STRUKTURY CZŁOWIEKA

Powłoki są tworzone w PozaRzeczywistości dla obudzenia się Świadomości Syna Bożego.
Nasze powłoki są wszędzie obecne, doświadczają. Korzysta z nich Świadomość. One mają swoją inteligencję; ciało egzystencjalne, struktura ruchu, przestrzeni, to są żywe stworzenia. One są w Całości. One się budzą i z nami synchronizują. Dajemy im wolność. Głównym celem każdej powłoki jest służenie Świadomości nadrzędnej. Ciało nam służy, a my musimy służyć Duchowi, więc jak ze Świadomością Energetyczną się łączymy i to poprawnie funkcjonuje, realizujemy jej cele.

„JESTEM ŚWIADOMOŚCIĄ CO DOŚWIADCZA ŻYCIA POPRZEZ POWŁOKI, A NIE OWYM ŻYCIEM I POWŁOKAMI, I JAKO ŚWIADOMOŚĆ POZWALAM, Z PRAWA, NA ZAISTNIENIE NOWYCH FORM, KTÓRE NIE JA, TYLKO MOJE POWŁOKI TWORZĄ.” Z.J. Popko

W świecie powłok wykorzystujemy swoje ciała po to, żeby wszystkie właściwie działały. Przeciętna doskonałość naszych ciał fizycznych jest od 30-50%, energetycznych 10-30%. Ciało duchowe nie wchodzi tu w grę, mówimy o przestrzeni energetycznej. Jezus miał 70-80% doskonałości. Nasze pomysły na życie są pomysłami powłocznymi. Istota ludzka to zbiór wielu ciał-powłok istniejących na wielu poziomach rzeczywistości oraz nadrzędna „Obecność” i „Świadomość” doświadczająca pełni życia w jednej z tych powłok lub w kilku jednocześnie. Tzw. człowiek fizyczny jest niczym innym, tylko Obecnością i Świadomością, scentrowaną w doświadczaniu życia na poziomie fizycznym i częściowo na poziomie energetycznym. Za pomocą ciała fizycznego doświadcza ruchu w materii i przebudowuje ten świat, a zarazem korzysta z subtelnych zalet ciała, przemieszczając się za jego pomocą w przestrzeni i przy okazji delektując się jego niewątpliwymi walorami (zmysłami). Doświadcza przy tym dziwnych stanów emocjonalnych oraz raduje się myśleniem, które to stany nie przynależą jednak ciału fizycznemu, tylko duszy (ciało energetyczne) obecnej w ciele fizycznym.

Z każdego wymiaru, z każdej płaszczyzny inaczej się wchodzi w struktury człowieka. A struktur tych jest aż 12, czyli 6 podstawowych, a pozostałych 6 wypełnia, albo raczej rozbudowuje plan człowieczy między macierzą, DNA i ciałem fizycznym, energetyką i myślami, umysłem i świadomością, Duchem, a Duchem Całości. Pierwsze dwa pasma tej kolejnej struktury wiążą DNA z Macierzą, jakby w odwrotnym kierunku do ruchu przyczyny, co pozwala na wejście Ducha Świętego w podstawę twórczą człowieka, a więc w jego duchowe pobudzenie.  Druga struktura w ogóle nie znajduje się w człowieku, a jest z poziomu ciała fizycznego i DNA umiejscowiona w przestrzeni kosmicznej, w sferach kołowych zwanych też sferami ruchu, które są pierwszym wpływem działania cząstek Boga (cherubinków) i uruchamiają kolejne pasma. Dzięki niej możliwe jest podłączanie człowieka pod miejsca mocy. Współpracuje z nią czwarta struktura, która zawiera się w dolnych rejestrach duszebnej Świadomości, dzięki czemu człowiek potrafi wchodzić w inne wymiary. Czwarta Struktura zwana jest Stałym Hologramem i mieści się w najgęstszych rejestrach świadomości. Pozwala na całkowite obudzenie się na poziomie fizycznym i stworzenie nowego świata. Trzecia Struktura zwana podstawową dotyczy związków umysłu z całością człowieczych członów i okalającej go przestrzeni (Wykorzystuje jego logikę, by wejść powyżej i poniżej, np. na poziom myśli i dopiero poprzez nie w ciało energetyczne, a z niego w ciało fizyczne, a z niego w DNA i dopiero w Macierz. Poprzez Świadomość może wejść w Ducha, a przez niego w Ducha Całości). To tu znajduje się klucz do wchodzenia w różne części tak ciała fizycznego, energetycznego, duchowego jak i ich związków z przestrzenią, a więc i innymi ludźmi. Linie wymiarowe są jej częścią. To właśnie tę strukturę siły ciemności, niemal wyłącznie, wykorzystują do zapanowywania nad człowiekiem.
Piąta, jest Złotym Otokiem opasowującym ciało duchowe, a więc i całą istotę ludzką. To górne rejestry Ducha, najwyższe jego wibracje. Nazywana jest przez Górę „czapką niewidką” dla sił ciemności. Szósta Struktura jest nowym modelem, który człowiek w sobie wypracowuje na różnych poziomach. Nazwana została „Stawaniem się”. To w swym aktywnym twórczym wyrazie potrafi zmienić cały obraz człowieka. Ale dostęp do niej mają wyłącznie ludzie ukierunkowani ku Górze, tzn. otwarci w swej ufności na działanie Siły Wyższej. 

Kto tu dotrze, kto pozwoli na kształtowanie swego nowego obrazu, ten nie musi już zapoznawać się z działaniem niższych struktur, gdyż są one automatycznie modelowane. Tu energia skierowana jest do środka poprzez punkt styczności, gdzie wszystko jest tym punktem, a ten punkt jest wszystkim (totalne rozproszenie w Całości z zaakcentowaniem indywidualności). Umysł i świadomość nie mogą same wnikać w jakąś strukturę bez wejścia w strukturę bliższą (dopiero zjednoczenie w trzonie duchowym pozwala na bycie we wszystkich pasmach od razu). Umysł musi pochłonąć strukturę bliższą w 80%-95%, a świadomość w 70%-80%. Tylko Duch nie ma takich ograniczeń.

ZOBACZ TEŻ: Trzon Duchowy

https://youtu.be/Q7FLbqnsXtE
Astralna Skala nr 0 – Skala Przychylności Zaświatów, poziomy istnienia… Nauka wahadełkowania.

PODKAST czyta Barbara Cieślik. Definicję – na podstawie Akademii Wiedzy Duchowej, wiedzy i nauk Zbigniewa Jana Popko – opracowała Anna Mularska, zredagowała: Beata Rosołowska.