblogu Efekt Mandeli z POPKO TV cz. I [https://www.youtube.com/watch?v=gnN_nubb7No], cz. II [https://www.youtube.com/watch?v=1YBAUnAfvck]

ZOBACZ TEŻ: https://www.popko.pl/podrozeastralne

Podkast czyta Mariusz Dardziński. Definicję, na podstawie materiałów Akademii Wiedzy Duchowej Zbigniewa Jana Popko, opracowała Anna Mularska, zredagowała Aneta Artecka-Rudny.