WIELKI HOLOGRAM

Jest 5 poziomów gry w życie (012345). Im wyżej (bliżej) najwyższego pietra (0-1), tym większy wpływ na siebie i innych. Wyjście poza grę w czasie modlitwy-medytacji, czyli wejście w tzw. stan bycia w dwóch rzeczywistościach jednocześnie, a więc przekroczenie poziomu „0”, wymaga już otrzymania specjalnego zezwolenia. Nie jest raz orzeczone, że ten kto zapanuje nad sobą, będzie mógł z własnej woli wyjść poza czas i przestrzeń. Ta możliwość obejmuje jednostki wybrane np. Schodzących, ale już Powróconym nie jest dana, choćby jedni i drudzy osiągnęli taki sam poziom człowieczej doskonałości.

Sześć cylindrów-projektorów (jako wzorcowa wibracja z PozaRzeczywistości wyświetla czas, przestrzeń, gęstość i energia, ruch, obecność, świadomość) nałożonych jeden na drugi wyświetla człowieka i tę Rzeczywistość w postaci gigantycznego hologramu o wielkim stopniu spunktowania (wzajemnego wyświetlania się elementów choć wyświetlania opartego na prostych procedurach, które od wewnątrz można nazwać magią, a od strony zewnętrznego obserwatora – Prawem). Dzięki temu prostemu rozwiązaniu każda forma życia ma dostęp do areny tej rzeczywistości i możliwość wpływania na ruch i formę ustawionych-wyświetlanych punktów-elementów.

W przypadku człowieka mamy do czynienia z siatką przestrzenno-neuronową, która wyświetla obraz całej jednostki ludzkiej składającej się oczywiście z różnych powłok. Najsłabszą formą wpływania na istotę ludzką jest oddziaływanie na nią od wewnątrz okólnej siatki neuronowej. Wtedy praktycznie nie sposób cofnąć zaistniałych już zmian w funkcjonowaniu ludzkiej struktury na poziomie ruchu i formy (dotyczy to np. niemożliwości zrekonstruowania utraconych cząstek). Z poziomu samej siatki, choćby jej części energetyczno-neuronowej i duchowo-neuronowej można już ominąć pewne ograniczenia i w większym stopniu wpłynąć na formę i sposób funkcjonowania powłok ludzkich.

DNA Obecności tworzy pasma zejściowe w 100%. Struktura Ruchu jest kolejnym ogniwem zawartym w DNA Obecności, tym razem stanowi ją w 30%. DNA fizyczne, energetyczne i duchowe to kolejne stworzone przez Obecność instrukcje jakie Syn Boży tworzy po to, by swoją Obecnością móc się przejawić w Rzeczywistości i by zaistnieć w powłokach specjalnie dla niego przygotowanych. Jezus i Budda odtworzyli DNA Obecności w 100%. To klucz do wszystkiego. Jestem w swojej Całości to i mogę wszystko.

Są 4 punkty pozwalające uzdrowić ludzkie ciało (w ściankach cylindra), 4 – ludzką duszę, 4 – ludzkiego ducha i 1 pozwalający otworzyć drogę powrotną (do Żródła) Synowi Bożemu. Wszystkie one są Latarniami umieszczonymi w sieci neuronowej, nałożonej na strukturę przestrzenną. Są światłem wypełniającym pole kryształków. Punkt 13 to Obecna Świadomość. Gdy owa zespoi ze sobą wszystkie cząstki istoty ludzkiej we wspólnym śpiewie, Złoty Promyk w sercu wysyła sygnał na zewnątrz, pomnażając się w każdej cząsteczce ludzkiej, stając się czymś w rodzaju generatora fal, dzięki czemu obecna poza Hologramem Świadomość Syna Bożego może zstąpić w obudzoną w Hologramie część swojej istoty, bez ryzyka przepalenia własnej, słabszej struktury, która istnieje na dole na obraz i podobieństwo struktury stworzonej w Pozarzeczywistości.

Gdy owa jest mocna i gotowa do stworzenia z Nim połączenia, 13 promień staje się „formą” podróżującą w obie strony (góra – dół) przez wszystkie poziomy energetyczne i duchowe. Człowiek staje się pełny, a Głos Wewnętrzny wypełnia się harmonią boskiego echa lub wibracją cienia (mocą Bożej Mocy). Pierwszy wariant dotyczy związków z Bogiem, drugi filtracji Rzeczywistości przez Boga Twórcę. Choć obie siły, Bóg i Bóg Twórca, leżą po obu stronach Hologramu, to są jednym i tym samym, jak i z jednego Źródła płyną i je tworzą.

Projekt każdego elementu tej Rzeczywistości jako forma powstał w Pozarzeczywistości. Jeśli coś lub ktoś zaburzy algorytm istnienia jakiegoś elementu to ten projekt przestaje działać. O tym decyduje wolny wybór Całości, który zapisuje się w DNA. Z poziomu Rzeczywistości nie można nic tworzyć, można tylko stwarzać coś według schematów ustalonych w Pozarzeczywistości, korzystając z istniejących elementów lub ich części. Na cokolwiek by tu się nie wpadło, to i tak istnieje w Pozarzeczywistości.

Ten kto ma dostęp do Nadrzędnej Wibracji, ten może w Rzeczywistości odtworzyć nie tylko jakąkolwiek formę, ale i jej ruch (nadać życie), także w połączeniu z innymi formami. W ten sposób nie tylko można odtworzyć stan zdrowia, ale i sam obiekt. Można też wywołać stan kochania czy nienawiści bez jakichkolwiek odniesień do sytuacji. Wszystko bowiem zawiera w sobie Wzorcowa Wibracja. Wystarczy ją odnaleźć lub częściowo odtworzyć z Głosu Boga ukrytego w DNA, czyli po prostu zręcznie naśladować samą Wibrację Wzorcową.

Podkast WIELKI HOLOGRAM czyta Mariusz Dardziński. Definicję, na podstawie materiałów Akademii Wiedzy Duchowej Zbigniewa Jana Popko, opracowała Anna Mularska.